Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?

Trong bài viết trước, chúng tôi đã nói tới “Tổng cục thương chính tiếng anh là gì?”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thương chính 2014, ngoài Tổng cục thương chính, những cơ quan khác trong hệ thống cơ quan thương chính cũng mang quyền kiểm tra thương chính đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu vào lãnh thổ quốc gia, trong đó mang Chi cục Thương chính.

Vậy Chi cục thương chính tiếng Anh là gì?. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Trước lúc tìm hiểu Chi cục thương chính tiếng Anh là gì?. Quý vị cần hiểu rõ một số thuật ngữ cơ bản sau:

Chi cục thương chính là gì?

Chi cục Thương chính là đơn vị trực thuộc Cục Thương chính tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Thương chính) mang chức năng trực tiếp thực hiện những quy định quản lý quốc gia về thương chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo quy định của pháp luật.

Khái niệm trên căn cứ theo Điều 1 Quyết định 4292/QĐ-TCHQ

Như vậy,Chi cục Thương chính mang tư cách pháp nhân, mang trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Ngân khố Quốc gia theo quy định của pháp luật.Chi cuc hai quan tieng Anh la gi

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thương chính

Chi cục Thương chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thương chính, những quy định khác của pháp luật mang liên quan được quy định tại Điều 2 Quyết định trên, bao gồm:

– Thực hiện thủ tục thương chính, kiểm tra, giám sát thương chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, đầu tư, chế xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan Thương chính và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyển tại những địa bàn hoạt động thương chính và những địa điểm khác được giao theo quy định của pháp luật.

– Vận dụng những giải pháp nghiệp vụ kiểm soát thương chính để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống gian lận thương nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với những lực lượng chức năng khác để thực hiện công việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương nghiệp, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của pháp luật.

-Tiến hành thu thuế và những khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, ko thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện những giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ thương chính.

– Thực hiện công việc kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương chính theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện công việc kiểm định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật,…

Cơ cấu tổ chức của chi cục thương chính

– Lãnh đạo của Chi cục thương chính là Chi cục trưởng. Ngoài ra còn mang một số Phó Chi cục trưởng.

+ Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thương chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thương chính.

+ Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

– Ngoài ra, căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và biên chế được giao, Chi cục Thương chính mang thể được thành lập những Đội, Tổ nghiệp vụ.

Mạng lưới chi cục thương chính tại Việt Nam hiện nay

Từ khái niệm về “chi cục thương chính là gì?”,mang thể thấy mạng lưới chi cục thương chính được trải đều khắp toàn quốc. Tuy nhiên, để thuận tiện cho những nhà xuất khẩu, nhập khẩu, hiện nay, thủ tục thương chính hồ hết được thực hiện dưới hình thức điện tử. Do đó, Quý vị mang thể tìm kiếm những chi cục thương chính thông qua việc nhập mã số của chi cục đó (được quy định tại Công văn số 2674/TCHQ-TXNK) trên Hệ thống khai thương chính điện tử.

Sau lúc tìm hiểu những thông tin cơ bản về chi cục thương chính, hẳn nhiều người vẫn còn thắc mắc Chi cục thương chính tiếng Anh là gì?. Vì vậy, chúng tôi xin giảng giải như sau:

Chi cục thương chính tiếng Anh là gì?

Chi cục thương chính tiếng Anh là: Customs Sub-department

Vậy khái niệm Chi cục thương chính tiếng Anh là gì? được khái niệm như sau:

Sub-department of Customs is a unit instantly beneath the Customs Division of a province, inter-province or metropolis (hereinafter known as the Customs Division) with the operate of instantly implementing the rules on state administration of customs relevant to items. export, import, export, transit, incoming, outgoing or in-transit technique of transport; to arrange the implementation of the regulation on taxes and different revenues for import and export items; to forestall and struggle smuggling and unlawful cross-border transportation of products based on the provisions of regulation.

Một số thuật ngữ khác về thương chính bằng tiếng Anh

– Export: xuất khẩu

– Exporter: người xuất khẩu (vị trí Vendor)

– Import: nhập khẩu

– Importer: người nhập khẩu (vị trí Purchaser)

– Momentary import/re-export: tạm nhập-tái xuất

– Momentary export/re-import: tạm xuất-tái nhập

– Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu

– Customs declaration: khai báo thương chính

– Customs clearance: thông quan

– Customs declaration kind: Tờ khai thương chính

– Tax(tariff/obligation): thuế

– VAT: worth added tax: thuế giá trị gia tăng

– Particular consumption tax: thuế tiêu thụ đặc thù

Leave a Reply