Cường Độ Điện Trường Là Gì? Công Thức Tính Cường Độ Điện Trường

Cường độ điện trường được xem là nội dung quan trọng trong chương trình Vật Lý ở bậc trung học phổ thông. Marathon Education sẽ cùng các em tổng hợp những kiến thức về khái niệm điện trường và cường độ điện trường, cũng như công thức tính để củng cố kiến thức này. Hãy đón xem chi tiết ở bài viết dưới đây!

Điện trường là một môi trường dưới dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Đồng thời, điện trường còn tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt bên trong nó. Nơi nào có điện tích thì xung quanh đó có điện trường.

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Lý 11 Về Thuyết Electron Và Định Luật Bảo Toàn Điện Tích

Giả sử có một điện tích điểm Q nằm tại điểm O, điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Cùng nghiên cứu điện trường của Q, đặt tại đó một điện tích điểm thử q và xét lực điện tác dụng lên q này. Như các em đã biết, theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Vì vậy, điện trường tại các điểm càng xa Q thì càng yếu.

Do vậy, cường độ điện trường tại một điểm được định nghĩa là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Điều này được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (q >0) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Lý 11: Điện Tích Và Định Luật Cu-Lông

\begin{aligned}
&\small \text{Vì lực }\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q} \text{ là một đại lượng vectơ và điện tích q là một đại lượng vô hướng, do đó cường độ điện}\\
&\small \text{trường }\vec{E} \text{ cũng là đại lượng vectơ.}\\

\end{aligned}