Khái niệm – đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng – Làm cha cần cả đôi tay

Cần quan tâm về đặc thù thời kì ngắn / thời vụ của cho vay theo hạn mức tín dụng, ko nên xem cho vay theo hạn mức như thể một giải pháp tương trợ vốn cho sự thiếu vắng nói chung về vốn lưu động ( kể cả phần vốn lưu động tương trợ vốn cho gia tài lưu động liên tục, phần vốn này nếu thiếu phải được tương trợ vốn trung dài hạn và thuộc về một loại cho vay khác ) .
Trong cho vay theo hạn mức tín dụng, doanh nghiệp hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận theo năm, theo quý, theo mùa, vụ sản xuất, kinh doanh thương nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận hạn mức từ chừng 3-4 tháng, từ tháng 5-6 tới tháng 8 âm lịch ; doanh nghiệp sản xuất đường thường thỏa thuận tín dụng hạn mức trong vụ thu hoạch mía cây … Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương nghiệp tương đối bình ổn thì hợp đồng hạn mức hoàn toàn sở hữu thể ký kết theo năm, ví dụ như những nhà hàng siêu thị, những đơn vị đáp ứng vật tư, nhà cung cấp bưu điện, vận tải đường bộ …

Cho vay theo hạn mức tín dụng là một chiêu thức cho vay thời hạn ngắn nhằm mục đích mục tiêu tương trợ sự thiếu vắng vốn lưu động thời vụ trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp. Cần chăm sóc về đặc trưng thời hạn ngắn / thời vụ của cho vay theo hạn mức tín dụng, ko nên xem cho vay theo hạn mức như thể một giải pháp tương hỗ vốn cho sự thiếu vắng nói chung về vốn lưu động ( kể cả phần vốn lưu động tương hỗ vốn cho gia tài lưu động liên tục, phần vốn này nếu thiếu phải được tương hỗ vốn trung dài hạn và thuộc về một loại cho vay khác ). Trong cho vay theo hạn mức tín dụng, doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận theo năm, theo quý, theo mùa, vụ sản xuất, kinh doanh thương nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu trọn vẹn hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận hạn mức từ chừng chừng 3-4 tháng, từ tháng 5-6 tới tháng 8 âm lịch ; doanh nghiệp sản xuất đường thường thỏa thuận tín dụng hạn mức trong vụ thu hoạch mía cây … Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương nghiệp tương đối bình ổn thì hợp đồng hạn mức trọn vẹn hoàn toàn sở hữu thể ký kết theo năm, ví dụ như những nhà hàng quán ăn nhà hàng siêu thị, những đơn vị cung ứng vật tư, nhà cung cấp bưu điện, vận tải đường bộ đường đi bộ …

Đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng:

– Đối tượng cho vay tổng hợp, hàng loạt những yếu tố thuộc gia tài lưu động / thời kì ngắn như : tồn dư, phải thu, ngân quỹ … đều hoàn toàn sở hữu thể được tương trợ vốn từ nhà băng nhà nước, ko phân biệt theo từng đối tượng người tiêu sử dụng nhóm đối tượng người tiêu sử dụng riêng ko liên quan gì tới nhau như trong cho vay từng lần .

Bạn đang đọc:

– Nguồn hoàn trả của cho vạy hạn mức là hàng loạt nguồn thu mà doanh nghiệp tạo ra trong kỳ, ko gới hạn trong nguồn thu của từng giải pháp kinh doanh thương nghiệp riêng ko liên quan gì tới nhau nào .
– Quá trình giải ngân cho vay và thu nợ luôn diễn ra xen kẽ với nhau, dư nợ dịch chuyển trong khoanh vùng phạm vi hạn mức tín dụng đã xác lập .

– Đối tượng khách hàng vay thường là những doanh nghiệp hội đủ hai điều kiện: về đặc điểm kinh doanh phải là những doanh nghiệp sở hữu chu kỳ kinh doanh ngắn, vốn luân chuyển nhanh, mặt khác phải sở hữu uy tín trong quan hệ với nhà băng. Chính vì lẽ đó bảo đảm tín dụng ko phải là điều kiện đề nghị, sở hữu ko ít những khách hàng được nhà băng cho vay theo hạn mức ko sở hữu bảo đảm hoặc bảo đảm bằng tài sản hình thành từ tiền vay.

Xem thêm :
Khái niệm – đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng

5

Xem thêm :
1 vote vote

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính