Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

*********

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

* Mã số trường: NHS

* Địa chỉ những trụ sở :

TRỤ SỞ CHÍNH: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

CƠ SỞ HÀM NGHI: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

CƠ SỞ HOÀNG DIỆU: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

* Điện thoại ban tuyển sinh: (028) 38.212.430 Hotline : 0967849934

* Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: bloghong.com

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3250 chỉ tiêu 2. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh vận dụng cho những ngành và chương trình tập huấn:

nganhanghcm2021

Ghi chú:

– Quy ước mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn học:

A00: Toán, Vật lý, Hoá học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Lưu ý: – Ko sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét xác nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; – Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn (Phương thức 1) vận dụng đối với tất cả những chương trình tập huấn. – Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 2) vận dụng cho 1925 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà), 570 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, 80 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế tune bằng. – Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường (Phương thức 3) vận dụng cho 290 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao và 85 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế tune bằng. – Phương thức xét kết quả thi kiểm tra năng lực (Phương thức 4) vận dụng cho 240 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) và 90 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao. – Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Phương thức 5) vận dụng 235 chỉ tiêu chương trình liên kết tập huấn Quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng. – Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) ko vận dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3). 3. Những phương thức xét tuyển 3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Tập huấn a. Đối tượng Theo quy định của Bộ Giáo dục & Tập huấn tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non ban hành tất nhiên thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. b. Nguyên tắc xét tuyển Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường. 3.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT a. Đối tượng – Sở hữu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. – Tổng điểm xét tuyển vận dụng đối với tất cả những ngành/nhóm ngành/Chương trình tập huấn phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu sở hữu). b. Nguyên tắc xét tuyển Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non” của Bộ Giáo dục và Tập huấn hiện hành. – Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình tập huấn; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu sở hữu) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình ko nhân hệ số: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình sở hữu môn/bài thi nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn). – Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh tập huấn theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học trò dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp; – Ko phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với những tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể; – Ko phân biệt trật tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý những thí sinh sở hữu điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh sở hữu điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh sở hữu trật tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

3.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường a. Đối tượng – Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học trò giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải sở hữu trong những tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký. – Đối tượng 2: Thí sinh sở hữu kết quả ở những kỳ thi tiếng Anh quốc tế, kiểm tra năng lực quốc tế; Những chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:

STT

Chứng Chỉ/ Kỳ Thi

Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào

Ghi Chú

1

IELTS

5.0

Kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên

Thang 9.0

2

TOEFL iBT

47

Thang 120

3

SAT

1200

Thang 1600

4

ACT

27

Thang 36

– Đối tượng 3: Học trò sở hữu kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc những trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và những trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố. – Đối tượng 4: Học trò sở hữu kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển những môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cùng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên. b. Nguyên tắc xét – Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 tới 4; – Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cùng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (sở hữu quy đổi nếu sở hữu môn nhân hệ số), cùng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn tới hai chữ số thập phân; – Đối với những thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường vận dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cùng môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); – Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, những nguyện vọng được xét đồng đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được xác nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng sở hữu trật tự ưu tiên cao nhất; – Phương thức này vận dụng đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT vào những năm 2021, 2020 và 2019.

3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi kiểm tra năng lực a. Đối tượng: Học trò tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021, sở hữu tổng điểm từ 700 trở lên; và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên. b. Nguyên tắc xét tuyển: – Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, những nguyện vọng được xét đồng đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được xác nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng sở hữu trật tự ưu tiên cao nhất; – Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi kiểm tra năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và tới lúc đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng. – Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường vận dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cùng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).

3.5 Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn a. Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. b. Nguyên tắc xét tuyển: – Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; – Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh; – Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) lúc đạt đủ những điều kiện sau: + Sở hữu một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính tới ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên và ko sở hữu điểm thành phần nào dưới 5.0; hoặc tương đương; + Đạt điểm kiểm tra của Hội đồng tuyển sinh từ 90% trở lên.

4. Học phí – Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Niên học 2020 – 2021) – Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Niên học 2020 – 2021) – Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế tune bằng và học phí chương trình liên kết tập huấn quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau: + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ. + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

5. Thời kì và hồ sơ xét tuyển 5.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Tập huấn: Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn 5.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí: – Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng. – Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí lúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Tập huấn quy định (Đối với thí sinh tự do). b. Hồ sơ xét tuyển và thời kì nộp hồ sơ: Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn. 5.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường: a. Địa điểm nhận hồ sơ : – Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nhà băng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM. – Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy" b. Những đợt nộp hồ sơ xét tuyển: – Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 25/3/2021 tới ngày 25/5/2021 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện). Trường thông tin kết quả trúng tuyển sở hữu điều kiện dự kiến trước 15/6/2021. – Đợt 2: Theo thông tin của Trường (Nếu sở hữu). Ghi chú: Thời kì tính theo dấu bưu điện. c. Hồ sơ xét tuyển gồm sở hữu: – Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau lúc đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu); – Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photograph chứng thực) – Chứng thực đối tượng ưu tiên (bản photograph chứng thực) (nếu sở hữu) – Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photograph chứng thực) (nếu sở hữu) – Giấy chứng thực đạt giải kỳ thi tậu học trò giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photograph chứng thực) (nếu sở hữu) Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp học bạ hoặc phiếu điểm sở hữu kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photograph công chứng), sở hữu xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng thực tốt nghiệp tạm thời và học bạ toàn bộ 3 niên học THPT (bản photograph chứng thực) và những hồ sơ khác theo quy định vào thời khắc trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học. Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 niên học THPT (bản photograph chứng thực). (*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường

d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) – Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng, – Cách nộp lệ phí: + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Nhà băng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua những nhà băng thương nghiệp hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn tương trợ. Chủ tài khoản: Trường Đại học Nhà băng Thành phố Hồ Chí Minh Số tài khoản: 1111.000.000.4541 Tại: Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thủ Đức Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0967849934 2 NV – Thí sinh sở hữu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời kì nộp hồ sơ. – Trường ko hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan tới hồ sơ xét tuyển ko hợp thức hoặc ko toàn bộ theo quy định của Trường.

5.4. Đối với phương thức xét kết quả thi kiểm tra năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM: a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 5.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) b. Thời kì nộp hồ sơ xét tuyển: – Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hyperlink đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/3/2021 tới ngày 25/5/2021. – Những thí sinh phải cập nhật điểm thi ĐGNL tại hyperlink đăng ký trong vòng 3 ngày kể từ ngày đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi (Cả đợt 1 và đợt 2 của kỳ thi ĐGNL) – Trường sẽ công bố kết quả trong vòng 7 ngày kể từ ngày Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm đợt 2.

c. Hồ sơ gồm sở hữu:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau lúc đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

– Học bạ nguyên cuốn (bản photograph chứng thực), trường hợp chưa sở hữu học bạ thí sinh nộp bảng điểm sở hữu xác nhận của trường tất nhiên giấy cam kết bổ sung học bạ bản photograph chứng thực;

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photograph chứng thực).

d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 5.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ). 5.5. Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Ứng dụng đối với Chương trình liên kết quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng) a. Địa điểm nhận hồ sơ: – Phòng Tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Nhà băng TP.HCM – Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM. Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Cử nhân quốc tế” b. Những đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

STT

Đợt Nộp Hồ Sơ

Thời Gian

Công Bố Kết Quả

1

Đợt 1

1/3 tới 31/5

Công bố kết quả hàng tháng theo từng đợt nộp hồ sơ

2

Đợt 2

1/6 tới 30/6

3

Đợt 3

1/7 tới 10/7

4

Đợt 4

11/7 tới 20/7

5

Đợt 5

21/7 tới 31/7

6

Đợt 6

1/8 tới 10/8

c. Hồ sơ gồm sở hữu: – Đơn dự tuyển (Nhận trực tiếp tại Phòng tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Nhà băng TP.HCM hoặc obtain Đơn tại web site bloghong.com/cunhan/cu-nhan-quoc-te/ ); – Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng thực tốt nghiệp tạm thời (01 bản tiếng Việt sở hữu công chứng và 01 bản tiếng Anh sở hữu công chứng); – Học bạ nguyên cuốn (01 bản tiếng Việt sở hữu công chứng và 01 bản tiếng Anh sở hữu công chứng), trường hợp chưa sở hữu học bạ thí sinh nộp bảng điểm sở hữu xác nhận của Trường tất nhiên giấy cam kết bổ sung học bạ bản photograph chứng thực; – Chứng chỉ tiếng Anh (Nếu sở hữu); – Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (01 bản tiếng Việt sở hữu công chứng); – 04 tấm hình 3×4 (Hình thẻ chụp ko quá 06 tháng). d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển – Lệ phí xét tuyển : 500.000 đồng/hồ sơ – Cách nộp lệ phí: Nộp trực tiếp tại phòng Phòng Tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Nhà băng TP.HCM, cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1.

LIÊN HỆ:

* Chương trình đại học chính quy (Bao gồm ĐHCQ chuẩn, ĐHCQ chất lượng cao, ĐHCQ Quốc tế tune bằng) Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0967849934 – 0967849934 Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0967849934 Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0967849934 Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế tune bằng: 0967849934 Web site: http://tuyensinh.buh.edu.vn/ bloghong.com (Chương trình chất lượng cao) bloghong.com/cunhan (Chương trình quốc tế tune bằng) E mail: manhongit.dhp@gmail.com Fb: bloghong.com/tuyensinhdaihocnganhang/ * Chương trình cử nhân Quốc tế Viện Tập huấn Quốc tế Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0967849934 ( Ext 102,107) Hotline: 0967849934 Web site: bloghong.com/cunhan E mail: manhongit.dhp@gmail.com Fb:@saigonisb.buh