Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp mới mở thêm tài khoản nhà băng, đăng ký bổ trợ tài khoản nhà băng hoặc mới xây dựng cần đăng ký tài khoản nhà băng lần đầu với Sở kế hoạch đầu tư …HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI SỞ KHĐT

CẬP NHẬT: BỘ KHĐT BAN HÀNH THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/05/2021, THEO ĐÓ:

– Bỏ mẫu biểu đăng ký số tài khoản nhà băng tại mục thay đổi thông tin đăng ký thuế

– Mẫu tờ khai đăng ký thuế phát hành theo Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC mang hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021 cũng ko còn mục đăng ký tài khoản nhà băng

==>> Tài khoản nhà băng doanh nghiệp ko cần đăng ký lên Sở KHĐT hoặc cơ thuế quan nữa.

Xêm thêm hàng loạt pháp luật về đăng ký TKNH lên cơ thuế quan tại đây : https://bloghong.com/quy-dinh-moi-nhat-ve-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-co-quan-thue

Doanh nghiệp mới mở thêm tài khoản nhà băng, đăng ký bổ trợ tài khoản nhà băng hoặc mới xây dựng cần đăng ký tài khoản nhà băng lần đầu với Sở kế hoạch đầu tư thực thi theo hướng dẫn dưới đây

Update 1: Lưu ý trên khối dữ liệu online ko được tick vào phần ngành nghề kinh doanh, thông tin về vốn và thông tin về người đại diện. Chỉ điền thông tin vào phần thông tin về thuế, người liên hệ, người ký.

Update 2: Hiện tại biểu mẫu vận dụng theo thông tư 02/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư (đã update tại phần tải về phía dưới)

Update 3: Theo quy định mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phần thông tin về kế toán trưởng : Đề xuất
Phần thông tin về Giám đốc : Nếu Giám đốc ko phải người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức thì đề xuất phải điền thông tin về giám đốc tại phần này

Update 4: Phần thông tin về kế toán trưởng đã được đưa vào phần thông tin về thuế (trước đây nằm ở phần thông tin người quản lý khác)

Hồ sơ cần sẵn sàng chuẩn bị

1. Thông tin thay đổi nội dung ĐKDN – mẫu II-1 theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (tải tại đây) – điền đầy đủ thông tin, người đại diện theo pháp luật ký đóng dấu và scan để nộp online

2. Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho tư nhân (kế toán) thực hiện thủ tục (tại tại đây) – điền đầy đủ thông tin, người đại diện theo pháp luật ký đóng dấu và scan để nộp online

3. CMND của cá thể thực thi thủ tục – 01 bản photo và 01 bản scan để nộp trực tuyến

Thực hiện nộp online

B1: Đăng ký tài khoản tại liên hệ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Screenshot 2018 08 22 14.06.07

B2: Sau lúc được cấp tài khoản, đăng nhập và chọn "quản lý thông tin tư nhân", chọn "yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh"

Screenshot 2018 08 22 14.07.15

B3: Điền đầy đủ những thông tin, tải CMND bản scan lên, tick "Tôi đồng ý…" và chọn "Xác nhận"

Screenshot 2018 08 22 14.09.57

Chờ email của cơ quan đkkd cấp tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng (thường từ 1 – 2 ngày sẽ được cấp tài khoản)

B4: Sau lúc đã được cấp tài khoản đkkd, đăng nhập lại trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn, chọn "Nhà sản xuất công", chọn "Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử". Chọn "Đăng ký doanh nghiệp", chọn "Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh"

Screenshot 2018 08 22 14.13.45

B5: Chọn "Đăng ký thay đổi…" và ấn "Tiếp theo". Gõ mã số doanh nghiệp và ấn "Tìm kiếm", tên doanh nghiệp hiện lên, ấn "Tiếp theo"

Screenshot 2018 08 22 14.17.52

B6: Tick chọn "Thông tin thay đổi" (Chỗ này phải chọn đúng, nếu ko bạn sẽ lòng vòng hồ sơ rất mất thời kì mà ko thực hiện được)

Screenshot 2018 08 22 14.20.13

B7: Tick chọn "Thông tin thay đổi nội dung ĐKDN", tick "Chọn", tick tiếp vào "Khác", tick "Chọn"

Screenshot 2018 08 22 14.23.55

B8: Ấn "tiếp theo", "OK", chọn "Khởi đầu"

B9: Điền thông tin vào những phần "Thông tin về thuế", "Người liên hệ", "Người ký"
» "Thông tin về thuế": Kéo xuống phần tài khoản nhà băng, kích "thêm tài khoản nhà băng", gõ tên nhà băng và số tài khoản vào ô tương ứng

Screenshot 2018 08 22 14.30.21
Điền xong thì ấn "Lưu"

» " Người liên hệ " : Điền những thông tin của bạn ( người làm thủ tục ) vào, nhớ điền liên hệ email
» " Người ký " : Nhập liên hệ email của bạn, ấn tìm kiếm, điền chức vụ của bạn là " Người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền "
Điền xong những thông tin thì ấn " Lưu "
B10 : Tải lên những tài liệu scan ( PDF ), gồm mang : Thông tin biến hóa nội dung ĐKDN, Giấy ủy quyền, CMND người làm thủ tục

Screenshot 2018 08 22 14.34.49

Sau lúc tải xong xuôi, ấn lưu, ấn trở về, chọn "Ký số/xác thực bằng tài khoản ĐKKD", gõ mã xác thực, Chọn "Nộp hồ sơ vào phòng ĐKKD", gõ mật khẩu của bạn.

Nộp hồ sơ bản cứng lên phòng ĐKKD và nhận hiệu quả
Sau lúc nộp xong, bạn sẽ nhận được email hứa ngày mang hiệu quả. Tới ngày đó ( thường cuối ngày ), Phòng ĐKKD sẽ gửi mail thông tin hồ sơ hợp thức ( nếu hồ sơ ko hợp thức thì chỉnh sửa theo nhu yếu của họ trong thông tin ). Bạn đem những tài liệu sau ( bản cứng ) lên Sở KHĐT để nộp và nhận hiệu quả :
1. Thông tin biến hóa nội dung ĐKDN – bản gốc mang ký đóng dấu vừa đủ
2. Giấy ủy quyền – bản gốc mang ký đóng dấu vừa đủ
3. CMND của cá thể thực thi thủ tục – 01 bản photo kèm bản gốc để họ so sánh
4. Giấy biên nhận hồ sơ ( in thông tin tiếp đón hồ sơ trên email ra ) – ko ký

5. Thông tin hồ sơ hợp thức (in thông tin hồ sơ hợp thức trên email ra) – ko ký

Cách điền mẫu II-1 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Thong bao thay doi noi dung DKDN 1

Thong bao thay doi noi dung DKDN 2Thong bao thay doi noi dung DKDN 3

Giấy biên nhận

tknh tdt 1

Thông tin hồ sơ hợp thức

tknh tdt 2

Trên đây là bài viết về đăng ký tài khoản nhà băng với Sở Kế hoạch Đầu tư. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết !
Xem thêm những bài viết tại website : https://bloghong.com

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính