Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng

1. Trình tự thực hiện

a ) Nộp hồ sơ tới một trong những cơ quan, đơn vị chức năng sau đây :
– Văn phòng đăng ký đất đai ;

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mang đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, tư nhân mang nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Phòng ban tiếp đón và trả hiệu quả theo cơ
chế một cửa so với những địa phương đã tổ chức triển khai phòng ban một cửa để thực thi việc tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng thủ tục hành chính theo lao lý của nhà nước .
b ) Người tiếp đón rà soát hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ ko hợp thức thì người đảm nhiệm khước từ đăng ký và hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp thức thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính ; Giấy ghi nhận ; ghi nhận nội dung đăng ký vào phiếu nhu yếu đăng ký .
c ) Trả tác dụng đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng ban tiếp đón và trả hiệu quả theo chính sách một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng ban đảm nhiệm và trả hiệu quả theo chính sách một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã .
Thời kì đảm nhiệm và trả tác dụng : Sáng từ 7 h – 11 h30 ; Chiều từ 13 h30 – 17 h ( trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ hội, tết ) .

2. Cách thức thực hiện

– Tổ chức, cơ sở vật chất tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, doanh nghiệp mang vốn góp vốn đầu tư quốc tế nộp hồ sơ tại Phòng ban tiếp đón và trả tác dụng Sở Tài nguyên và Môi trường ( 62A Lê Duẩn, P. 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) hoặc cổng nhà sản xuất công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại liên hệ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn ;
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp thị xã ( được sắp xếp tại Phòng ban đảm nhiệm và trả tác dụng của Ủy Ban Nhân Dân cấp thị xã ) hoặc Phòng ban đảm nhiệm và trả hiệu quả của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi mang đất, gia tài gắn liền với đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư hoặc cổng nhà sản xuất công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại liên hệ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a ) Phiếu nhu yếu đăng ký ( 01 bản chính ) ;
b ) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp mang công chứng, xác nhận trong trường hợp pháp lý lao lý ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao mang xác nhận ) ;
c ) Bản chính Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc một trong những loại giấy ghi nhận lao lý tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai ( gọi chung là Giấy ghi nhận ) ;
d ) Trường hợp thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ko phải là nhà tại, thì nộp thêm những sách vở sau :
– Giấy phép thiết kế xây dựng theo pháp luật của pháp lý phải xin phép thiết kế xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( 01 bản sao ko mang xác nhận ), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp gia tài đó mang công chứng, xác nhận ; một trong những loại Bản vẽ phong cách thiết kế bộc lộ được mặt phẳng khu dự án của dự án Bất Động Sản trong trường hợp chủ góp vốn đầu tư thế chấp dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng khu dự án ( 01 bản sao ko mang xác nhận ) ;
– Giấy phép kiến thiết xây dựng theo lao lý của pháp lý phải xin phép kiến thiết xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( 01 bản sao ko mang xác nhận ), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp gia tài đó mang công chứng, xác nhận ; một trong những loại Bản vẽ phong cách thiết kế biểu lộ được mặt phẳng của gia tài gắn liền với đất đã được cơ quan mang thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai là khu dự án kiến thiết xây dựng khác ( 01 bản sao ko mang xác nhận ) ;
đ ) Văn bản thỏa thuận hợp tác mang công chứng, xác nhận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập gia tài gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp gia tài gắn liền với đất mà người sử dụng đất ko đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao mang xác nhận hoặc 01 bản sao ko mang xác nhận kèm bản chính để so sánh ) ;
e ) Giấy tờ chứng tỏ trong những trường hợp sau :
– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người nhu yếu đăng ký là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao mang xác nhận hoặc 01 bản sao ko mang xác nhận kèm bản chính để so sánh ) ;

– Một trong những loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ko phải nộp phí lúc thực hiện đăng ký giải pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng mang điều khoản về việc tư nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong những ngành phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao mang chứng thực); Văn bản xác nhận (mang chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc tư nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong những ngành phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao mang chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Thời hạn khắc phục

Trong ngày nhận hồ sơ hợp thức. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì triển khai xong việc đăng ký và trả tác dụng ngay trong ngày thao tác tiếp theo. Trường hợp phải lê dài thời hạn xử lý hồ sơ thì cũng ko quá 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp thức .

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan mang thẩm quyền xử lý TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường .
Cơ quan trực tiếp thực thi TTHC : Văn phòng đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai .
Cơ quan phối hợp triển khai TTHC : Ủy Ban Nhân Dân những xã, phường, thị xã .

Đối tượng thực hiện

Tư nhân, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân

Phí, Lệ phí

Lệ phí đăng ký trả tiền giao dịch bảo vệ : 80.000 đồng / hồ sơ

Kết quả thực hiện

Đơn yêu cầu đăng ký mang chứng thực của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ mang Giấy chứng thực.
5. Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai năm 2013 .
– Luật nhà ở năm năm trước .
– Luật phí và lệ phí năm năm ngoái .
– Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP ngày 01/9/2017 của nhà nước về đăng ký giải pháp bảo vệ .
– Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai .
– Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20/10/2015 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Nhà ở .

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

– Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất .
– Quyết nghị số 68/2016 / NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên pháp luật mức thu, quản trị và sử dụng phí đăng ký trả tiền giao dịch bảo vệ, phí phân phối thông tin về trả tiền giao dịch bảo vệ bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất trên địa phận tỉnh Phú Yên .

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục: Đây

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính