TB: v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 hệ Đại học chính quy

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành tập huấn thầy giáo hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành tập huấn thầy giáo hệ chính quy ban hành tất nhiên Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-HVTC ngày 16/03/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018;

Học viện Tài chính thông tin nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng học trò giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 như sau:

1. Hồ sơ, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

a. Hồ sơ gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện (mang mẫu phiếu ĐKXT tất nhiên) [XEM TẠI ĐÂY]

(2) Những hồ sơ thí sinh nộp tất nhiên gồm:

+ Bản picture công chứng học bạ THPT.

+ Bản sao những hồ sơ ưu tiên (nếu mang): giấy chứng thực đạt học trò giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng thực IELTS, TOEFL IBT; giấy chứng thực thí sinh là người dân tộc, giấy chứng thực con thương binh hoặc những đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ/Sở) về nội dung đề tài dự thi cấp Bộ, cấp tỉnh liên quan tới một trong những môn học (Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng anh, Tin học).

Thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ và mang thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.

b. Điều kiện nộp:

(1) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến lúćch trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến lúćch trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn) được đăng ký tất cả những ngành thích hợp của Học viện.

(2) Những thí sinh vật học ở các trường THPT trên toàn quốc mang hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và thuộc một trong những trường hợp sau được đăng ký tất cả những ngành thích hợp của Học viện:

Học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và mang thêm một trong những điều kiện sau: có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong những môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, hoặc TOEFL iBT 55 điểm.

– Học lực giỏi cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ko dưới 7,0.

(3) Những thí sinh vật học ở các trường THPT trên toàn quốc mang hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và thuộc một trong những trường hợp sau được đăng ký ngành Tiếng nói Anh, ngành Kinh tế của Học viện:

Học lực giỏi năm lớp 12 và mang thêm một trong những điều kiện sau: có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuậtcấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vựcToán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặcTOEFL ITP 550 điểm, hoặcTOEFL iBT 55 điểm.

Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

c. Nguyên tắc xét tuyển

– Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (theo hình thức giáo dục chính quy); mang đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

– Xét tuyển tuần tự theo trật tự từ ưu tiên 1 tới ưu tiên 7, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống tới hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

– Điểm xét tuyển lấy tới 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

Trật tự ưu tiên xét tuyển:

(1) Thí sinh tham gia kỳ thi tậu đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến lúćch trong kỳ thi tậu học trò giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến lúćch trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(2) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đủ điều kiện đăng ký vào tất cả cả ngành của Học viện và mang thêm một trong những điều kiện sau: mang giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn;hoặc cókết quả thi IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

(2.1) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT.

(2.2) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên 2 năm THPT trong đó mang năm lớp 12.

(3) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý,Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đủ điều kiệnđăng ký xét tuyển ngành Tiếng nói Anh, ngành Kinh tế của Học viện và mang thêm một trong những điều kiện sau để xét tuyển tuần tự:

(3.1) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(3.2) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán,Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(3.3) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặcTOEFL iBT 55 điểm trở lên.

(3.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

(4) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký vào tất cả cả ngành của Học viện và mang thêm một trong những điều kiện sau: mang giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi;hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn;hoặc mang điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

(4.1) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên cả 3 nămTHPT.

(4.2) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên 2 năm THPT trong đó mang năm lớp 12.

(5) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký xét tuyển ngành Tiếng nói Anh, ngành Kinh tế của Học viện và mang thêm một trong những điều kiện sau để xét tuyển tuần tự:

(5.1) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(5.2) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(5.3) Sở hữu lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm trở lên.

(5.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi tậu học trò giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

(6) Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW mang lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ko dưới 7,0.

(7) Thí sinh trường THPTtrên toàn quốc mang lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ko dưới 7,0.

2. Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ.

a. Thời kì tiếp nhận hồ sơ:

+ Học viện tổ chức tiếp nhận hồ sơ khởi đầu từ ngày 30/5 tới 20/6/2018, tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/06 – 02/07/2018, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ từ ngày 03/07/2018 tới 17h00’ ngày 05/7/2018.

Thời kì buổi sáng (8h00’ – 11h00’), buổi chiều (13h30’ – 17h00’) những ngày trong tuần (Cả thứ 7, chủ nhật).

+ Xét tuyển, gửi dữ liệu về Bộ GDĐT, công bố kết quả dự kiến trước ngày 15/07/2018 trên web site của Học viện.

+ Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 20/7/2018 và phải nộp bản gốc giấy chứng thực kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (xem yếu tố trên web site của Học viện).

Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh ko xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.

b. Hình thức đăng ký:

Thí sinh đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau:

– Đăng ký on-line qua web site của Học viện (từ ngày 30/5 tới 10/6/2018)

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại:

+ Phòng 110 Nhà hiệu bộ – Ban Quản lý tập huấn, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ ngày 30/5 tới 10/6/2018.

+ Hội trường 700 Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ ngày 11/6 tới 20/6/2018.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện qua thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 110, Ban Quản lý tập huấn, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp thức được tính theo dấu của bưu điện hoặc dấu trên thư chuyển phát nhanh).

c. Lệ phí xét tuyển

– Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.

– Thí sinh tới nộp hồ sơ trực tiếp, song song nộp trực tiếp lệ phí tại Học viện.

– Thí sinh đăng ký on-line qua web site Học viện, nộp lệ phí hoặc chuyển khoản qua tài khoản Nhà băng như sau:

Chủ tài khoản: Học viện Tài chính

Số tài khoản: 2151 0967849934

Tại: Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh, song song nộp lệ phí tại bưu điện theo mẫu của bưu điện, ghi rõ: HTC (mã trường) + Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.

Học viện ko hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 0967849934 hoặc 0967849934 hoặc 0967849934 ;

Electronic mail: manhongit.dhp@gmail.com

Số lượt đọc: 103502