Dashcoin là gì? 6 điểm khác biệt giữa Dashcoin và Bitcoin? – Đầu tư gì

Đặc điểm BitcoinDashcoinChi phí giao dịch Phí giao dịch lớn Phí giao dịch thấp hơn Kiểm soát mạng Được kiểm soát chung bởi tất cả các nút là một phần của chuỗi khốiĐược kiểm soát bởi Tổ chức tự trị phi tập trung.Tính riêng tưBất kỳ ai cũng có quyền truy cập vào lịch sử giao dịch của Bitcoin.Thông qua PrivateSend, giúp Dash trở thành một loại tiền điện tử có thể thay thế được, có nghĩa là không thể truy tìm các giao dịch trong quá khứ và mỗi đồng tiền đều có giá trị như bất kỳ đồng tiền nào khácKhai thác mỏKhai thác theo phương thức như bình thường Những người dùng sở hữu hơn 1000 DASH trở thành Masternode, với nhiều đòn bẩy hơn đối với chức năng của mạng Dash. Hơn nữa, khai thác DASH yêu cầu 45% DASH khai thác được chuyển cho người dùng, 45% cho Masternode và 45% cho bảo trì mạng. Hiệu quả Mất nhiều thời gian để xử lý giao dịch Do InstantSend, các giao dịch Dash nhanh hơn nhiều so với các giao dịch BitcoinCơ chế đồng thuận hỉ sử dụng Proof-of-Work làm cơ chế đồng thuận, có nghĩa là các chức năng “cửa sập” được sử dụng để đảm bảo rằng các xác minh giao dịch là hợp lệ.Sử dụng phiên bản kết hợp của cả Proof-of-Work và Proof-of-Stake. Cơ chế thứ hai là một cơ chế đồng thuận đảm bảo rằng phần thưởng khai thác dựa trên số lượng đồng xu mà người dùng sở hữu, thay vì sức mạnh tính toán.