Ngày – Wikipedia tiếng Việt

Đối với những khái niệm khác, xem Ngày ( xu thế )209px Water%2CRabbit%2CDeer Nước, Thỏ và Hươu : ba trong 20 biểu tượng ngày trong lịch Aztec, từ đá lịch Aztec.335px Daytime image of the bay of Naples Hình ảnh ban ngày của vịnh Naples, Ý

Ngày với độ dài xấp xỉ khoảng thời kì Trái Đất hoàn thành một vòng quay quanh trục của nó.[1] Một ngày mặt trời là khoảng thời kì trôi qua giữa hai lần liên tục Mặt Trời đạt tới điểm cao nhất trên bầu trời.[2] Ngày trên những hành tinh khác được xác định tương tự và với độ dài khác nhau do thời kì quay khác nhau, ngày sao Hỏa dài hơn một tẹo và thỉnh thoảng được gọi là sol.

Năm 1960, giây được khái niệm lại theo chuyển động quỹ đạo của Trái Đất trong năm 1900, và được chỉ định làm đơn vị thời kì cơ bản của SI. Đơn vị đo "ngày", được định tức là 86 400 đơn vị giây và được viết tắt thành d. Năm 1967, giây và ngày được khái niệm lại theo thời kì chuyển đổi electron nguyên tử.[3] Một ngày thông thương bằng 86 400 giây, thêm hoặc giảm 1 giây nhuận trong giờ Phối hợp Quốc tế, và thỉnh thoảng cùng hoặc trừ một giờ ở những vị trí với thay đổi so với quy ước giờ mùa hè.[1][2]

Ngày với thể được định tức là mỗi giai đoạn hai mươi bốn giờ, được tính từ nửa đêm tới nửa đêm tiếp theo, trong đó một tuần, tháng hoặc năm được chia và tương ứng với một vòng quay của Trái Đất trên trục của nó.[4] Tuy nhiên, việc sử dụng nó phụ thuộc vào bối cảnh của nó; ví dụ, lúc mọi người nói 'ngày và đêm', 'ngày' sẽ với một ý nghĩa khác: khoảng thời kì ánh sáng giữa hai đêm liên tục, thời kì giữa Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn;[5] thời kì với ánh sáng giữa một đêm và đêm tiếp theo.[6] Để rõ ràng lúc với tức là "ngày" theo nghĩa đó, từ "ban ngày " với thể được sử dụng thay thế,[7][8] mặc dù văn cảnh và cụm từ thường làm cho ý nghĩa rõ ràng. Ngày từ cũng với thể kể tới một ngày trong tuần hoặc vào một ngày trong lịch, như trong câu trả lời cho thắc mắc: "Vào ngày nào?" Những nhịp thân thể sống (nhịp sinh vật học) của con người và nhiều loài khác với liên quan tới ngày mặt trời của Trái Đất và chu kỳ ngày đêm.

Do lấy Mặt Trời làm quy chiếu cho ngày nên Nhật (日) nghĩa gốc là "Mặt Trời" còn với nghĩa chuyển là "Ngày". Ví dụ như Nhật trình hay Nhật san (tờ báo/tạp chí ra hàng ngày), Nhật ký (ghi chép trong ngày), Sinh nhật (ngày sinh).

Ngày mặt trời biểu kiến và ngày mặt trời trung bình[sửa|sửa mã nguồn]

Một số khái niệm về khái niệm con người phổ quát này được sử dụng theo bối cảnh, nhu cầu và sự thuận tiện. Ngoài ngày 24 giờ (86, 400 giây), ngày từ được sử dụng cho một số khoảng thời kì khác nhau dựa trên vòng quay của Trái Đất quanh trục của nó. Một điều quan yếu là ngày mặt trời, được định tức là thời kì để Mặt Trời quay trở lại điểm cực đại (điểm cao nhất của nó trên bầu trời). Do những quỹ đạo thiên thể ko hoàn toàn tròn, và do đó những vật thể di chuyển với tốc độ khác nhau ở những vị trí khác nhau trên quỹ đạo của chúng, một ngày mặt trời ko cùng thời kì trong suốt năm quỹ đạo. Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hình elip lúc Trái Đất quay trên một trục nghiêng, khoảng thời kì này với thể dài hơn 7,9 giây so với (hoặc ít hơn) 24 giờ. Trong những thập kỷ sắp đây, độ dài trung bình của một ngày mặt trời trên Trái Đất là khoảng 86, 400,002 giây [9] (24.000 000 6 giờ) và hiện tại với khoảng 365.242199 ngày mặt trời trong một năm chí tuyến.

Phong tục thượng cổ coi một ngày mới khởi đầu từ lúc Mặt Trời mọc hoặc lặn trên phố chân trời địa phương (ví dụ, tính toán của Ý, là 24 giờ từ hoàng hôn, kiểu cũ).[10] Thời khắc chuẩn xác và khoảng thời kì giữa hai mặt trời mọc hoặc hoàng hôn phụ thuộc vào vị trí địa lý (kinh độ cũng như vĩ độ) và thời kì trong năm (như được chỉ ra bởi những đồng hồ mặt trời bán cầu cổ đại).

Một ngày ko thay đổi hơn hoàn toàn với thể được xác lập bằng việc Mặt Trời đi qua kinh tuyến địa phương, xảy ra vào buổi trưa địa phương ( đỉnh trên ) hoặc nửa đêm ( đỉnh dưới ). Thời khắc đúng mực nhờ vào vào kinh độ địa lý và ở mức độ thấp hơn vào thời hạn trong năm. Độ dài của một ngày tương tự sắp như ko đổi ( 24 giờ ± 30 giây ). Đây là thời hạn những đồng hồ đeo tay mặt trời văn minh chỉ ra .Một nâng cấp cải tiến hơn nữa xác lập một Mặt Trời trung bình hư cấu chuyển dời với véc tơ vận tốc tức thời ko đổi dọc theo đường xích đạo thiên thể ; véc tơ vận tốc tức thời tương tự với véc tơ vận tốc tức thời trung bình của Mặt Trời thật, nhưng điều này vô hiệu sự biến hóa trong một năm lúc Trái Đất chuyển dời dọc theo quỹ đạo quanh Mặt trời ( do cả tốc độ và độ nghiêng dọc trục của nó ) .

Một ngày, được hiểu là khoảng thời kì để Trái Đất thực hiện toàn bộ một vòng quay [11] lúc so với nền thiên thể hoặc một ngôi sao xa xôi (được coi là nhất định), được gọi là ngày sao. Khoảng thời kì quay này là khoảng 4 phút ít hơn 24 giờ (23 giờ 56 phút và 4,09 giây) và với khoảng 366.2422 ngày sao trong một năm nhiệt đới trung bình (một ngày nhiều hơn so với số ngày mặt trời). Những hành tinh và mặt trăng khác với ngày sao và mặt trời với chiều dài khác nhau tính từ Trái Đất.

Một ngày, theo nghĩa ban ngày được phân biệt với buổi tối, thường được định tức là khoảng chừng thời hạn mà ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất, với điều kiện kèm theo ko với trở ngại vật địa phương. Độ dài của thời hạn ban ngày trung bình dài hơn 50% của ngày 24 giờ một tẹo ít. Với hai hiệu ứng làm cho ban ngày trung bình dài hơn đêm hôm. Mặt trời ko phải là một điểm, nhưng với size rõ ràng khoảng chừng 32 phút cung. Ngoài ra, bầu khí quyển khúc xạ ánh sáng mặt trời theo cách mà một phần của nó chạm tới mặt đất ngay cả lúc Mặt trời ở dưới đường chân trời khoảng chừng 34 phút cung. Vì vậy, ánh sáng tiên phong chạm tới mặt đất lúc tâm của Mặt trời vẫn ở dưới đường chân trời khoảng chừng 50 phút cung. [ 12 ] Do đó, ban ngày trung bình dài khoảng chừng 12 giờ 7 phút. [ 13 ]

  • Thời kì
  • Mùa, ban ngày và ban đêm ở nhiều vĩ độ khác nhau
  • Quy ước giờ mùa hè

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì