Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án &quotĐổi mới công tác giáo dục chính trị t. – Báo Hải Quân Việt Nam

Qua 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công việc giáo dục chính (GDCT) trị tại đơn vị trong thời đoạn mới", cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị những cấp mang bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với công việc GDCT; xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT.

Việc triển khai thực hiện Đề án trực tiếp góp phần giữ vững định hướng chính trị tư tưởng trong toàn quân và trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Quân nhân Cụ Hồ; chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của những thế lực thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đoạn mới.

Tại hội nghị, những đại biểu đã thảo luận, rút ra những kinh nghiệm, chỉ rõ một số hạn chế song song kiến nghị những nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt đề án trong những năm tiếp theo.

260A5135

Quang quẻ cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Hội nghị xác định: Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc quyết nghị của Đảng, chính sách, pháp luật của Quốc gia, Quyết nghị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công việc GDCT tại đơn vị trong thời đoạn mới; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tăng chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị, coi trọng đổi mới công việc đầu tư, đảm bảo trang bị vật tư cho công việc giáo dục; hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công việc GDCT, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở tăng chất lượng tổng hợp và sức mạnh chống chọi.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra cao và ghi nhận kết quả thực hiện Đề án của những đơn vị trong toàn quân. Đồng chí khẳng định: Thực hiện Đề án là giải pháp quan yếu tăng nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa chính trị trong quân đội; tăng trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và đời sống văn hóa ý thức của quân nhân; góp phần tăng chất lượng tổng hợp và sức mạnh chống chọi của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Để thực hiện tốt Đề án trong thời kì tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu những đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về vị trí, tầm quan yếu và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới công việc GDCT tại đơn vị trong thời đoạn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy những cấp; tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức phương pháp GDCT; tập trung rà soát, điều chỉnh xây dựng chương trình nội dung GDCT ưng ý với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những đơn vị chủ động phân cấp, tổ chức quản lý nội dung và soạn tài liệu học tập chính trị những đối tượng vừa đảm bảo quán triệt ý kiến, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc gia, vừa tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; phối hợp những phương pháp giảng dạy truyền thống với tiên tiến, tích cực triển khai và quản lý chặt chẽ việc vận dụng kỹ thuật thông tin trong công việc GDCT; tích cực, chủ động bám sát cơ sở, dự đoán và định hướng tình hình tư tưởng của quân nhân, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém; rà soát, xây dựng, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công việc GDCT. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng tăng chất lượng hàng ngũ cán bộ trực tiếp làm thuê tác GDCT tại đơn vị; củng cố biên chế, tổ chức hàng ngũ cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn, trước hết ở những đơn vị cơ sở về số lượng, ko ngừng tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu tăng chất lượng tư vấn, hướng dẫn tổ chức giáo dục tại đơn vị hiện nay; lấy kết quả kiểm tra nhận thức chính trị là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân; tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công việc GDCT từ những nguồn tự cân đối và nguồn quỹ vốn hợp pháp của đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải san sớt một số kết quả, kinh nghiệm thực hiện việc đổi mới soạn tài liệu học tập chính trị cho những đối tượng và xây dựng đơn vị điểm về giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử ở Quân chủng Hải quân. Quân chủng thực hiện theo phương châm "1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng". Những đơn vị đã gắn với thực tiễn đơn vị mình, chú trọng soạn thêm chuyên đề giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật… Qua đó tạo ra hệ thống tài liệu cơ bản, thống nhất, phong phú, quyến rũ, giúp quân nhân dễ học, dễ nhớ và làm theo.

Quân chủng Hải quân được Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ làm điểm về đổi mới giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử. Quân chủng đã triển khai cụ thể và tập trung vào 4 giải pháp: Chủ động tập huấn theo phân cấp cho hàng ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là kỹ năng soạn giáo án điện tử và kỹ thuật sử dụng trình chiếu; tăng chất lượng bài giảng, thực hiện giảng, tổ chức hội thi, hội giảng để kiểm tra, rút kinh nghiệm; sử dụng rộng rãi đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho dạy và học. Song song định hướng, khuyến khích những đơn vị mạnh dạn triển khai nhiều mô hình để tăng chất lượng giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử như: Mô hình "Tổ cán bộ giảng dạy chính trị giỏi", "Cán bộ giáo dục chính trị giỏi"… ở Vùng 1, Vùng 3, Lữ đoàn 83, Lữ đoàn 126 mang lại hiệu quả thiết thực, thời kì tới sẽ được nhân rộng ra toàn Quân chủng…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 38 cá nhân; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 67 tập thể, 102 cá nhân đã mang thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án, thời đoạn 2013-2018. Cục Chính trị Hải quân và một số tập thể, cá nhân trong Quân chủng được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng trong dịp này.

Tin, ảnh: Thanh Tùng