Gợi ý các đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính – Nghiên Cứu Tài Chính

Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học tài chính dành cho sinh viên, đang cao học tham khảo, dưới cuối với một số đề tài của nhóm nghiên cứu, thạc sĩ, tiến sĩ…

Gợi ý các đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính 1

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học ngành tài chính

 1. Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 2. Tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của những doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao tiếp chứng khoán A
 3. Tác động của sự phát triển những tổ chức tài chính phi nhà băng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách tới năm …..
 4. Vận dụng những chuẩn mực kế toán quốc tế về dụng cụ tài chính cho những NHTM Việt Nam
 5. Kiểm tra tác động của chính sách tiền tệ tới bất đồng đẳng thu nhập tại Việt Nam
 6. Kiểm tra tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất đồng đẳng thu nhập ở Việt Nam thời đoạn ……
 7. Luận văn nghiên cứu khoa học: Kiểm tra thực trạng và tiềm năng du lịch xanh tại Việt Nam
 8. Kiểm tra và lựa mua phân khúc thị trường sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp mới
 9. Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 10. Giải pháp tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam
 11. Giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và kỹ thuật tại Học viện Nhà băng
 12. Hậu phóng thích mặt bằng những khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh A
 13. Luận văn nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện cơ chế bảo lãnh Chính phủ nhằm kiểm soát nợ công
 14. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát vốn Quốc gia đầu tư vào những doanh nghiệp ở Việt Nam
 15. Hoàn thiện pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
 16. Kiểm toán nội bộ tại những Quỹ tín dụng nhân dân khu vực A – Thực trạng và giải pháp
 17. Lạm phát mục tiêu linh hoạt (FIT) và hàm ý đối với phạm vi chính sách tiền tệ ở Việt Nam
 18. Advertising and marketing mối quan hệ (Relationship Advertising and marketing) và sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ nhà băng tại Việt Nam
 19. Tăng hiệu quả công việc dân vận của Đảng Cùng sản Việt Nam trong thời đoạn hiện nay
 20. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu những nhân tố liên quan tới khả năng tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn tỉnh A
 21. Nghiên cứu những nhân tố liên quan tới việc phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ko chấp nhận toàn phần đối với những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 22. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tương trợ tập huấn tại HVNH từ sự hài lòng của người học
 23. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động tới tài chính bao trùm
 24. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc thị trường tài chính tới tăng trưởng kinh tế và gợi ý chính sách
 25. Nghiên cứu tổn thất tiếng tăm trước những sự kiện tổn thất hoạt động của NHTM Việt Nam
 26. Nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật học sâu (deep studying) trong xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng của nhà băng thương nghiệp
 27. Nguồn vốn con người trong tăng trưởng kinh tế vững bền ở Việt Nam
 28. Pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện
 29. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại những nhà băng thương nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 30. Phát triển sản phẩm cho vay tiêu sử dụng đối với hộ gia đình ở khu vực nông thôn tại những NHTM Việt Nam
 31. Phát triển Tập san Khoa học và Tập huấn Nhà băng theo hướng gia nhập Hệ thống trích dẫn ASEAN
 32. Luận văn nghiên cứu khoa học: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
 33. Quản lý Quốc gia đối với phát triển du lịch vững bền ở Việt Nam
 34. Quản trị lợi nhuận của những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 35. Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ nhà băng: chuẩn mực quốc tế và khuyến nghị cho những NHTM Việt Nam
 36. Quản trị rủi ro ngoại bảng tại những nhà băng thương nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
 37. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của những tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
 38. Tác động của phạt tài chính (monetary penalties) đối với hiệu quả hoạt động của những Nhà băng thương nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
 39. Tác động của quản trị tri thức tới hiệu quả hoạt động của nhà băng thương nghiệp Việt Nam
 40. Tác động của sự gia nhập những nhà băng thương nghiệp nước ngoài tới khả năng tiếp cận dịch vụ nhà băng của SMEs tại Việt Nam
 41. Luận văn nghiên cứu khoa học: Tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của SMEs Việt Nam
 42. Thiết kế cơ sở hạ tầng để triển khai kênh tập huấn E-learning tại Học viện Nhà băng
 43. Thu hút FDI xanh cho mục tiêu phát triển vững bền ở Việt Nam
 44. Tổ chức và khai thác tài liệu số phục vụ hoạt động tập huấn và nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Nhà băng
 45. Truyền dẫn tỷ giá và những ứng dụng của nó: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và một số nền kinh tế ASEAN
 46. Ứng dụng kế toán quản trị trong những NHTM Việt Nam
 47. Ứng dụng phương pháp mô phỏng tình cờ đo lường mức độ rủi ro cổ phiếu niêm yết ngành nhà băng ở Việt Nam
 48. Vốn xã hội và tác động tới sự hình thành vốn con người – Nghiên cứu trường hợp người học Học viện Nhà băng
 49. Xây dựng chỉ số ổn định tài chính tổng hợp cho Việt Nam: Kinh nghiệm từ những quốc gia đang phát triển.

Theo dõi

 • nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam
 • công thức tính năng suất bình quân

Danh mục gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Xây dựng nhóm chỉ tiêu cảnh báo rủi ro tài chính cho những DN ngành xây dựng
 2. Quản trị TC của DN ngành xây dựng công trình viễn thông
 3. Mối quan hệ giữa chính sách cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của DN, nghiên cứu tiêu biểu tại Việt Nam, Thái Lan, Phillipine
 4. Những nhân tố tác động tới M&A xuyên quốc gia
 5. Năng lực tài chính của những DN Việt Nam sau cổ phần hóa
 6. Tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính của quốc gia đối với DNNN- Nghiên cứu tiêu biểu tại TĐ công nghiệp Than- Khoáng sản VN.
 7. Kiểm tra hiệu quả TC sau sáp nhập của CTCP tập đoàn đầu tư VN (TĐ Vingroup)
 8. Giải pháp tăng khả năng sinh lời tại CTCP Dược phẩm Trung ương 3
 9. Hoàn thiện công việc quản trị dòng tiền tài doanh nghiệp .. trong ngành công nghiệp chế biến
 10. Xây dựng cơ cấu nguồn vốn tuyệt vời cho những DN xi măng niêm yết trên TTCKVN hiện nay
 11. Giải pháp tăng khả năng tính sổ của DN ngành Thép niêm yết trên TTCK VN
 12. Giải pháp TC tương trợ phát triển DN ngành Thuy san ở VN trong bối cảnh hiện nay
 13. Kiểm tra tác động của hệ thống đòn bẩy tới hiệu quả HĐKD của những DN ngành Thép
 14. Cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả HĐKD của những DN ngành Thép VN
 15. Những hình thức huy động vốn của những DN ngành xây dựng niêm yết trên TTCK Việt Nam
 16. Nghiên cứu tác động của chính sách huy động vốn tới giá trị của những DN xây dựng niêm yết trên TTCKVN
 17. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để kiểm tra những nhân tố liên quan tới chính sách cổ tức của doanh nghiệp cổ phần Dược Hậu Giang
 18. Quản trị nợ phải trả của những DN Dược niêm yết ở VN- Thực trạng và giải pháp
 19. Giải pháp tăng năng lực TC của những DN xây dựng niêm yết tại VN
 20. Tình hình TC của những DN chế biến Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 21. Hiệu quả kinh doanh của những DN thuộc Tập đoàn Prime Group- Thực trạng và giải pháp
 22. Kiểm tra những nhân tố liên quan tới tăng trưởng vững bền của những DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN
 23. Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới giá trị những CTCP ngành xây dựng niêm yết trên TTCKVN
 24. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong quản trị rủi ro tài chính những CTCP xây dựng niêm yết
 25. Phát triển mô hình Cty TC Quốc gia tại địa phương trong đầu tư hạ tầng thành thị
 26. Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới hiệu quả HĐKD của những DN trong ngành xây dựng và BĐS niêm yết trên TTCKVN
 27. Hoàn thiện phương pháp dự đoán TC của những DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN
 28. Nghiên cứu hoạt động tậu lại và sáp nhập (M&A) của NHTM tại VN
 29. Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của những DN ngành Thép ở VN
 30. Văn hoá DN và tác động của nó tới hành vi người tiêu sử dụng
 31. Giải pháp tăng khả năng khó khăn cho những sản phẩm xuất khẩu ngành X ra thị trường nước ngoài
 32. Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của những DN xi măng Việt Nam
 33. Mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và rủi ro TC của những DN Could thuộc Tập đoàn dệt might Việt Nam – Thực trạng và những khuyến nghị.
 34. Hiệu quả sử dụng vốn của những DN Could thuộc Tập đoàn dệt might Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra.
 35. TPP và những thời cơ, thách thức đối với những DN Việt Nam
 36. Giải pháp kinh doanh BĐS trong thời đoạn hiện nay
 37. Chính sách TC của Quốc gia đối với việc phát triển thị trường BĐS Việt Nam hiện nay
 38. Quản lý quốc gia đối với kinh doanh BĐS ở Việt Nam hiện nay
 39. Vận dụng phương pháp so sánh trong định giá BĐS tại những NHTM.
 40. Giải pháp tăng hiệu quả hoạt động môi giới BĐS tại Hà Nội hiện nay
 41. Giải pháp khai thác nguồn lực TC từ đất đai ở Việt Nam trong thời kì tới
 42. Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI trên thị trường BĐS ở Việt Nam
 43. Chính sách thuế đối với BĐS nhà ở tại Việt Nam
 44. Tăng trưởng và rủi ro của những DN ngành (gia công điện, nước sạch, liên lạc, xây dựng, dược, than, dầu khí….)- thực trạng và giải pháp
 45. Phân tích những nhân tố tác động tới hiệu quả kinh doanh của những DNngành (gia công điện, nước sạch, liên lạc, xây dựng, dược, than, dầu khí….)
 46. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn của NHTM X
 47. Giải pháp TC tăng chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập
 48. Giải pháp phát triển dịch vụ nhà băng bán lẻ tại NHTM …
 49. Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng DN tại NHTM cổ phần Quân đội
 50. Quản trị rủi ro TC tài chính tại NHTM cổ phần Quân đội – Thực trạng và giải pháp
 51. Giải pháp tài chính nhằm tăng khả năng khó khăn của những DN du lịch Việt Nam
 52. Giải pháp tăng năng lực khó khăn của doanh nghiệp cổ phần Sữa Việt Nam
 53. Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của những DN thép ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp Cổ phần Thép Anh Vũ

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại nhà băng Vietcombank