[65] Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Tài Chính Ngân Hàng -Rất Hay

4.7/5 – (25 bình tậu)

Để với được một báo cáo thực tập thành công, khâu lựa tậu đề tài đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng là điều quan yếu nhất, quyết định hướng báo cáo thực tâp cho người mua về sau, sau đây là danh sách đề tài giúp người mua sinh viên Tài Chính Ngân Hàng, chúc người mua lamg tốt bài báo cáo thực tập

Mục lục

 • 1 Điều kiện để lựa tậu đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • 2 Một số đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính nhà băng
  • 2.1 Một số đề tài gợi ý lúc thực tập tại những nhà băng thương nghiệp
  • 2.2 Một số đề tài gợi ý lúc thực tập tại những tổ chức chứng khoán
  • 2.3 Một số đề tài thực tập tại những tổ chức gia công
 • 3 Quy trình viết báo cáo thực tập tài chính nhà băng
 • 4 VÍ DỤ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 • 5 CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 • 6 Dịch vụ làm báo cáo thực tập ngành tài chính nhà băng

Điều kiện để lựa tậu đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng

Tùy theo năng lực, thị hiếu của cá nhân và điều kiện của nơi thực tập, mỗi sinh viên với thể lựa tậu một trong những lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên với thể thực tập tốt nghiệp tại một trong những loại hình đơn vị sau:

 • – Những doanh nghiệp gia công, kinh doanh, dịch vụ.
 • – Những tổ chức chứng khoán.
 • – Những tổ chức tài chính.
 • – Những nhà băng thương nghiệp.
 • – Những quỹ đầu tư.
 • – Những cơ thuế quan, thương chính…

Những đề tài phụ thuộc vào nơi người mua sinh viên thực tập. Lúc tậu đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm chủ đề yêu thích với khả năng của mình cũng như tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị thực tập.

Xem thêm

Báo giá ===> Dịch vụ viết báo cáo thực tập

Kho bài mẫu 99+ Mẫu báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

Một số đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính nhà băng

Một số đề tài gợi ý lúc thực tập tại những nhà băng thương nghiệp

 • 1. Phân tích và xếp hạng tín dụng tổ chức ABC.
 • 2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 3. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 4. Phân tích tình hình cho vay tiêu sử dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 5. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 6. Phân tích tình hình tính sổ ko sử dụng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 7. Giải pháp tăng chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 8. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 9. Giải pháp hoàn thiện những quy trình giao thiệp tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 10. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 11. Giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 12. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 13. Phân tích tình hình cho vay sắm nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.

Một số đề tài gợi ý lúc thực tập tại những tổ chức chứng khoán

 • 1. Giải pháp hoàn thiện những quy trình nghiệp vụ tại tổ chức chứng khoán ABC.
 • 2. Tăng hiệu quả hoạt động tại tổ chức chứng khoán ABC.
 • 3. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại tổ chức chứng khoán ABC.
 • 4. Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • 5. Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.
 • 6. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC.
 • 7. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
 • 8. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại tổ chức ABC.
 • 9. Giải pháp tăng hiệu quả hoạt động của những qũy đầu tư.
 • 10. Giải pháp hoàn thiện công việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.
 • 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 • 12. Giải pháp tăng hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một số đề tài thực tập tại những tổ chức gia công

 • 1. Phân tích và định giá tài sản tổ chức ABC cho công việc IPO.
 • 2. Phân tích hoạt động đầu tư dài hạn tại tổ chức ABC.
 • 3. Phân tích tài chính những dự án đầu tư tại tổ chức ABC.
 • 4. Phân tích tình hình thuê tài chính tại tổ chức ABC.
 • 5. Tăng hiệu quả sử dụng vốn tại tổ chức ABC.
 • 6. Phân tích và hoạch định tài chính tại tổ chức ABC.
 • 7. Tăng vai trò Quản lý tài chính tại tổ chức ABC.
 • 8. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho tổ chức ABC.
 • 9. Cơ cấu vốn và giá tiền sử dụng vốn tại tổ chức ABC.
 • 10. Xây dựng và tậu lựa những phương án tài trợ cho hoạt động của tổ chức ABC.
 • 11. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của tổ chức ABC.
 • 12. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của những tổ chức niêm yết.
 • 13. Lập kế hoạch tài chính hàng năm cho tổ chức ABC.
 • 14. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại tổ chức ABC.
 • 15. Phân tích tình hình đầu tư tài chính tại tổ chức ABC.
 • 16. Phân tích tình hình quản lý vốn luân chuyển tại Cty ABC.

Bài mẫu 99+ Mẫu báo cáo thực tập tại nhà băng

Quy trình viết báo cáo thực tập tài chính nhà băng

 • Sau lúc xác định được đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ viết đề cương và tiến hành thu thập số liệu, tài liệu với liên quan tới nội dung của đề tài đã tậu.
 • Tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận của đề tài lựa tậu đã được những nhà khoa học bàn luận như thế nào. Để làm điều này, sinh viên cần tham khảo những giáo trình và trên web.
 • Vận dụng lý thuyết, mô tả và phân tích thực trạng những nội dung nghiên cứu đó đối với doanh nghiệp thực tập.
 • Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của thực trạng.
 • Trong quá trình làm chuyên đề, sinh viên phải thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nắm bắt đúng vấn đề cần nghiên cứu cũng như đảm bảo việc tự nghiên cứu, về phương pháp, ko bị lệch hướng so với đề tài đã tậu; mặt khác giảng viên hướng dẫn cũng giúp cho sinh viên nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn.
 • Sinh viên với thể sử dụng những phương pháp tổng hợp; so sánh; phân tích định tính; phân tích định lượng; thống kê; xác suất; suy luận logic… để nghiên cứu thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.
 • Quy trình làm báo cáo tốt nghiệp được thực hiện qua những bước như sau:
Quy trình làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
Quy trình làm báo cáo thực tập tài chính nhà băng

VÍ DỤ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • Một chuyên đề tốt nghiệp cần được bố cục gồm với những chương sau:
 • Chương 1: Giới thiệu
 • 1. Lý do lựa tậu đề tài nghiên cứu.
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu và những câu hỏi nghiên cứu.
 • 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
 • 4. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan tới đề tài
 • Trong chương này sinh viên trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan tới đề tài nghiên cứu. Sinh viên nên trình bày chương này theo bố cục và trật tự logic liên quan tới vấn đề nghiên cứu trên cơ sở khảo sát lý thuyết chứ ko phải thuần tuý sao chép những khái niệm và lý thuyết từ giáo trình hay sách giáo khoa đã học.
 • Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
 • Trong chương này sinh viên trình bày lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu; ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quy mô; quy trình khoa học (đối với tổ chức gia công); tổ chức gia công, kinh doanh, tổ chức quản lý; bộ máy tài chính – kế toán…. những đơn vị nơi mình thực tập.
 • Chương 4: Kiểm tra tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài nghiên cứu tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.
 • Trong chương này sinh viên cần thu thập, xử lý số liệu một cách cụ thể và khoa học để với chứng cớ kiểm tra được những mặt mạnh, yếu của đơn vị mình đang nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố tác động tới sự tăng trưởng hoặc suy thoái về tình hình kinh doanh hoặc những vấn đề liên quan tới chủ đề nghiên cứu.
 • Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị cải thiện tình hình thực tế.
 • Trong chương này sinh viên cần trình bày những nhận xét, kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 và đề xuất những kiến nghị yêu thích với kết luận rút ra. Tránh nêu ra những kết luận và kiến nghị theo cảm tính chủ quan ko với chứng cớ hay ko với liên quan gì với kết quả nghiên cứu trình bày ở chương 4.

CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • Trật tự sắp xếp những phần của chuyên đề tốt nghiệp như sau:
 • 1. Trang bìa cứng che bằng trang nhựa.
 • 2. Trang bìa phụ.
 • 3. Trang Lời cám ơn.
 • 4. Trang Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập.
 • 5. Trang Nhận xét của thầy giáo hướng dẫn.
 • 6. Trang Mục lục.
 • 7. Trang Danh mục chữ viết tắt.
 • 8. Trang Danh mục những bảng biểu.
 • 9. Trang Danh mục những hình vẽ, đồ thị.
 • 10. Nội dung những chương: khoảng 50 trang.
 • 11. Tài liệu tham khảo.
 • 12. Phần phụ lục.
 • 13. Trang bìa cứng sau rốt.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập ngành tài chính nhà băng

Ghi chú: Trên đây chỉ là những đề tài gợi ý. Sinh viên với thể lựa tậu những đề tài khác yêu thích với những đặc điểm của đơn vị thực tập. Trong trường hợp cấp thiết, thầy giáo hướng dẫn với thể chỉ tiên đề tài cho sinh viên.

Ngoài những đề tài tốt nghiệp ngành tài chính nhà băng trên người mua với thể tham khảo thêm rất nhiều đề tài mẫu hiện đang cập nhật tại web site bloghong.com. Từ những hướng dẫn làm lời mở đầu trong báo cáo tốt nghiệp, và cách phân tích nội dung của đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính nhà băng.

Trên đây là một số nội dụng mẫu Những đề tài làm báo cáo thực tập ngành tài chính nhà băng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo với đề tài báo cáo tốt nghiệp, các bạn có thể liên hệ Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo: 0967849934 nhé!

DOWNLOAD FILE