Di truyền liên kết là gì – Sinh học lớp 9

Di truyền liên kết là gì

Di truyền liên kết là gì

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

A/ Lý thuyết trọng tâm

1. Thí nghiệm của Moocgan

– Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

– Lai phân tích ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

– Sơ đồ lai:

Chuyên đề Sinh học lớp 9

– Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen cánh cụt xoành xoạch di truyền song song với nhau.

– Hiện tượng này được giảng giải bằng sự liên kết những gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

2. Ý nghĩa

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

– Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

– Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền vững bền của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST. Nhờ đó, trong tìm giống người ta mang thể tìm được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

B/ Bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm

 • Bài tập Di truyền liên kết mang lời giải

  Xem khía cạnh

 • Trắc nghiệm Di truyền liên kết mang đáp án

  Xem khía cạnh

Xem thêm những dạng bài tập Sinh vật học lớp 9 tuyển lựa, mang lời giải khác:

 • Nội dung Quy luật phân li độc lập
 • Bài tập Quy luật phân li độc lập mang lời giải
 • Trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập mang đáp án
 • Thường biến là gì ?
 • Bài tập Thường biến mang lời giải
 • Trắc nghiệm Thường biến mang đáp án

Mục lục những chuyên đề Sinh vật học 9:

 • Chuyên đề: Những qui luật di truyền
 • Chuyên đề: Thể nhiễm sắc
 • Chuyên đề: Phân tử
 • Chuyên đề: Di truyền người
 • Chuyên đề: Ứng dụng di truyền
 • Chuyên đề: Sinh thái

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại bloghong.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack