Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021 – Học viện Tài chính

cach tinh diem xet tot nghiep thpt 2021

Học viện Tài chính thông tin điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển phối hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) như sau:

TT Mã ngành/ chuyên ngành Tên ngành/ chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ Điểm môn Toán Trật tự nguyện vọng Chương trình chất lượng cao 1 7340201C06 Tài chính – Nhà băng Thương chính & Logistics A01, D01, D07 36,22 ≥ 8,40 NV1-2 2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 35,63 ≥ 7,60 NV1-22 3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 35,7 ≥ 8,40 NV1-13 4 7340301C21 Kế toán Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 35,13 ≥ 7,60 NV1-5 5 7340301C22 Kiểm toán A01, D01, D07 35,73 ≥ 8,00 NV1-5 Chương trình chuẩn 6 7220201 Tiếng nói Anh A01, D01, D07 35,77 ≥ 7,80 NV1-6 7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 26,35 ≥ 8,40 NV1-2 8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 26,7 ≥ 9,20 NV1-7 9 7340201 Tài chính – Nhà băng A00, A01, D07 26,1 – – 10 7340201D Tài chính – Nhà băng D01 26,45 ≥ 8,00 NV1-2 11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 26,55 ≥ 8,80 NV1-5 12 7340301D Kế toán D01 26,95 ≥ 7,80 NV1 13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 26,1 – –

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8h30 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ web site: bloghong.com

Ghi chú:

1. Cách tính điểm xét tuyển:

  • Đối với ngành Tiếng nói Anh chương trình chuẩn và những chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Thương chính & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)]× 4/3, làm tròn tới 2 chữ số thập phân];
  • Đối với những ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

2. Tiêu chí phụ:

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021 - Học viện Tài chính

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành/ chuyên ngành xét tuyển, những thí sinh bằng điểm trúng tuyển phải xét thêm những tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) tuần tự như sau:

  • Điểm môn Toán;
  • Trật tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh./.