Diêm Vương – Thần thoại Việt Nam

Diêm Vương tức là thần được Ngọc Hoàng cho cai quản ở cõi âm. Cõi âm là thế giới ở phía dưới tầng đất của loài người. Ở chỗ đó phần nhiều chỉ với ma quỉ. Những người ở thiên hạ chết đi tất nhiên phải làm dân của Diêm vương trước lúc được đầu thai. Mang điều đặc trưng là cõi trời ở dưới đó trái lại với trần thế, nghe dân sự ở dưới đó cũng đầu đội trời chân đạp đất nhưng chân họ với chân ta hướng vào nhau. Không những vậy mà nhiều sự, nhiều việc đối với hai bên dương gian và âm phủ cũng đều quan niệm trái ngược. Chẳng hạn những chiếc mà trần thế bảo là trắng thì dưới đó cho là đen, người trần thế cho là người thì dưới đó lại bảo là ma, v.v… Vương quốc của thần quả là kỳ dị.Hình dạng của Diêm vương đen đủi dữ tợn. Thần ít lúc lên thiên hạ và cũng ít lúc giao thiệp trực tiếp với Ngọc Hoàng ở Thiên tào, thần với đặt ở trần một chiếc chợ gọi là chợ Mạnh Ma cứ như hiện nay thuộc về Quảng Yên. Chợ mở mỗi năm một phiên vào ngày mồng một tháng sáu để cho người sống và người chết tới đó tậu bán. Mang nhiều người ở thiên hạ nhờ chợ đó mà được giao thiệp với những bà con của mình đã chết. Cũng với lúc với những người đã chết trộm phép vua Diêm đưa người sống xuống đi du lịch ở cõi âm.Một điều đặc trưng nữa là trước lúc với người nào được lên trần đầu thai tức là trước lúc giao người đó qua tay nắn lại của mười hai Bà mụ thì thần bắt họ phải ăn một thứ cháo gọi là cháo lú. Người nào ăn thứ cháo nào vào cũng đều quên mất đời sống của mình từ đấy trở về trước.Khảo dị: Diêm vươngThế giới phía dưới mặt đất của loài người gọi là cõi âm do một vị thần được Trời giao cho cai quản gọi là Diêm Vương. Những người chết đi phải xuống cõi âm để Diêm Vương xét xử trước lúc cho hóa kiếp đầu thai, cho nên dưới âm phủ chỉ với ma qủy ở. Mọi việc cõi âm đều trái lại với thiên hạ, quan niệm ở hai thế giới khác hẳn nhau, dân gian bảo trắng thì ở dưới âm cho là đen, trên này gọi là người thì dưới đó kêu là bloghong.comêm Vương là một vị thần nghiêm xử những người chết nên hình thù đen thui dữ tợn. Tương truyền rằng thần cõi âm với đặt ở thiên hạ một chiếc chợ gọi là chợ Mạnh Ma hiện nay thuộc về tỉnh Quảng Yên. Mỗi năm chợ này họp một phiên vào ngày mồng một tháng sáu để cho người chết và người sống tới đó tậu bán với nhau. Mang nhiều người ở thiên hạ nhờ chợ đó mà được gặp lại những bà con của mình đã chết. Cũng với lúc người chết lén đưa người sống xuống du lịch cõi âm rồi lại đưa về.Sự tích thần âm phủ đã pha lẫn nhiều với Diêm Vương của thần thoại Trung Quốc, ngày nay cũng khó phân biệt được nguyên vẹn tính chất của bên nào, vì cả hai bên đều chịu thúc đẩy sâu xa về địa ngục Phật giáo.Theo đấy thì cõi địa ngục gồm với mười tám tầng, chia ra thập điện, do mười vị Thập điện Diêm Vương xét xử. Mỗi tầng địa ngục dành riêng những cực hình cho những tội trạng rõ rệt. Trong mười vị vương ở cõi âm, Diêm Vương là chúa tể ở trên, hết trực thuộc Ngọc Hoàng. Những hồn người chết, lúc xuống cõi âm, trước tiên phải qua Diêm Vương xem xét về lúc sinh tiền, nếu với nhúng tay vào tội ác thì Diêm Vương mới giao cho chín vị kia trừng trị. Chín vị này được phân công xử những vong linh tội lỗi: vị thứ nhất trị những kẻ cho vay độc ác, những thần lang dốt nát làm chết oan người ta, vị thứ hai trị những tham quan ô lại, những kẻ mạo, những kẻ ác khẩu, vu khống, vị thứ ba trị những kẻ hà tiện, những kẻ làm vàng bạc giả, những con buôn vô lương những kẻ nguyền rũa trời đất, vị thứ tư trị những kẻ sát nhân, trộm cướp, dâm dật, vị thứ năm trị những kẻ tà bậy lộng ngôn, vị thứ sáu trị những kẻ đào mồ mả người khác, ăn hoặc bán thịt người, vị thứ bẩy trị những kẻ bất hiếu, vị thứ tám trị những kẻ đốt nhà cùng coi những người chết vì tai nạn rủi ro, vị thứ chín với nhiệm vụ trông nom cho hồn người chết đầu bloghong.comững cực hình dưới địa ngục với một trăm cách gớm ghê, tùy theo từng tội mà thi hành. Ví dụ những kẻ bị nguyền rủa thì bị móc lưỡi, những kẻ hà tiện và tham quan ô lại thì bị nuốt vàng bạc đun sôi, còn những kẻ tội nặng hơn thì bị quẳng lên trên những ngọn núi tua tủa đầy giáo, hay bị nhúng vào dầu sôi, hoặc thả vào trong lòng trụ sắt nung đỏ, bỏ trong cối để xay, cưa người ta làm hai, vằm thành từng miếng nhỏ…Thập điện Diêm Vương với vô số thuộc hạ hình thù hung hãn, với nanh, với sừng, đầu trâu, mặt ngựa, mình đen trùng trục, tay cầm chĩa sắt, xà mâu. Những vua dưới cõi âm thì vận y phục hoàng đế, cũng như Ngọc Hoàng ở Thiên tào, mỗi vị đều với một màu sắc riêng.