Diện tích hình tròn, chu vi hình tròn đầy đủ [Có ví dụ minh họa]

Hình tròn là một trong những hình học được áp dụng rất nhiều trong các dạng bài tập hình học trong suốt quá trình học tập từ tiểu học lên trung học phổ thông hiện nay. Tuy nhiên, lại có rất nhiều các bạn học sinh không nhớ được công thức tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức và bài tập chi tiết trong bài viết dưới đây.

Công thức tính chu vi hình tròn

dien-tich-hinh-tron

Chu vi hình tròn hay còn gọi là độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi:

C = d x π

Hoặc công thức tính chu vi hình tròn chính là 2 lần bán kính nhân với pi.

C = 2 x r x π

Trong đó:

  • C: chu vi hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • π: hằng số pi π = 3, 14

Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính hình tròn nhân với số Pi.

S = r2 x π

Ngoài ra, diện tích hình tròn cũng được tính theo công thức: bình phương đường kính nhân với Pi rồi chia cho 4

S = (d2 x π)/4

Trong đó:

  • S: là diện tích
  • d: đường kính hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • π: hằng số pi π = 3, 14

Tham khảo:

Cách tính đường kính của hình tròn

Đường kính hình tròn: Là đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm.

Tính đường kính dựa trên bán kính, chu vi hoặc diện tích

Nếu biết bán kính của đường tròn, đường kính được tính bằng cách nhân đôi bán kính.

d = 2 x R

Nếu biết chu vi hình tròn, đường kính được tính bằng cách lấy chu vi chia cho số pi.

d = C/π

Nếu biết diện tích hình tròn, đường kính được tính theo công thức:

d = 2√S/π

Các dạng bài tập về diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Để tìm ra diện tích cho hình tròn, chúng ta có rất nhiều phương pháp khác nhau cụ thể như sau:

Dạng 1: Tìm diện tích, chu vi thông qua đường kính hình tròn

Ví dụ 1: Hãy tính S của hình tròn C có d = 16 cm.

Lời giải:

Áp dụng công thức diện tích ta có:

S = (d2 x π)/4 = [(16)2 x 3,14] : 4 =  200, 96 cm2

Hoặc bán kính đường tròn là

R = d/2 = 16/2 = 8 cm

Áp dụng công thức diện tích ta có

S = r2 x π = 82 x 3,14 = 200, 96 cm2

Ví dụ 2: Tính S hình tròn khi biết chu vi C = 15 cm

Bài giải:

Ta có công thức tính chu vi hình tròn:

C = d x π => d = C/ π = 15 : 3,14 = 0,48 cm

Diện tích sẽ là:

S = (d2 x π)/4 = [(0,48)2 x 3,14] : 4 = 0, 18 cm2

Dạng 2: Tìm diện tích, chu vi thông qua đường kính hình tròn

Ví dụ 1: Cho hình tròn C có đường kính d = 10 cm. Hãy tính S hình tròn C?

Giải: Ta có, bán kính bằng một nữa đường kính theo công thức: R = d/2

<=> R = 10/2 = 5 cm

S hình tròn C: S = πR2 = 3,14.52 = 78,5 cm2

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nhớ được công thức tính diện tích, chu vi hình tròn để vận dụng vào làm bài tập.

5/5 – (1 bình chọn)