Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Cập nhật lúc: 22:47 10-10-2018
Mục tin: LỚP 9

Tài liệu đưa ra công thức tích độ dài của đường tròn, cung tròn và diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Công thức tính độ dài đường tròn

    Độ dài đường tròn (còn gọi là chu vi hình tròn) được kí hiệu là \(C\).

    Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(C=2\pi R\).

    Nếu gọi \(d\) là đường kính của đường tròn (\(d=2R\)) thì \(C=\pi d\).

2. Công thức tính độ dài cung tròn

    Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung tròn \(n^o\) được tính theo công thức \(l=\dfrac{\pi Rn}{180}\)

do dai duong tron cung trong

 

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

    Diện tích \(S\) của một hình tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(S= \pi R^2\)

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn

    Diện tích hình quạt tròn bán kính \(R\), cung \(n^o\) được tính theo công thức

\(S=\dfrac{\pi R^2n}{360}\) hay \(S=\dfrac{lR}{2}\).

dien tich hinh tron hinh quat tron

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay