Doanh nghiệp có được cho doanh nghiệp khác vay tiền?

Doanh nghiệp sở hữu được cho doanh nghiệp khác vay tiền hay ko ? Cho vay tiền xuất hoá đơn và tính thuế như thế nào ?Hiện tại doanh nghiệp của tôi mới xây dựng nên tiền góp vốn còn lại trong doanh nghiệp khá nhiều. Hiện tại nhiều doanh nghiệp bạn của sếp sở hữu nhu yếu muốn vay. Tôi muốn hỏi là chúng tôi hoàn toàn sở hữu thể cho đơn vị khác vay số tiền đó hay ko ? Nếu được thì sở hữu phải xuất hóa đơn với số tiền đó ko

Trả lời

Theo quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Hình thức trả tiền trong giao dịch góp vốn và sắm bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
Những doanh nghiệp ko sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Nhà băng Nhà nước phát hành) để trả tiền lúc thực hiện những giao dịch góp vốn và sắm bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
Lúc thực hiện giao dịch góp vốn và sắm bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp sử dụng những hình thức sau:
a) Trả tiền bằng Séc;
b) Trả tiền bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Những hình thức trả tiền ko sử dụng tiền mặt thích hợp khác theo quy định hiện hành.
Doanh nghiệp lúc thực hiện giao dịch góp vốn và sắm bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (ko phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Điều 4. Hình thức trả tiền trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa những doanh nghiệp ko phải là tổ chức tín dụng
Những doanh nghiệp ko phải tổ chức tín dụng (là những doanh nghiệp ko thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật những tổ chức tín dụng) lúc thực hiện những giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng những hình thức trả tiền được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Tương tự hoàn toàn sở hữu thể đưa tới 1 số ít Tóm lại sau :

  • Doanh nghiệp của bạn sở hữu thể cho doanh nghiệp khác vay tiền
  • Lúc cho doanh nghiệp khác vay tiền doanh nghiệp ko được sử dụng tiền mặt (sở hữu thể sử dụng bằng Séc, Ủy nhiệm chi, chuyển khoản)
  • Doanh nghiệp ko được cho doanh nghiệp khác vay bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp cho vay tiền sở hữu phải xuất hóa đơn hay ko?

Theo pháp luật tại Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC tại Điều 4, Khoản 8, Điểm b lao lý những đối tượng người tiêu sử dụng ko chịu thuế GTGT như sau :

Điều 4. Đối tượng ko chịu thuế GTGT
8. Những nhà sản xuất tài chính, nhà băng, kinh doanh chứng khoán sau đây
b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, ko phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế ko phải là tổ chức tín dụng.

Căn cứ Thông tư 26/2015 / TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ trợ Điều 16 như sau :

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn lúc bán hàng hóa, nhà sản xuất, bao gồm cả những trường hợp hàng hoá, nhà sản xuất sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, nhà sản xuất sử dụng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu sử dụng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).’’

Căn cứ theo những pháp luật trên và địa thế căn cứ theo công văn số 12319 / CT-TT và HT ngày 05/11/2014 của Cục thuế tỉnh Tỉnh Bình Dương thì đơn vị sở hữu phát sinh khoản thu từ tiền lãi cho vay phải lập hóa đơn GTGT, nhà sản xuất cho vay riêng ko liên quan gì tới nhau của Đơn vị thuộc đối tượng người sử dụng ko chịu thuế GTGT nên trên hóa đơn dòng thuế suất ko ghi gạch chéo .

Thuế thu nhập doanh nghiệp lúc cho vay tiền

Căn cứ Thông tư 78/2014 / TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.17 pháp luật những khoản chi ko được trừ lúc xác lập thu nhập chịu thuế như sau :

Điều 6. Những khoản chi được trừ và ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế
2. Những khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.17. Phần giá tiền trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng ko phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc vay.

Tương tự, lãi suất so với trường hợp này ko bị khống chế theo lãi suất nhà băng nhà nước nhà nước. Trong trường hợp đi vay ko phải tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tín dụng trả tiền thì sẽ bị ko chế theo lao lý về lãi suất của pháp lý

Xem thêm: Doanh nghiệp cho tư nhân vay tiền ko lãi suất?

Ấn định thuế lúc cho vay ko lãi suất

Doanh nghiệp lúc cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0 % sẽ bị ấn định thuế theo lao lý tại luật quản trị thuế 2019 :

Điều 49. Nguyên tắc ấn định thuế
1. Người nộp thuế bị ấn định thuế lúc thuộc mộttrong những trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sau đây:
đ) Sắm, bán, trao đổi và hạch toán trị giá hàng hóa, nhà sản xuất ko theo trị giá giao dịch thông thường trên thị trường;

Hình thức xử lý: truy thu thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, 0.03%/ ngày

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính