Doanh nhân – Wikipedia tiếng Việt

Doanh nhân là người khắc phục những vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận[1]. Ở Việt Nam, doanh nhân là một từ được những phương tiện truyền thông sử dụng để xác định một tầng lớp gắn với thành phần kinh tế tư nhân và chủ nghĩa tư bản xuất hiện từ sau những năm 1990. Họ với một nền tảng kinh tế thành đạt và với những cống hiến nhất định cho xã hội.

Những doanh nhân Open trên những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo đều là những con người đã thành đạt trong sự nghiệp của mình, điều này tạo ra một hiệu ứng tâm ý rằng : cứ được gọi là doanh nhân với tức thị người đó là người với nhiều tiền .Doanh nhân là người kinh doanh thương nghiệp, nhiều lúc được hiểu là những ngườiok trong việc quản trị, quản lý quản lý một doanh nghiệp. Đó hoàn toàn với thể là những người đại diện thay mặt cho những cổ đông, cho những chủ sở hữu ( thành viên Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ) hoặc trực tiếp quản lý những doanh nghiệp ( thành viên Ban Giám đốc ) .

Hiểu theo nghĩa rộng thì doanh nhân là những người với vị trí trong một doanh nghiệp và làm thuê việc quản trị trong doanh nghiệp. Doanh nhân còn là những người với được những:

  • (1) năng khiếu đặc trưng về kinh doanh
  • (2) kỹ năng đặc trưng về kinh doanh và
  • (3) những kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh.

Doanh nhân thường là người với năng lượng quản trị, quản trị hơn hẳn những người khác. Doanh nhân được xem là một nghề như nhiều nghề khác trong xã hội .Vai trò chính của doanh nhân là thiết kế xây dựng những doanh nghiệp, quản lý và vận hành, tăng trưởng chúng để làm ra sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất cho xã hội, xử lý công ăn việc làm cho người dân. Doanh nhân phải làm ra doanh thu và biết góp phần cho xã hội. Những doanh nhân tập hợp trong một những tầng lớp xã hội gọi là những tầng lớp doanh nhân. Từ trước tới nay, doanh nhân Nước Ta đa phần nỗ lực sở hữu thị trường trong nước. Nay đã mở màn với những góp vốn đầu tư ra quốc tế .

Tại Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Riêng những doanh nhân Việt Nam với một ngày kỷ niệm trong năm, đó là ngày 13 tháng 10. Ngày này được xác nhận vào năm 2004, dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải.

Doanh nhân Nước Ta trong lịch sử vẻ vang :

*Thời phong kiến: Trong câu "Sĩ nông công thương nghiệp", doanh nhân (những thương gia thời đó) đứng ở cuối những thang bậc của xã hội. Chính vì vậy, lúc những thương gia thành công, với nhiều tiền, họ sẽ cố đầu tư cho con học đi thi để được gia nhập vào tầng lớp "sĩ" (quan lại, sĩ phu…" hoặc đem tiền trở về quê tìm thật nhiều ruộng rẫy, khởi đầu một quá trình tự "nông dân hóa" để gia nhập trở lại vào tầng lớp "nông". Suốt thời kỳ này tầng lớp doanh nhân ko phát triển được.

*Thời thực dân: Tầng lớp doanh nhân Việt Nam thực sự hình thành và phát triển. Về mặt số lượng họ khá đông đảo và khởi đầu một quá trình tích tụ vốn đầu tư, tri thức và kinh nghiệm để vươn lên kinh doanh và khó khăn lại với tư bản nước ngoài. Nhiều người trong số họ là những người xuất chúng và với những hành động yêu nước thiết thực như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà…Do với khả năng tài chính, những doanh nhân đều đầu tư cho con loại học hành bài bản và nhiều người trong số này đã trở thành những nhà cách mệnh.

*Thời sau phóng thích: (miền Bắc từ sau 1954, miền Nam từ sau 1975 tới năm 1990) Tầng lớp tư sản sắp như bị phân rã. Họ ko xuất hiện và ko được xác nhận trong xã hội. Những pano, affiche cổ động chỉ với hình ảnh của công – nông – binh – thương – sỹ.

*Từ 1990 tới nay: Sau Đổi mới, Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp tư nhân ra đời ngày 21 tháng 12 năm 1990 đã mở đường cho những doanh nghiệp tư nhân ra đời và cùng với đó là sự hồi sinh, phát triển của tầng lớp doanh nhân Việt Nam. Tuy trên những tranh cổ động vẫn chỉ với "công – nông – binh" và thêm "trí" song doanh nhân cũng dần được xác nhận là một tầng lớp xã hội.

  1. ^ Bí mật tư duy triệu phú ( Secret of Millionaire Mind ), T. Harv Eker, Nhà xuất bản Trẻ, Thành thị trấn Hồ Chí Minh, năm 2011, trang 114

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì