Cách tính doanh thu bán hàng – yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp

Doanh nghiệp luôn hoạt động tiêu khiển vì mục tiêu tối đa hóa doanh thu mà đơn cử là tăng doanh thu. Cách tính doanh thu bán hàng như thế nào ? Cách tính tỷ suất Tỷ Lệ doanh thu bán hàng thế nào ? Và cách tính doanh thu hòa vốn như thế nào ?
Mục tiêu chính của bất kể một doanh nghiệp nào là kinh doanh thương nghiệp tạo ra doanh thu bán hàng. Vì vậy, khái niệm doanh thu gắn liền với trật tự hoạt động tiêu khiển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Để hoàn toàn với thể làm tốt việc làm kế toán tại doanh nghiệp, một điều cần quan tâm đó chính là khái niệm doanh thu bán hàng và cách tính doanh thu, điểm khác nhau giữa doanh thu và doanh thu là gì ?. Trong bài viết dưới đây, 123J ob sẽ phân phối cho người làm kế toán những tri thức và kỹ năng cơ bản về khái niệm doanh thu và chiết khấu bán hàng. Việc này là vô cùng thiết yếu cho công việc làm việc hạch toán, kế toán tại doanh nghiệp .

I. Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng ( sales revenue ) : Là tổng trị giá những quyền lợi kinh tế tài chính doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động tiêu khiển sản xuất, kinh doanh thương nghiệp thường thì của doanh nghiệp, góp thêm phần làm tăng trưởng vốn chủ chiếm hữu .

Chúng ta với thể hiểu đơn thuần doanh thu bán hàng là gì như sau: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền thu được do bán sản phẩm, phân phối nhà sản xuất, hoạt động tài chính và những hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì – Yếu tố xác lập tác dụng thành công xuất sắc hay thất bại của doanh nghiệp

II. Ý nghĩa của doanh thu bán hàng

Ý nghĩa của doanh thu bán hàng là gì ? Doanh thu bán hàng là nguồn kinh tế tài chính quan yếu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chi trả những khoản ngân sách phát sinh trong hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp. Đây là nguồn kinh tế tài chính quyết định hành động hoạt động tiêu khiển của doanh nghiệp trong kỳ kế toán tiếp theo .Lúc doanh nghiệp với doanh thu bán hàng một cách liên tục sẽ làm tăng véc tơ vận tốc tức thời lưu chuyển vốn và tăng vòng xoay vốn. Đồng thời tạo điều kiện kèm theo cho chính doanh nghiệp với được tài chính chủ sở hữu to hơn giúp giảm ngân sách vay vốn bên ngoài .Doanh thu bán hàng là địa thế căn cứ quan yếu để xác lập hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Tăng doanh thu tức là tăng lượng tiền thu về đồng thời là tăng lượng hàng bán ra, điều này cho thấy doanh nghiệp đã tạo được vị thế nhất định trong thị trường. Ngoài ra, việc tăng doanh thu góp thêm phần làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp thế cho nên yên cầu doanh nghiệp phải quản trị doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất một cách hiệu suất cao .

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 

Vấn đề đặt ra cho những doanh nghiệp là phải quản trị và trấn áp được những khoản doanh thu và ngân sách từ đó xác lập tác dụng kinh doanh thương nghiệp một cách đúng mực nhất. Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận lúc thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

– Doanh nghiệp đã chuyển giao một phần to lợi ích và rủi ro của sản phẩm cho người tậu.
– Doanh nghiệp ko còn quyền sở hữu và quyền kiểm soát với hàng hóa, quyền này được chuyển giao sang người tậu.
– Với căn cứ tương đối vững chắc về khoản doanh thu.
– Doanh nghiệp thu được lợi ích từ việc bán hàng cho khách.
– Thuận lợi xác định những giá bán liên quan tới hình thành doanh thu.

IV. Cách tính doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được chia ra làm 2 loại doanh thu : Tổng doanh thu và doanh thu thuần .

1. Tổng doanh thu

Tổng doanh thu là hàng loạt số tiền khởi đầu thu được sau lúc triển khai những hoạt động tiêu khiển bán mẫu sản phẩm, cung ứng nhà sản xuất. Tổng doanh thu được tính như sau :Tổng doanh thu = Sản lượng * Giá bán

Cách tính doanh thu bán hàng

Những cách tính doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp

2. Doanh thu thuần

Doanh thu thuần là doanh thu thực của doanh nghiệp, sử dụng để đo lường và thống kê và nhìn nhận tác dụng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp. Từ doanh thu thuần, doanh nghiệp hoàn toàn với thể tính được doanh thu trước thuế, doanh thu sau thuế, từ đó xác lập được lãi, lỗ trong kỳ .Doanh thu bán hàng thuần = Tổng doanh thu – Những khoản giảm trừ

Trong đó, những khoản giảm trừ bao gồm:
– Chiết khấu thương nghiệp: Là khoản khuyến mãi so với giá bán niêm yết của doanh nghiệp dành cho những khách hàng tậu hàng số lượng to.
– Khuyến mãi hàng bán: Là khoản giảm trừ so với giá bán niêm yết của doanh nghiệp dành cho người tậu do hàng hóa sai quy cách, kém chất lượng hay lạc hậu…
– Trị giá hàng hóa bị trả lại: Là trị giá lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối trả tiền và trả lại.
Doanh nghiệp cần phải xác định tổng doanh thu và doanh thu thuần qua những cách tính doanh thu bán hàng để kiểm soát và quản lý lượng hàng hóa bán ra và tính toán những khoản khấu trừ, giá bán phát sinh.

V. Cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu

Từ doanh thu bán hàng thu được qua những năm, những kỳ kế toán, ta với thể xác định được tốc độ tăng trưởng, mức độ hoàn thành kế hoạch. Vậy cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu bán hàng ra sao những bạn với thể theo dõi 2 cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu dưới đây.

1. Tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng là mức chênh lệch của doanh thu trong năm n so với năm n-1

Tốc độ tăng trưởng năm n = ( Doanh thu năm n-Doanh thu năm n-1 ) / ( Doanh thu năm n-1 ) * 100 %

Trong trường hợp doanh thu năm sau giảm so với năm trước thì số % sẽ là số âm, tức là thay vì tăng thì sẽ là giảm bằng đó %.

Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách tính véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng trải qua doanh thu :Đơn vị ABC với doanh thu năm 2017 là 115 tỷ đồng. Doanh thu hàng loạt năm 2018 là 132 tỷ đồng. Vậy mức Phần Trăm tăng trưởng doanh thu của năm 2018 là bao nhiêu % .Vận dụng công thức tính cách tính tỷ suất Phần Trăm doanh thu trên, ta với :Phần trăm tăng trưởng 2018 = ( Doanh thu 2018 – Doanh thu 2017 ) / Doanh thu 2017 * 100 = ( 132 – 115 ) / 115 = 14.78 ( % )Kết luận, năm 2018 đơn vị ABC với mức tăng trưởng sắp 15 % so với năm 2017 .

2. Mức độ hoàn thành kế hoạch

Mức độ triển khai xong kế hoạch sử dụng để đánh tác dụng doanh thu trong thực tiễn so với kế hoạch đã đặt ra .

Mức độ hoàn thành xong kế hoạch = ( Doanh thu trong thực tiễn / Doanh thu kế hoạch ) * 100 %

Ví dụ : Đơn vị ABC đặt ra tiềm năng doanh thu cho năm 2018 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên tính tới quý 3 năm 2018 tổng mức doanh thu của đơn vị đã đạt được 145 tỷ đồng thì % đã đạt được so với tiềm năng đề ra là bao nhiêu ?Ta với : Số Tỷ Lệ đã đạt được = 145 / 150 * 100 = 96.66 ( % )Tương tự chỉ sau 3 quý doanh thu đã đạt được 96.66 % tiềm năng đề ra, sắp triển khai xong tiềm năng đã đề ra .Trong trường hợp mức độ triển khai xong kế hoạch đạt trên 100 % thì tức là doanh nghiệp đã triển khai xong và vượt tiềm năng đề ra .

Cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu

Cách tính tỷ suất Xác Suất doanh thu của những doanh nghiệp

VI. Cách tính doanh thu hòa vốn

Doanh nghiệp với được doanh thu hòa vốn trong trường hợp tổng doanh thu bằng tổng giá bán. Lúc này những giá bán nhất quyết, giá bán biến đổi sẽ được thu hồi và doanh nghiệp ko thu được bất cứ đồng lãi nào. Cách tính doanh thu hòa vốn được sử dụng bởi công thức sau: 

                                Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn * Giá bán
                                                                      = [Chi phí cố định / ( Giá bán – Chi phí biến đổi)] * Giá bán
                                                                      = Giá bán nhất quyết / (1- Giá bán biến đổi/Giá bán)

Nếu tổng doanh thu cao hơn tổng ngân sách, tức là doanh nghiệp làm ăn với lãi. Và trái lại, doanh nghiệp sẽ rơi vào thực trạng lỗ vốn .

VII. Phân biệt doanh số và doanh thu

Với ko ít bạn thường nhầm lẫn và ko phân biệt đúng chuẩn giữa doanh thu và doanh thu .

Doanh số là gì? Doanh số là tổng số lượng hàng hóa và nhà sản xuất mà doanh nghiệp bán được tới khách hàng của mình trong một khoảng thời kì nhất định. Còn doanh thu là tổng lượng tiền mà doanh nghiệp thu được ứng với lượng hàng hóa và nhà sản xuất đã cung ứng trong một khoảng thời kì nhất định và được ghi trong sổ sách, bao gồm cả những khoản ghi nợ.

Bạn cũng hoàn toàn với thể hiểu doanh thu là tổng doanh thu, là hàng loạt số tiền thu được từ số lượng và giá cả của mẫu sản phẩm gồm với những khoản giảm trừ như chiết khấu thương nghiệp, khuyến mãi hàng bán, hàng bán bị trả lại. Còn doanh thu sẽ là số tiền doanh nghiệp thu được sau lúc lấy doanh số trừ đi những khoản giảm từ, ngân sách phát sinh trong trật tự bán hàng .Việc phân biệt doanh thu và doanh thu rất thiết yếu trong trật tự kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp, góp thêm phần với được những giải pháp, kế hoạch nhằm mục đích thôi thúc tăng doanh thu bán hàng và doanh thu đem về cho đơn vị .

VII. Kết luận 

Tương tự, qua bài viết trên, 123job.vn kỳ vọng bạn đã hiểu hơn về doanh thu bán hàng là gì, những cách tính doanh thu bán hàng, xác định doanh thu thuần như thế nào và sự khác nhau giữa doanh thu và doanh số trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp bạn tìm ra những phương án làm tăng doanh thu hiệu quả.

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing