Doanh thu thuần là gì?

Để xác định doanh nghiệp kinh doanh lỗ hay lãi thì không thể căn cứ vào tình hình sản phẩm của doanh nghiệp mà phải dựa trên doanh thu, lợi nhuận.

Có thể quý vị đã nghe nhiều đến những cụm từ: doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, doanh thu thuần… nhưng để hiểu đúng định nghĩa, vai trò của những yếu tố này thì không phải ai cũng nắm rõ. Trong nội dung bài viết sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là khoản doanh thu sau khi đã trừ tất cả các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm giá bán hàng, doanh thu hàng bán bị trả lại, các khoản chiết khấu thương mại chỉ còn lại là khoản doanh thu trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh thu thuần được sử dụng vào việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian cụ thể. Kết quả của hoạt động kinh doanh sẽ được đánh giá bằng việc doanh nghiệp lỗ hay lãi để vạch ra phương hướng kinh doanh trong thời gian kế tiếp.

Doanh thu thuần là một trong những yếu tố mang tính chất quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào. Hiện nay, kết quả của hoạt động kinh doanh được xác định theo công thức:

Kết quả hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn – Chi phí quản lý kinh doanh

Và để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lãi hay lỗ sẽ dựa theo:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi khi lợi nhuận sau thuế > 0.

Doanh nghiệp hoạt động khoản lỗ khi lợi nhuận sau thuế < 0.

Trên đây, chúng tôi đã giải đáp câu hỏi doanh thu thuần là gì? Ngoài ra, Quý khách hàng có thể hiểu đơn giản doanh thu thuần là doanh thu sản phẩm mà không kèm thuế, phần doanh thu thuần này chưa thực sự là lợi nhuận và việc xác định doanh thu thuần là rất quan trọng trong xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần tiếng Anh là gì?

Doanh thu thuần tiếng Anh là Net revenue.

Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận

Sự khác nhau giữa doanh thu thuần và lợi nhuận được thể hiện qua:

– Định nghĩa lợi nhuận: Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trừ đi giá thành của sản phẩm đã tiêu thụ và thuế theo quy định. Lợi nhuận được chia làm hai loại là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.

– Cách tính lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Các khoản vốn bán hàng, chi phí bán hàng và chi phí của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

Bên cạnh sự khác nhau với lợi nhuận, doanh thu thuần còn dễ gây nhầm lẫn với doanh thu. Và cụ thể, doanh thu thuần và doanh thu khác nhau ở điểm:

Doanh thu được định nghĩa là doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Doanh thu là tổng giá trị của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán ra và được hiểu là sự tiêu thụ nhân với đơn giá và cộng thêm các khoản phụ thu khác.

Cụ thể doanh thu được tính dựa theo công thức:

Doanh thu bán hàng = (Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm bán ra x Đơn giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) + Các khoản phụ thu khác

doanh thu thuan la gidoanh thu thuan la gi

Cách tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần được xác định theo công thức như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

Như vậy, với những nội dung trên đây, doanh nghiệp, đặc biệt là những người làm công tác kế toán của doanh nghiệp phải phân biệt rõ, không được nhầm lẫn giữa các khái niệm về doanh thu thuần, doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu thuần có bao gồm VAT?

Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm/ dịch vụ bán ra x Đơn giá sản phẩm/Dịch vụ + các khoản phụ thu khác.

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ hay gọi chung là doanh thu bên trên đã trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu… Để bạn dễ hiểu hơn sự khác biệt này, hãy xem công thức sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu – các khoản giảm trừ doanh thu

Trên đây là một số nội dung cần biết về doanh thu thuần là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi nội dung bài viết này của Luật Hoàng Phi.