Mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi – Phấp luật hành chính

Nhận định post

Cho vay nặng lãi là hành vi vi phạm pháp luật, do đó lúc phát hiện hành vi này thì cần phải tố cáo với cơ quan mang thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ sản xuất mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi.

mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi

Cho vay nặng lãi là gì?

Cho vay nặng lãi được hiểu là cho người khác vay với mức lãi suất vay cao. Vậy số lượng giới hạn nào thì mức lãi suất vay đó được coi là cao ? Theo pháp luật tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm năm ngoái lao lý về lãi suất vay thì mức lãi suất vay vay được pháp lý được cho phép như sau :
“ 1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác .
Trường hợp những bên mang thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác mang tương quan lao lý khác. Căn cứ tình hình trong thực tiễn và theo đề xuất kiến nghị của nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh mức lãi suất vay nói trên và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp sắp nhất .
Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được lao lý tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko mang hiệu lực hiện hành ”
Tương tự, trong những trả tiền giao dịch vay – mượn, nếu những bên mang thỏa thuận hợp tác về lãi thì mức lãi suất vay thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay tương tự 1.66 % / tháng, nếu lãi thỏa thuận hợp tác vượt quá mức lao lý trên thì sẽ ko mang hiệu lực hiện hành .

Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình

Xử phạt hành vi cho vay nặng lãi

Cụ thể, tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự được pháp luật tại điều 201 Bộ luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ trợ năm 2017. Cụ thể như sau :
“ Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự
1. Người nào trong trả tiền giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm .
2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm .
3. Người phạm tội còn hoàn toàn mang thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm tới 05 năm ”
Tương tự, lúc bị Kết luận cấu thành tội cho vay nặng lãi thì người vi phạm hoàn toàn mang thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng, phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm và bị phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm. Trong một số ít trường hợp còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm tới 05 năm .

Tìm hiểu những quy định về tố cáo: Tố cáo

Mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …., ngày …. tháng … .. năm … … ..

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn) (1)………..

                           – Ông……………… – Trưởng Công an xã…………

Căn cứ Bộ luật hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ trợ năm 2017 .
Tôi tên là : ( 2 ) … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … … ..
Chứng minh nhân dân : … … … … … …. Do CA … … … …. …. cấp ngày …. / …. / … … …
Liên hệ thường trú : … … … …
Hiện đang trú ngụ tại : … … … … …
Số điện thoại cảm ứng : … … … … …
( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn như sau :
Doanh nghiệp : … … … … …
Liên hệ trụ sở : … … … …

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…../…….

đường dây nóng : … … …. Số Fax : … … …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … .
Chức vụ : … … … … Sinh năm : … … …
Chứng minh nhân dân : … … … … … …. Do CA … … … .. … …. cấp ngày …. / …. / … … …
Liên hệ thường trú : … … … …
Hiện đang trú ngụ tại : … … … …
Số điện thoại cảm ứng : … … … …
Căn cứ đại diện thay mặt : … … … )
Tôi xin trình diễn với Quý cơ quan vấn đề sau :
… … … …
( Trình bày những vấn đề dẫn tới việc bạn làm đơn này, tức là những sự kiện dẫn tới việc bạn phát hiện việc người này mang hành vi cho vay nặng lãi, về thời hạn diễn ra vi phạm. mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, về hậu quả của hành vi vi phạm, … )
Căn cứ Điều 201 Bộ luật hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ trợ năm 2017 lao lý :
“ Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự
1. Người nào trong trả tiền giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất pháp luật trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm .
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm .
3. Người phạm tội còn hoàn toàn mang thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm tới 05 năm. ”
Tôi nhận thấy hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng người tiêu tiêu dùng : ( 3 ) … …
Sinh năm : … … … …
Chứng minh nhân dân : … … … … … …. Do CA … … … … … …. cấp ngày …. / …. / … … …
Liên hệ thường trú : … … … …
Hiện đang trú ngụ tại : … … … …
Số điện thoại cảm ứng : … … … …
( Trường hợp ko nắm được tổng thể những thông tin trên, bạn chỉ cần nêu ra những thông tin mà bạn biết rõ )
Là hành vi vi phạm tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ trợ năm 2017 và đối tượng người tiêu tiêu dùng … … … …. phải bị khắc phục và xử lý theo lao lý này .
Do vậy, tôi làm đơn này để kính ý kiến đề nghị Quý cơ quan xem xét, tổ chức triển khai những hoạt động tiêu khiển tìm hiểu, xác định và mang những giải pháp khắc phục và xử lý thích hợp với đối tượng người tiêu dùng … … … …. và … … … … … bởi hành vi vi phạm trên. Tuy nhiên, tôi kính mong Quý cơ quan xem xét những nhu yếu sau :
1. / …
2. / … … ( liệt kê những đề xuất của bạn về việc xử lý, như, nhu yếu về chấm hết hành vi vi phạm, … )
Tôi xin cam kết những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng thực sự và xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin trên .
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                                                   Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

Ghi chú:

( 1 ) Ghi rõ tên cơ quan tiếp đón tố cáo .
( 2 ) tin tức của người tố cáo được ghi ko thiếu : họ và tên, năm sinh, số chứng tỏ nhân dân, liên hệ thường trú …
( 3 ) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp lý của người bị tố cáo .

Tìm hiểu thêm những vấn đề pháp lý trong ngành hành chính tại: Tư vấn pháp luật hành chính

Khuyến nghị của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được trạng sư, chuyên viên của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu nghiên cứu và dò hỏi khoa học hoặc phổ cập kỹ năng và tri thức pháp lý, trọn vẹn ko nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp .
  2. Bài viết mang sử dụng những tri thức hoặc ý kiến của những chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với ý kiến của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo.

  3. Trường hợp cần tư vấn thắc mắc về vấn đề mang liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, trạng sư của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail:manhongit.dhp@gmail.com

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính