Đồng phân của C4H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H10 và gọi tên

Đồng phân của C4H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H10 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H10 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H10 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C4H10 đầy đủ, chi tiết.

Đồng phân của C4H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H10 và gọi tên

Quảng cáo

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 – 10) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa liên kết đơn

Butan C4H10 có 2 đồng phân mạch cacbon:

STT
Đồng phân
Tên gọi

1 CH3 – CH2 – CH2 – CH3 n- butan

2 Đồng phân của C4H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C4H10 và gọi tên
2 – metylpropan

Vậy Butan C4H10 có 2 đồng phân.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Các loạt bài lớp 12 khác