Du lịch là gì ? Giải thích từ ngữ trong ngành du lịch – Marketing Du lịch

Ngành nghề nào cũng sở hữu từ vựng và khái niệm khái niệm riêng cho từng từ ngữ chuyên ngành và du lịch ko ngoại lệ, ngày hôm nay Marketing du lịch xin gửi tới những bạn trong 1 số ít khái niệm khái niệm trong ngành du lịch[ lwptoc ]

Du lịch là gì ?

Du lịch là những hoạt động tiêu khiển sở hữu tương quan tới chuyến đi của con người ngoài nơi trú ngụ liên tục trong thời hạn ko quá 1 năm liên tục nhằm mục đích phân phối nhu yếu du lịch thăm quan, ngơi nghỉ, vui chơi, tò mò tài nguyên du lịch và hoạt động tiêu khiển tích hợp mục tiêu hợp pháp khác .

Khách du lịch là gì ?

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi tới.

Hoạt động du lịch là gì ?

Hoạt động du lịch là hoạt động tiêu khiển của khách du lịch, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng dân cư sở hữu tương quan tới du lịch

Tài nguyên du lịch là gì ?

Tài nguyên du lịch là cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và những trị giá văn hóa truyền thống làm cơ sở vật chất hình thành loại sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm tới du lịch nhằm mục đích cung ứng nhu yếu du lịch. Tài nguyên du lịch gồm sở hữu tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa truyền thống .

Sản phẩm du lịch ?

Là nơi tập hợp nhà sản xuất trên cơ sở vật chất khai thác trị giá tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của khách du lịch

Khu du lịch là gì ?

Khu du lịch là khu vực sở hữu lợi thế tài nguyên du lịch, được quy hoặc góp vốn đầu tư tăng trưởng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu phong phú của khách du lịch. Khu du lịch gồm sở hữu cấp tỉnh và khu du lịch vương quốc .

Điều kiện để xác nhận khu du lịch quốc gia

1. Mang tài nguyên du lịch đặc trưng quyến rũ với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, sở hữu khả năng thu hút nhiều khách du lịch.
2. Mang diện tích tối thiểu là một nghìn héc ta.
3. Mang khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một triệu lượt khách du lịch một năm.
4. Mang quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt.
5. Mang mặt bằng, ko gian đáp ứng yêu cầu của những hoạt động thăm quan, ngơi nghỉ, tiêu khiển trong khu du lịch.
6. Mang kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất vật chất – kỹ thuật du lịch và nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước sở hữu thẩm quyền ban hành.
7. Mang cơ sở vật chất lưu trú du lịch, khu vui chơi tiêu khiển, thể thao và những cơ sở vật chất nhà sản xuất đồng bộ khác.
khu du lịch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định xác nhận
(Điều 4 – luật du lịch; Điều 6 – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP)

Tỉnh thành du lịch

là thành thị sở hữu lợi thế tăng trưởng du lịch và du lịch sở hữu vai trò quan yếu trong hoạt động tiêu khiển của thành thị .

Điều kiện để xác nhận thành thị du lịch

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định xác nhận thành thị du lịch lúc sở hữu đủ những điều kiện sau đây:
a) Đáp ứng những quy định về thành thị theo quy định của pháp luật;
b) Mang tài nguyên du lịch quyến rũ trong ranh giới thành thị hoặc khu vực liền kề với ranh giới thành thị;
c) Mang đường liên lạc thuận tiện tới những khu du lịch, điểm du lịch;
d) Mang cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch;
đ) Mang hệ thống cơ sở vật chất vật chất – kỹ thuật đồng bộ, tiện nghi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quản quản lý nhà nước sở hữu thẩm quyền ban hành giải quyết được nhu cầu nhiều của khách du lịch trong nước và quốc tế.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định xác nhận thành thị du lịch trên cơ sở vật chất kết quả thẩm định hồ sơ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

( Điều 4 – luật du lịch ; Điều 11 – nghị định số 92/2007 / NĐ-CP )

Điểm du lịch là gì ?

Điểm du lịch là nơi sở hữu tài nguyên du lịch được góp vốn đầu tư khai thác nhà sản xuất khách du lịch .

Chương trình du lịch ?

Chương trình du lịch là văn bản bộc lộ lộ trình du lịch, nhà sản xuất, giá cả được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát tới điểm kết thúc chuyến đi .

Kinh doanh nhà sản xuất lữ khách ?

Là việc kiến thiết xây dựng, bán và tổ tức triển khai một phần hoặc hàng loạt chương trình du lịch cho khách du lịch .

Hướng dẫn viên du lịch ?

Là hoạt động sản xuất thông tin, kết nối nhà sản xuất, dẫn khách du lịch, hỗ rợ khách du lịch sử dụng nhà sản xuất theo chương trình du lịch.

Theo điểm 2 điều 58 Luật du lịch ban hành 2018 Phạm vi hành nghề hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:
a, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn du cho khách nội địa, du khách quốc tế tới việt nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài ;
b, Hướng dẫn viên du lịch du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân việt nam trong phạm vi toàn quốc;
c, Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi du lịch, điểm du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch ?

Là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch .

Cơ sở vật chất lưu trú du lịch ?

Là nơi phân phối nhà sản xuất ship hàng nhu yếu lưu trú của khách du lịch .

Những loại cơ sở vật chất lưu trú du lịch bao gồm:

a) Khách sạn;
b) Làng du lịch;
c) Vi la du lịch;
d) Căn hộ du lịch;
đ) Bãi cắm trại du lịch;
e) Nhà nghỉ du lịch;
g) Nhà ở sở hữu phòng cho khách du lịch thuê;
h) Những cơ sở vật chất lưu trú du lịch khác.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương quy định, công bố tiêu chí cụ thể đối với từng loại, hạng cơ sở vật chất lưu trú du lịch; hồ sơ, thủ tục phân loại, xếp hạng cơ sở vật chất lưu trú du lịch để ứng dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.
(Điều 4 – luật du lịch; Điều 17 – nghị định số 92/2007/NĐ-CP )

Xúc tiến du lịch ?

Là hoạt động tiêu khiển khảo sát và nghiên cứu thị trường, tổ chức triển khai tuyên truyền, tiếp thị, hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm, thôi thúc thời cơ tăng trưởng và lôi cuốn khách du lịch .

Phát triển du lịch vững bền ?

Là sự tăng trưởng du lịch phân phối đồng thời những nhu yếu về kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường, bảo vệ kết hợp quyền lợi của những chủ thể tham gia hoạt động tiêu khiển du lịch, ko làm tổn hại tới năng lực phân phối nhu yếu du lịch trong tương lai .

Du lịch cùng đồng ?

Là mô phỏng du lịch được tăng trưởng trên cơ sở vật chất những trị giá văn hóa truyền thống của hội đồng, do hội đồng dân cư quản trị, tổ chức triển khai khai thác và hưởng lợi .

Du lịch sinh thái ?

Là mô phỏng du lịch dựa vào vạn vật thiên nhiên, gắn với truyền thống văn hóa truyền thống địa phương, sở hữu sự tham gia của hội đồng dân cư, phối hợp giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Du lịch văn hóa ?

Là mô phỏng du lịch được tăng trưởng trên cơ sở vật chất khai thác trị giá văn hóa truyền thống, góp thêm phần bảo tồn và phát huy trị giá văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử, tôn vinh văn hóa truyền thống mới của quả đât .

Môi trường du lịch ?

Là môi trường tự nhiên tự nhiên và thiên nhiên và môi trường xã hội diễn ra những hoạt động tiêu khiển du lịch

Tuyến du lịch là gì ?

Là lộ trình link những khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở vật chất phân phối nhà sản xuất du lịch, gắn với những tuyến liên lạc vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thuỷ, đường hàng ko .

Điều kiện để được xác nhận là tuyến du lịch

1. Tuyến du lịch sở hữu đủ những điều kiện sau đây được xác nhận là tuyến du lịch quốc gia:
a) Nối những khu du lịch, điểm du lịch, trong đó sở hữu khu du lịch, điểm du lịch quốc gia, sở hữu tính chất liên vùng, liên tỉnh, kết nối với những cửa khẩu quốc tế;
b) Mang giải pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở vật chất nhà sản xuất phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.
2. Tuyến du lịch sở hữu đủ những điều kiện sau đây được xác nhận là tuyến du lịch địa phương:
a) Nối những khu du lịch, điểm du lịch trong phạm vi địa phương;
b) Mang giải pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở vật chất nhà sản xuất phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.

( Điều 4, Điều 25 – luật du lịch )Trên đây là những khái niệm cơ bản về ngành du lịch, kỳ vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn phần nào về ngành du lịch. Bài viết trên được trích lược từ Luật du lịch Nước Ta. Mong nhận được nhiều quan niệm góp phần của anh chị em trong ngành qua phần phản hồi bên dưới .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì