Bí quyết tối ưu dữ liệu cấu trúc cho blogspot chuẩn nhất 2018

SEO 2018 quyền lực hơn với những website có dữ liệu cấu trúc schema, đối với những website hay blogspot được tối ưu dữ liệu cấu trúc này thì rất dễ dàng lên top, trụ hạng bền vững, và tránh bị Google sanbox cực kỳ hiệu quả.
Bí quyết tối ưu dữ liệu cấu trúc cho blogspot chuẩn nhất 2018

Và đối với blogspot cũng không ngoại lệ dữ liệu cấu trúc trên blogspot giúp Google bot có thể phân biệt được thành phần trên blog của bạn như header, sidebar, main, footer …Giúp tránh lỗi trùng lặp nội dung hiệu quả. Dưới đây tôi xin chia sẻ bộ code dữ liệu cấu trúc schema cho blogspot chuẩn nhất 2018.

<body itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/WebPage’>
<div itemprop=’mainContentOfPage’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/WebPageElement’>
<nav class=’page-menu’ itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/SiteNavigationElement’>
<ul>
<li><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ expr:title=’data:blog.title’ itemprop=’url’><span itemprop=’name’>Home</span></a></li>
<li><a href=’#’ itemprop=’url’ title=’About’><span itemprop=’name’>About</span></a></li>
<li><a href=’#’ itemprop=’url’ title=’Contact’><span itemprop=’name’>Contact</span></a></li>
<li><a href=’#’ itemprop=’url’ title=’Privacy’><span itemprop=’name’>Privacy</span></a></li>
<li><a href=’#’ itemprop=’url’ title=’Sitemap’><span itemprop=’name’>Sitemap</span></a></li>
</ul>
</nav>
<div id=’search-box’>
<div itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/WebSite’>
<meta content=’https://bloghong.com/’ itemprop=’url’/>
<form action=’/search’ itemprop=’potentialAction’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/SearchAction’ method=’get’>
<meta content=’/search?q={q}’ itemprop=’target’/>
<input id=’search-form’ itemprop=’query-input’ name=’q’ placeholder=’Search here and hit enter’ required=’required’ type=’text’/>
</form>
</div>
</div>
<div class=’sos-profil’>
<div itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/Person’>
<link href=’https://bloghong.com/’ itemprop=’url’/>
<ul>
<li><a href=’//www.youtube.com/’ itemprop=’sameAs’ target=’_blank’ title=’Youtube’>Youtube</a></li>
<li><a href=’//linkedin.com/’ itemprop=’sameAs’ target=’_blank’ title=’LinkedIn’>LinkedIn</a></li>
<li><a href=’https://www.google.com’ itemprop=’sameAs’ target=’_blank’ title=’Google+’>Google+</a></li>
<li><a href=’https://twitter.com/’ itemprop=’sameAs’ target=’_blank’ title=’Twitter’>Twitter</a></li>
<li><a href=’https://www.facebook.com/’ itemprop=’sameAs’ target=’_blank’ title=’Facebook’>Facebook</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<header itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/WPHeader’>
<div id=’header-wrapper’>
<div class=’titlewrapper’>
<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;item&quot;’>
<h1 class=’title’ itemprop=’headline’>
<b:include name=’title’/>
</h1>
<b:else/>
<p class=’title’ itemprop=’headline’>
<b:include name=’title’/>
</p>
</b:if>
</div><b:include name=’description’/>
</div>
<b:includable id=’description’>
<p class=’description’ itemprop=’description’><span><data:description/></span></p>
</b:includable>
<b:includable id=’title’>
<a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ expr:title=’data:title’ itemprop=’url’><span itemprop=’name’><data:title/></span></a>
</b:includable>
</div>
</header>
<div id=’outer-wrapper’>
<div itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/Blog’>
<b:includable id=’post’ var=’post’>
<article class=’post hentry’ itemprop=’blogPost’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/BlogPosting’>
<b:if cond=’data:post.firstImageUrl’>
<div itemprop=’image’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/ImageObject’>
<meta expr:content=’data:post.firstImageUrl’ itemprop=’url’/>
<meta content=’700′ itemprop=’width’/>
<meta content=’700′ itemprop=’height’/>
</div>
</b:if>
<div itemprop=’publisher’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/Organization’>
<div itemprop=’logo’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/ImageObject’>
<meta content=’https://1.bp.blogspot.com/-MbHDgWjj-vE/Wavq3TFLz9I/AAAAAAAAHl0/7CHV8zu9bkwNKkHX9R-EhLEQotUcc1ajgCLcBGAs/s1600/aaaa.jpg’ itemprop=’url’/>
<meta content=’600′ itemprop=’width’/>
<meta content=’600′ itemprop=’height’/>
</div>
<meta expr:content=’data:blog.title’ itemprop=’name’/>
</div>
<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:post.title’>
<h2 class=’post-title entry-title’ itemprop=’headline’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’ itemprop=’url mainEntityOfPage’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:post.url’>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’ itemprop=’url mainEntityOfPage’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h2>
</b:if>
<b:else/>
<div id=’judul-post’>
<h1 class=’post-title entry-title’ itemprop=’headline’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’ itemprop=’url mainEntityOfPage’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:post.url’>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’ itemprop=’url mainEntityOfPage’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h1>
</div>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>
<div class=’postmeta’>
<h3 class=’date-header’>
<a class=’updated’ expr:href=’data:post.url’ rel=’bookmark’ title=’permanent link’><abbr class=’published’ expr:title=’data:post.timestampISO8601′ itemprop=’datePublished dateModified’> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
<div class=’post-body entry-content’ expr:id=’&quot;post-body-&quot; + data:post.id’ itemprop=’articleBody’>
<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:blog.pageType != &quot;item&quot;’>
<div class=’postmeta’>
<h3 class=’date-header’>
<a class=’updated’ expr:href=’data:post.url’ rel=’bookmark’ title=’permanent link’><abbr class=’published’ expr:title=’data:post.timestampISO8601′ itemprop=’datePublished dateModified’> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div class=’postmeta’>
<h3 class=’date-header’>
<a class=’updated’ expr:href=’data:post.url’ rel=’bookmark’ title=’permanent link’><abbr class=’published’ expr:title=’data:post.timestampISO8601′ itemprop=’datePublished dateModified’> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
</article>
</b:includable>
</div>
</div>
<div itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/WPSideBar’>
<aside id=’sidebar’>
<div id=’sidebar1′>
<b:section class=’sidebar’ id=’sidebar’ preferred=’yes’>
<b:widget id=’PopularPosts1′ locked=’false’ title=’Posts Of The Week’ type=’PopularPosts’>
<b:includable id=’main’>
<b:if cond=’data:title != &quot;&quot;’><h2 itemprop=’name headline’><data:title/></h2></b:if>
<div class=’widget-content popular-posts’>
<ul>
<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>
<li>
<b:if cond=’!data:showThumbnails’>
<b:if cond=’!data:showSnippets’>
<!– (1) No snippet/thumbnail –>
<a expr:href=’data:post.href’ itemprop=’url’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!– (2) Show only snippets –>
<div class=’item-title’><a expr:href=’data:post.href’ itemprop=’url’><data:post.title/></a></div>
<div class=’item-snippet’ itemprop=’description’><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<!– (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. –>
<div expr:class=’data:showSnippets ? &quot;item-content&quot; : &quot;item-thumbnail-only&quot;’>
<b:if cond=’data:post.thumbnail’>
<div class=’item-thumbnail’>
<a expr:href=’data:post.href’ itemprop=’url’ target=’_blank’>
<img expr:alt=’data:post.title’ expr:src=’data:post.thumbnail’ expr:height=’data:thumbnailSize’ expr:title=’data:post.title’ expr:width=’data:thumbnailSize’ itemprop=’image’/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class=’item-title’><a expr:href=’data:post.href’ expr:title=’data:post.title’ itemprop=’url’><data:post.title/></a></div>
<b:if cond=’data:showSnippets’>
<div class=’item-snippet’ itemprop=’description’><data:post.snippet/></div>
</b:if>
</div>
<div style=’clear: both;’/>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</aside>
</div>
<footer itemprop=’mainEntity’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’http://schema.org/WPFooter’>
<div class=’credit’>
Copyright &#169; <span itemprop=’copyrightYear’>2016</span> <span itemprop=’copyrightHolder’ itemscope=’itemscope’ itemtype=’https://schema.org/Organization’><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ expr:title=’data:blog.title’ itemprop=’url’><span itemprop=’name’><data:blog.title/></span></a></span>
</div>
</footer>
</div>
</body>

 Bạn có thể tham khảo bộ dữ liệu cấu trúc chuẩn này và áp dụng cho blogspot của bạn. Nếu gặp vấn đề về tối ưu dữ liệu cấu trúc chuẩn cho website hãy để lại nhận xét bên dưới để được trợ giúp.

Leave a Reply