Hướng dẫn nghiệp vụ quy trình xem xét kết nạp Đảng viên – Công tác đảng, đảng viên – Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Bình Định

Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều Lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công việc đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng.

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên: 1.1. Cấp uỷ cơ sở: – Cụ thể hoá kế hoạch kết nạp đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. – Định kỳ hàng tháng xét đề xuất của chi bộ để bổ sung, điều chỉnh danh sách thiện cảm Đảng; xét, đề xuất cho thiện cảm Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 1.2. Chi bộ: – Kiểm tra, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo những tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa sắm đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. – Chi bộ giao nhiệm vụ cho thiện cảm Đảng để thử thách và mang Quyết nghị phân công đảng viên chính thức trợ giúp thiện cảm Đảng phấn đấu vào Đảng. – Định kỳ hằng tháng xem xét, ra quyết nghị lựa sắm quần chúng ưu tú vào danh sách thiện cảm Đảng, đưa những người ko đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách thiện cảm Đảng; xét, đề xuất cho thiện cảm Đảng đi học bồi nhường nhịn nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho thiện cảm Đảng được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng.

2. Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng 2.1. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, ra quyết nghị giới thiệu đoàn viên vào Đảng. 2.2. Đảng viên giới thiệu người vào Đảng. – Là đảng viên chính thức, cùng công việc, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở. – Nếu đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển tới đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác ko thể tiếp tục theo dõi, trợ giúp người vào Đảng thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, trợ giúp người vào Đảng (ko nhất thiết đảng viên đó cùng công việc, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

3. Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) 3.1. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mang giấy chứng thực do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi ko mang trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp. 3.2. Đơn xin vào Đảng Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng. 3.3. Lý lịch của người vào Đảng a) Người vào Đảng tự khai lý lịch toàn bộ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu mang vấn đề nào ko hiểu và ko nhớ chuẩn xác thì phải báo cáo với chi bộ. * Yêu cầu người vào Đảng phải tự khai trung thực, toàn bộ, rõ ràng những nội dung trong lý lịch; ko tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ. * Phần khai: – Họ và tên đang tiêu dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy chứng minh thư nhân dân, bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG. – Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ "nữ", là nữ thì gạch chữ "nam". – Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh. – Bí danh: Ghi những bí danh đã tiêu dùng (nếu mang) – Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. – Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện tiêu dùng của hệ thống hành chính Quốc gia. – Quê quán: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), nơi gia đình, họ hàng của cha đẻ sinh sống từ nhiều đời trường hợp cá biệt mang thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu ko biết rõ bố, mẹ). – Nơi trú ngụ: + Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố). + Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì viết địa chỉ nơi tạm trú đó. – Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường… (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài). – Tôn giáo: Trước lúc vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: Đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà hảo…ghi cả chức vụ trong tôn giáo – nếu mang), nếu ko theo đạo nào thì viết chữ "ko". – Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang làm (ví dụ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, thầy thuốc ngoại khoa, lính, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp nếu sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi là học trò, sinh viên hoặc chưa mang việc làm). – Trình độ hiện nay: + Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10,12 năm, học phổ thông hay bổ túc (ví dụ: 8/10 phổ thông 9/10 bổ túc). – Giáo dục nghề nghiệp: (bao gồm trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp (ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp trung cấp Thú y…) – Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ…): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức, chuyên tu (ví dụ: Cao đẳng sư phạm, Đại học nông nghiệp, cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Thầy thuốc Ngoại khoa; Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học…) nếu mang nhiều bằng thì ghi tất cả. – Học hàm: Ghi chức danh được Quốc gia phong (Giáo sư, Phó giáo sư). – Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; hệ chính quy hay tại chức. – Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp (ví dụ: đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga…hoặc tiếng Anh trình độ A) – Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng thực đã được cấp (ví dụ: tin học văn phòng, tin học trình độ A, B, C…); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học. – Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào ghi rõ tên dân tộc đó. – Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thành niên Cùng sản Hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương). – Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cùng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu mang): Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương). – Ngày và nơi xác nhận chính thức lần thứ nhất (nếu mang): Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương). – Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu mang): Ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công việc, hiện nay ở đâu của từng người giới thiệu mình vào Đảng, nếu ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu thì ghi rõ tên đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu thì cũng ghi nội dung tương tự). – Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho tới ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào đoàn thanh niên, ngày tòng ngũ, ngày thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong những tổ chức kinh tế, xã hội, ngày vào học ở những trường đại học, cao đẳng, trung học nhiều năm kinh nghiệm…). – Những công việc, chức vụ đã qua: Ghi toàn bộ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ lúc tham gia hoạt động xã hội tới nay, từng thời kì làm việc gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, những đoàn thể, những tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội… (Ghi cả thời kì tòng ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc ko hoạt động nếu mang…). – Đặc điểm lịch sử: Ghi rõ lý do bị ngừng hoạt động đảng (nếu mang); mang bị bắt, bị tù ko (do chính quyền nào, từ tháng ngày năm nào tới tháng ngày năm nào, ở đâu). Mang tham gia hoặc mang quan hệ với những tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?). Đã tham gia những chức sắc gì trong những tôn giáo. – Những lớp tập huấn, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời kì học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp. – Đi nước ngoài: Ghi rõ thời kì từ tháng năm tới tháng năm nào, đi nước nào (chỉ ghi những trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công việc… từ 3 tháng trở lên); do cấp nào cử đi. – Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ giấy khen trở lên), cấp nào quyết định; những danh hiệu được Quốc gia phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân… – Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (về kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên). Cấp nào quyết định. – Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như: + Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: Họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi trú ngụ nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lịch sử chính trị của từng người qua những thời kỳ: Về hoàn cảnh kinh tế từng người: Ghi rõ thành phần giai cấp trước cách mệnh tháng tám năm 1945, trong cải cách ruộng rẫy năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong cải cách công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở những tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: Cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…(nếu mang sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do). Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đã tham gia tổ chức cách mệnh; làm thuê tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào… của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? Ở đâu? Nếu đã chết thì viết rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu? + Các bạn em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); những con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi trú ngụ, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người. + Đối với ông, bà nội, ngoại: Ghi rõ họ tên, tuổi, nơi trú ngụ, nghề nghiệp, lịch sử chính trị của từng người. – Tự nhận xét: Ghi những ưu, thiếu sót chính của bản thân về những mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công việc, quan hệ quần chúng từ lúc phấn đấu vào Đảng tới nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công việc đối với bản thân như thế nào? – Đoan và ký tên: Ghi "Tôi đoan đã khai toàn bộ, rõ ràng và chịu trách trước Đảng về những nội dung khai trong lý lịch", ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên. – Nhận xét của chi uỷ chi bộ: Sau lúc mang kết quả thẩm tra, xác minh làm rõ những nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng, chi bộ kết luận, chi uỷ chi bộ viết rõ bản lý lịch đã khai đúng sự thực chưa? Ko đúng ở điểm nào? Mang vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị và chính trị hiện nay ko? Ý kiến, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng… của người xin vào Đảng? – Chứng thực của cấp uỷ cơ sở: Sau lúc thẩm định lại kết quả thẩm tra, xác minh và làm rõ những vấn đề chưa rõ hoặc còn nghi vấn trong nội dung lý lịch của người xin vào Đảng; tập thể cấp uỷ cơ sở xem xét, kết luận thì đồng chí bí thư cấp uỷ viết rõ: "chứng thực lý lịch của đồng chí…….khai tại đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ sở….là đúng sự thực; ko (hoặc mang) vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người vào Đảng theo quy định của Bộ chính trị; mang đủ (hoặc ko đủ) điều kiện về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay để xem xét kết nạp đồng chí……..vào Đảng", viết rõ ngày, tháng, năm, chức vụ, ký tên, họ và tên, đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở chưa mang con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký của bí thư cấp uỷ cơ sở, viết rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ. * Lưu ý: Trật tự khai lý lịch 1. Bố (đẻ) 2. Mẹ (đẻ) 3. Bố (vợ hoặc chồng) 4. Mẹ (vợ hoặc chồng) 5. Vợ hoặc chồng của bản thân 6. Các bạn em ruột 7. Các bạn em (vợ hoặc chồng) 8. Những con 9. Ông nội 10. Bà nội 11. Ông ngoại 12. Bà ngoại b) Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước lúc ghi nội dung chứng thực, ký tên, đóng dấu. 3.4. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm: – Người vào Đảng. – Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng mang năng lực hành vi dân sự toàn bộ (sau đây gọi chung là người thân). b) Nội dung thẩm tra, xác minh – Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Quốc gia; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. – Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Quốc gia. c) Phương pháp thẩm tra, xác minh – Nếu người vào Đảng mang một trong những trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai toàn bộ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì ko phải thẩm tra, xác minh. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc mang một trong những trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai toàn bộ, rõ ràng trung thực theo quy định, thì ko phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng). Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; lúc cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi trú ngụ, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu mang nội dung nào chưa rõ thì tới ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ. – Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội tới nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, ko cần thẩm tra riêng. – Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề xuất cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì tới cơ quan an ninh mang trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra. – Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở tới nơi làm việc và cơ quan an ninh mang trách nhiệm quản lý, theo dõi những tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề mang liên quan tới chính trị của những người này. d) Trách nhiệm của những cấp ủy và đảng viên – Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi mang người vào Đảng: + Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào những trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch). + Gửi công văn đề xuất thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan mang trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cấp thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra mang trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó. + Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng thực, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng. – Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch: + Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa mang chi ủy) và cơ quan trực thuộc mang liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng. + Cấp ủy cơ sở nơi tới thẩm tra: thẩm định, ghi nội dung cấp thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi mang người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục "Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…" ở phần cuối bản "Lý lịch của người xin vào Đảng". Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở mang yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì ko để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ lúc nhận được công văn đề xuất thẩm tra lý lịch. + Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước lúc xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ở những cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách quốc gia, những doanh nghiệp quốc gia, cước gửi công văn thẩm tra, công việc phí cho đảng viên đi thẩm tra được tính sổ theo quy định hiện hành của Đảng và Quốc gia; ở những đơn vị khác nếu mang khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí. 3.5. Lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng trú ngụ Chi ủy tổ chức lấy ý kiến của đại diện tổ chức chính trị – xã hội mà người vào Đảng là thành viên; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa mang chi ủy) nơi trú ngụ của người vào Đảng; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ. 3.6. Quyết nghị của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng a) Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; quyết nghị giới thiệu đoàn viên của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh cơ sở (hoặc tập thể chi đoàn cơ sở) hoặc quyết nghị giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi trú ngụ. b) Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra quyết nghị đề xuất cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Quyết nghị nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, thiếu sót về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công việc; quan hệ quần chúng của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, ko tán thành. Ở những nơi mang đảng ủy phòng ban thì đảng ủy phòng ban thẩm định, quyết nghị của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở. c) Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra quyết nghị đề xuất cấp ủy cấp trên xét kết nạp. 3.6. Trường hợp người vào đảng mang vấn đề liên quan tới lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay: Nếu thuộc thẩm quyền quyết định của cấp ủy thì cấp ủy chỉ đạo xem xét, kết luận trước lúc xét kết nạp; nếu ko thuộc thẩm quyền quyết định của cấp ủy (theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấp ủy mang thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp. 3.7. Tổ chức lễ kết nạp đảng viên a) Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ). b) Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên): trên cùng là khẩu hiệu "Đảng Cùng sản Việt Nam vinh quang muôn năm"; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ toạ Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin (bên phải), tiêu đề: "Lễ kết nạp đảng viên". c) Chương trình buổi lễ kết nạp – Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca). – Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu. – Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy mang thẩm quyền. – Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ. – Đại diện chi ủy nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức trợ giúp đảng viên dự bị. – Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu mang). – Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca). d) Thời hạn tổ chức lễ kết nạp: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy mang thẩm quyền, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên. Nếu để quá thời hạn nêu trên phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý. 3.8. Việc xem xét kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng lúc thay đổi công việc hoặc nơi trú ngụ a) Người vào Đảng đang trong thời kì được tổ chức đảng xem xét, kết nạp mà chuyển sang đơn vị công việc hoặc nơi trú ngụ mới Cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứng thực người đó đang được tổ chức đảng trợ giúp, xem xét kết nạp; cấp ủy cơ sở nơi tới giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức (ko lệ thuộc vào thời kì đảng viên chính thức cùng công việc với người vào Đảng) theo dõi, trợ giúp. b) Người vào Đảng chưa mang quyết định kết nạp Người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy cơ sở xét, ra quyết nghị đề xuất kết nạp đảng nhưng chưa gửi hồ sơ kết nạp lên cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên (đảng ủy được ủy quyền, ban thường vụ đảng ủy được giao quyền, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương) thì cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm thuê văn gửi kèm hồ sơ đề xuất kết nạp đảng viên tới cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên nơi chuyển tới. Cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên nơi chuyển tới chỉ đạo cấp ủy trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, trợ giúp và xem xét để kết nạp. Người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở gửi quyết nghị và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nhưng chưa mang quyết định kết nạp mà chuyển đơn vị công việc, học tập hoặc chuyển tới nơi trú ngụ mới, thì trong thời hạn 15 ngày làm việc cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, làm thuê văn gửi tất nhiên hồ sơ đề xuất kết nạp tới cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên. Cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi chuyển tới xem xét nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ đề xuất kết nạp, ban hành quyết định kết nạp. Nếu quá thời hạn trên phải báo cáo cấp ủy cấp trên. c) Người vào Đảng đã được cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, ban hành quyết định kết nạp – Người vào Đảng chuyển tới đơn vị công việc, học tập hoặc nơi trú ngụ mới thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên (trong cùng đảng bộ cấp huyện và tương đương) thì cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, xem xét và thông tin tới cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi, song song chuyển quyết định kết nạp tới cấp ủy cơ sở nơi người vào Đảng chuyển tới để tổ chức lễ kết nạp. – Người vào Đảng chuyển tới đơn vị công việc, học tập hoặc nơi trú ngụ mới ngoài phạm vi lãnh đạo của cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên. + Trường hợp cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi chuyển đi ban hành quyết định kết nạp người vào Đảng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày người được vào Đảng mang quyết định chuyển tới đơn vị hoặc nơi trú ngụ mới thì cấp ủy nơi chuyển đi gửi công văn tất nhiên quyết định và hồ sơ kết nạp tới cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi người vào Đảng chuyển tới để chỉ đạo chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên. Ko tổ chức kết nạp ở nơi đã chuyển đi. + Trường hợp cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, đã ban hành quyết định kết nạp sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày người vào Đảng mang quyết định chuyển tới đơn vị hoặc nơi trú ngụ mới thì cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi chuyển đi hủy quyết định kết nạp của mình và làm thuê văn gửi tất nhiên hồ sơ đề xuất kết nạp tới cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi chuyển tới để xem xét, quyết định kết nạp. Đối với những trường hợp nêu trên, cấp ủy cơ sở nơi chuyển tới kiểm tra hồ sơ, thủ tục trước lúc tổ chức kết nạp; nếu chưa đảm bảo nguyên tắc, thủ tục thì đề xuất cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi ban hành quyết định kết nạp xem xét lại. Thời kì xem xét lại ko quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của cấp ủy nơi người vào Đảng chuyển tới. 3.9. Việc phân công đảng viên theo dõi, trợ giúp đảng viên dự bị – Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng (chính thức hoặc tạm thời) tới nơi làm việc, học tập hoặc nơi trú ngụ mới, thì chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị và gửi kèm bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công trợ giúp để đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển tới phân công đảng viên chính thức theo dõi, trợ giúp. – Đảng viên chính thức theo dõi, trợ giúp đảng viên dự bị trước lúc chuyển sinh hoạt đảng tới tổ chức cơ sở đảng khác, mang trách nhiệm gửi bản nhận xét về đảng viên dự bị. Chi bộ phân công đảng viên chính thức khác tiếp tục theo dõi, trợ giúp đảng viên dự bị.

4. Một số vấn đề liên quan tới kết nạp đảng viên 4.1. Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề xuất kết nạp đảng viên Việc biểu quyết để ban hành quyết nghị hoặc quyết định đề xuất kết nạp đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ thăm kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết ko đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành quyết nghị hoặc quyết định thì phải báo cáo toàn bộ kết quả biểu quyết lên cấp ủy mang thẩm quyền xem xét, quyết định. 4.2. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với người vào Đảng – Người đang trong thời kì xem xét kết nạp được cấp ủy đảng nơi làm việc chính thức giới thiệu tới, chi bộ cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt tạm thời của người vào Đảng cử đảng viên chính thức theo dõi, trợ giúp. Lúc đủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người xin vào Đảng công việc chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định. – Sau lúc mang quyết định của cấp ủy mang thẩm quyền kết nạp đảng viên, chi bộ nơi ban hành quyết nghị đề xuất kết nạp tổ chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên tới sinh hoạt đảng tạm thời tại chi bộ nơi học tập, làm việc. 4.3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ mang quyết nghị đề xuất kết nạp thì cấp ủy mang thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Việc đồng ý hoặc ko đồng ý, phải thông tin kết quả cho chi bộ nơi đề xuất kết nạp đảng viên biết. Nếu để quá thời hạn trên mà ko mang lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên. 4.4. Thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng a) Quá 12 tháng, kể từ lúc lập hồ sơ đề xuất xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề xuất kết nạp được thì phải làm lại những tài liệu sau: – Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công trợ giúp người vào Đảng. – Quyết nghị giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở. – Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu mang thay đổi so với thời khắc thẩm tra lần trước. – Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi trú ngụ đối với người xin vào Đảng. b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng thực đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề xuất kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng thực mới trước lúc xem xét, kết nạp.

5- Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể 5.1. Kết nạp người mang đạo Thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 5.2. Kết nạp người mang quan hệ hôn nhân với người nước ngoài Thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 5.3. Kết nạp đảng viên là người Hoa Thực hiện theo Thông tri của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 5.4. Một số trường hợp cụ thể khác a) Người đang học tập trung ở cơ sở tập huấn từ 12 tháng trở lên: do tổ chức đảng ở cơ sở tập huấn xem xét kết nạp. Người đang công việc biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi công việc biệt phái xem xét, kết nạp. Tổ chức đảng đơn vị cử đi học, đi công việc biệt phái và tổ chức đảng ở địa phương nơi người vào Đảng trú ngụ mang văn bản nhận xét về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ xã hội; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Quốc gia gửi về cấp ủy cơ sở tập huấn hoặc cấp ủy nơi người vào Đảng công việc biệt phái để mang cơ sở xem xét. b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp. c) Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: – Nếu làm hợp đồng mang thời hạn, thời kì thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi trú ngụ xem xét kết nạp; trước lúc làm thủ tục xem xét kết nạp phải mang nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào Đảng đang làm việc. – Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp.

6. Về kết nạp lại sức vào Đảng 6.1. Người được xét kết nạp lại phải mang đủ những điều kiện sau: a) Mang đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng. b) Ít nhất là 36 tháng kể từ lúc ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ lúc được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy mang thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định. c) Thực hiện đúng những thủ tục nêu ở những Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng. 6.2. Ko xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc trưng khó khăn); gây mất kết đoàn nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên. 6.3. Chỉ kết nạp lại một lần. 6.4. Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời kì dự bị.

7. Sau lúc được kết nạp vào Đảng, đảng viên khai lý lịch đảng viên và 02 phiếu đảng viên để tổ chức đảng quản lý (gửi 01 phiếu về Đảng uỷ Khối những cơ quan tỉnh để quản lý theo quy định). Cách khai lý lịch như sau: – Những nội dung ghi như hướng dẫn về khai lý lịch của người xin vào Đảng; riêng mục hoàn cảnh gia đình phần khai về anh, chị em ruột, những con và anh, chị em ruột vợ (hoặc chồng) chỉ cần ghi họ và tên, năm sinh (tuổi), chỗ ở, nghề nghiệp, công việc và thái độ chính trị hiện nay; phần khai về ông, bà nội ngoại chỉ ghi những người mang đặc điểm chính trị tác động tốt, xấu với bản thân. Ví dụ: Là Lão thành cách mệnh, Anh hùng… hoặc mang tội ác, bị cách mệnh xử lý. – Đoan – ký tên: Ghi như trong lý lịch của người xin vào Đảng. – Chứng thực của cấp uỷ cơ sở: Mang 2 mức chứng thực: + Nếu cấp uỷ đã thẩm tra, kết luận đúng sự thực thì ghi: "Chứng thực lý lịch của đồng chí…khai tại đảng bộ, chi bộ cơ sở…là đúng sự thực" + Nếu cấp uỷ chỉ đối khớp với lý lịch kết nạp Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: "Chứng thực lý lịch của đồng chí…theo đúng lý lịch kết nạp Đảng (hoặc lý lịch cũ). Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở chưa mang con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu./.