EBIT là gì? 4 ứng dụng hữu ích từ chỉ số EBIT

Ebit là một trong những chỉ số tài chính quan yếu, giúp so sánh mức thu nhập của những doanh nghiệp lúc với cùng một mức thuế và ko với tầm giá lãi vay. Sau đây, để mọi người với thể hiểu được chỉ số Ebit là gì? cách tính, ý nghĩa và những ứng dụng của ebit trong đầu tư. Trong bài viết sau đây soriaforcongress.com xin phân phối những thông tin chi tiết nhất.

EBIT là gì?

Ebit là từ viết tắt của cụm từ Earnings Before Interest and Taxes trong tiếng Anh, với tức là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Tức là tất cả những khoản lợi nhuận của doanh nghiệp trước lúc tính toàn tiền lãi vay và thuế thu nhập.

Hiện nay, ngoài Ebitda và những chỉ số kinh tế tài chính khác thì Ebit cũng đang được nhiều nhà đầu tư chăm sóc lúc muốn nhìn nhận tình hình hình kinh doanh thương nghiệp và tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai. Hay sử dụng chỉ số này để so sánh những doanh nghiệp với nhau. Từ đó đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư tương thích hơn .

>> Xem thêm: Ebitda là gì? 

Cách tính ebit

cong thuc tinh ebit

Ebit là một trong những chỉ số kinh tế tài chính được sử dụng khá thông dụng trong nhìn nhận tiềm năng doanh nghiệp, cách tính ebit cũng vô cùng đơn thuần và đa phần được tính dựa trên 3 công thức sau :

EBIT = Tổng doanh thu – Mức giá hoạt động

EBIT  = Thu nhập sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Mức giá lãi vay

EBIT = Lợi nhuận trước thuế  + Mức giá lãi Vay

Và để giúp mọi người hoàn toàn với thể hiểu rõ hơn về công thức tính Ebit, chúng tôi đưa ra một ví dụ đơn cử dưới đây :
Ví dụ : Một doanh nghiệp với tổng doanh thu từ hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp là 100 tỷ đồng, ngân sách hoạt động tiêu khiển là 50 tỷ đồng, ngân sách lãi vay là 1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 49 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 9,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN = 49 – 9,8 = 39,2 tỷ đồng .
Tương tự, Ebit sẽ được tính như sau :
EBIT = Tổng doanh thu – giá thành hoạt động tiêu khiển = 100 – 50 = 50 tỷ đồng
Hoặc EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Ngân sách chi tiêu lãi vay = 49 + 1 = 50 tỷ đồng .
Hoặc EBIT = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Ngân sách chi tiêu lãi vay = 39,2 + 9,8 + 1 = 50 tỷ đồng .

Ý nghĩa của ebit 

Với bất kể một chỉ số kinh tế tài chính nào nó cũng mang tới những ý nghĩa nhất định so với doanh nghiệp cũng như những nhà đầu tư lúc muốn với mẫu nhìn khách quan nhất về tình hình hoạt động tiêu khiển cũng như tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Chỉ số Ebit cũng vậy .
y nghia chi so ebit
Ý nghĩa của chỉ số Ebit đó là :

  • Việc ebit loại bỏ đi thuế thu nhập và tầm giá lãi vay sẽ đưa những doanh nghiệp về cùng một quy chuẩn để tiện lợi thẩm định và so sánh

  • Ebit được sử dụng để thẩm định được khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp hoạt động với sinh lời hay ko, với đủ khả năng để trả tiền gánh nặng nợ nần cũng như duy trì, phát triển cho những kế hoạch trong tương lai hay ko.

  • Ebit cũng được những nhà đầu tư vận dụng trong việc so sánh hai hoặc nhiều doanh nghiệp thuộc cùng một ngành nghề hoạt động nhưng lại với mức thuế thu nhập khác nhau.

  • Việc sử dụng chỉ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay giúp những nhà đầu tư với mẫu nhìn khách quan nhất về hiệu suất hoạt động và tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. 

Ứng dụng của ebit trong đầu tư

Bởi những ý nghĩa mà chỉ số Ebit mang lại, nó được ứng dụng nhiều trong đầu tư. Những ứng dụng của Ebit trong đầu tư với thể kể tới đó là: tính toán Ebit Margin, Mô phỏng Dupont 5 nhân tố, tính toán khả năng trả tiền lãi vay, chỉ số EV/Ebit. Cụ thể hơn về những ứng dụng đó, bạn hãy tham khảo những thông tin bên dưới nhé.

1. Ebit được sử dụng để thống kê giám sát Ebit Margin

Ebit Margin là thông số biên của của doanh thu trước thuế và ngân sách lãi vay. Chỉ số này được sử dụng để so sánh tình hình của một doanh nghiệp qua từng năm hoặc doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành, nghành nghề nhà cung cấp .
Ebit Margin được tính theo công thức sau :
cong thuc tinh ebit margin

Ebit Margin = Ebit/Doanh thu thuần

Một doanh nghiệp được xem là với tình hình kinh doanh thương nghiệp tốt lúc chỉ số Ebit Margin luôn giữ ở mức tối thiểu là 15 % và duy trì đều đặn qua những năm. Chỉ số Ebit Margin càng cao chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn càng hiệu suất cao .

2. Mô phỏng Dupont 5 nhân tố

Ứng dụng tiếp theo của Ebit trong góp vốn đầu tư là sử dụng để thống kê giám sát trong quy mô Dupont 5 tác nhân. Đây là một quy mô được nhiều nhà đầu tư sử dụng để nghiên cứu và phân tích về những yếu tố tác động tác động tới hiệu quả hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp .
Hầu hết những nhà đầu tư đều biết rằng, chỉ số kinh tế tài chính quan yếu nhất sử dụng để nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của một doanh nghiệp là chỉ số ROE ( tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ) .

Trong lúc đó, ROE lại chịu tác động của 5 yếu tố bao gồm: hệ số gánh nặng thuế, hệ số gánh nặng lãi vay, Ebit Margin, Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân, tài sản bình quân/vốn chủ sở hữu bình quân. Cụ thể như sau: 

  • Hệ số gánh nặng thuế

Hệ số gánh nặng thuế = Lợi nhuận sau thuế / Lợi nhuận trước thuế

Hệ số này thể hiện mức thuế mà doanh nghiệp đang phải nộp cho nhà nước. Những doanh nghiệp sẽ đưa ra những chính sách nhằm tối thiểu hóa mức thuế phải chịu.

  • Hệ số gánh nặng lãi vay

Hệ số gánh nặng lãi vay = Lợi nhuận trước thuếEBIT
Hệ số gánh nặng lãi vay càng cao chứng tỏ doanh nghiệp càng ít nợ nần, rủi ro đáng tiếc của những cổ đông càng thấp. Hệ số gánh nặng lãi sẽ đạt trị giá cao nhất lúc nó bằng 1 .

  • Ebit Margin

Ebit Margin là chỉ số biên của thông số biên của doanh thu trước thuế và ngân sách lãi vay .

  • Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân

Việc giám sát lệch giá thuần trên tổng tài sản trung bình giúp nhìn nhận được mức độ sử dụng gia tài của doanh nghiệp, biết được 1 đồng gia tài hoàn toàn với thể tạo ra bao nhiêu đồng lệch giá. Lúc mà tỷ suất lệch giá thuần / tổng tài sản trung bình càng cao chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn càng với hiệu suất cao .

  • Tài sản bình quân/vốn chủ sở hữu bình quân

Tài sản trung bình / vốn chủ sở hữu trung bình cũng là một trong 5 yếu tố cấu thành nên ROE. Chỉ số này còn được gọi là đòn kích bẩy kinh tế tài chính. Đòn bẩy kinh tế tài chính cao chứng tỏ doanh nghiệp đang vay vốn bên ngoài nhiều để hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp .

3. Tính toán khả năng trả tiền lãi vay

Thông qua năng lực trả tiền giao dịch lãi vay, nhà đầu tư hoàn toàn với thể biết được doanh thu thu được của doanh nghiệp với đủ để trả tiền giao dịch những khoản nợ hay ko. Khả năng trả tiền giao dịch lãi vay được tính theo công thức :

Khả năng trả tiền lãi vay = EBIT/Mức giá lãi vay

Chỉ số năng lực giao dịch trả tiền lãi vay cao chứng tỏ doanh nghiệp với đủ năng lực để trả những khoản nợ của mình .

4. Chỉ số EV/Ebit

EV/Ebit là một trong những chỉ số sử dụng để định giá doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cổ phiếu của những nhà đầu tư. Trong đó, EV là trị giá doanh nghiệp được tính bằng công thức: 

EV = (Giá cổ phiếu x Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) + Vay ngắn hạn và dài hạn + Lợi ích cổ đông thiểu số + Trị giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi – Tiền và những khoản tương đương tiền. 

Chỉ số EV / Ebit giúp những nhà đầu tư biết được thời hạn để hoàn toàn với thể tịch thu vốn từ việc tậu lại doanh nghiệp trong điều kiện kèm theo Ebit ko đổi khác. Tương tự, trị giá EV / Ebit càng thấp sẽ càng với lợi cho nhà đầu tư .

Kết luận

Tương tự là trên đây chúng tôi đã phân phối cho bạn đầy đủ những thông tin cần thiết về Ebit là gì, cách tính, ý nghĩa cũng như những ứng dụng của ebit trong đầu tư. Chỉ số này giúp những nhà đầu tư thẩm định được đúng tình hình của doanh nghiệp và những tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì vậy, nếu là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, bạn đừng quên vận dụng những tri thức của chỉ số này để với thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất nhé. Chúc bạn may mắn và sinh lời từ khoản đầu tư của mình. 

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì