EXCL định nghĩa: Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ – Exclude/Exclusive/Excluded/Excluding

EXCL: Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ

EXCL với tức thị gì ? EXCL là viết tắt của Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản ko phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ, sung sướng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của EXCL được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như nhà băng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài EXCL, Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ hoàn toàn với thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

EXCL = Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ

Tìm kiếm khái niệm chung của EXCL? EXCL với tức thị Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của EXCL trong cơ sở vật chất dữ liệu to nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những khái niệm của EXCL bằng tiếng Anh: Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ. Bạn với thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm khái niệm chung của EXCL ? EXCL với tức thị Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của EXCL trong cơ sở vật chất tài liệu to nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những khái niệm của EXCL bằng tiếng Anh : Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ. Bạn hoàn toàn với thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

EXCL: Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ

Ý nghĩa của EXCL bằng tiếng Anh

Như đã nhắc ở trên, EXCL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của EXCL và ý nghĩa của nó là Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ. Xin lưu ý rằng Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ ko phải là ý nghĩa duy chỉ của EXCL. Với thể với nhiều hơn một khái niệm của EXCL, vì vậy hãy rà soát nó trên tự vị của chúng tôi cho tất cả những ý nghĩa của EXCL từng dòng một.

Khái niệm bằng tiếng Anh: Exclude/Exclusive/Excluded/Excluding

Ý nghĩa khác của EXCL

Kế bên Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ, EXCL với ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của EXCL, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem khái niệm của Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ bằng những tiếng nói khác, vui lòng nhấp vào trình đơn tiếng nói ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ bằng nhiều tiếng nói khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Kế bên Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ, EXCL với ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của EXCL, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem khái niệm của Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ bằng những tiếng nói khác, vui lòng nhấp vào trình đơn tiếng nói ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ bằng nhiều tiếng nói khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

EXCL khái niệm:
  • Loại trừ/độc quyền/loại trừ/loại trừ

… Thêm
Như đã nhắc ở trên, EXCL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của EXCL và ý nghĩa của nó là Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ. Xin chú ý quan tâm rằng Loại trừ / độc quyền / loại trừ / loại trừ ko phải là ý nghĩa duy chỉ của EXCL. Với thể với nhiều hơn một khái niệm của EXCL, vì thế hãy rà soát nó trên tự vị của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của EXCL từng dòng một .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì