Finding And Development (F&D) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Finding And Development (F&D)
Tiếng Việt Tìm kiếm và Phát triển (F & D)
Chủ đề Đầu tư Hàng hóa
Tên gọi khác Mức giá Tìm kiếm và Phát triển sản phẩm
Ký hiệu/viết tắt F & D

Khái niệm – Khái niệm

Finding And Development (F&D) là gì?

Tìm kiếm và tăng trưởng ( F & D ) ( hoặc Ngân sách chi tiêu tìm kiếm và tăng trưởng ) kể tới ngân sách phát sinh lúc một tổ chức tìm, nghiên cứu và dò hỏi và tăng trưởng gia tài trong nỗ lực thiết lập dự trữ sản phẩm & hàng hóa. Những doanh nghiệp thăm dò và tăng trưởng dựa vào việc tìm kiếm sản phẩm & hàng hóa để sản xuất và bán. giá thành tìm kiếm và tăng trưởng bộc lộ ngân sách kinh doanh thương nghiệp cho những loại tổ chức này .

Mức giá tìm kiếm và phát triển (Finding and development costs) còn được gọi là mức giá tìm kiếm (Finding costs).

  • Finding And Development (F&D) là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa.

Công thức – Cách tính

Mức giá F & D được tính bằng cách chia mức giá phát sinh trong một khoảng thời kì cho số lượng hàng hóa được tìm thấy trong cùng thời kì đó. Dầu thường được đo bằng thùng; khí thường được đo bằng một lượng feet khối nhất định.

Ý nghĩa – Giảng giải

Finding And Development (F&D) nghĩa là Tìm kiếm và Phát triển (F & D).

Chi tiêu tìm kiếm và tăng trưởng ( F & D ) là những ngân sách tương quan trực tiếp tới việc phát hiện ra dầu ( hoặc một loại sản phẩm & hàng hóa khác ) trải qua thăm dò nơi mà sau đó nó hoàn toàn với thể được khai thác và bán .

Thăm dò bao gồm khảo sát địa chất, phân tích động đất và khoan giếng thử nghiệm, trong số những bước khác.

giá thành F & D hoàn toàn với thể được tính là tỷ suất tiền chi cho những sản phẩm & hàng hóa được phát hiện .

Mặc dù thuật ngữ tìm kiếm và phát triển với thể liên quan tới mức giá phát sinh bởi bất kỳ loại tổ chức hàng hóa nào, nó thường được sử dụng liên quan tới mức giá thăm dò của một doanh nghiệp dầu khí. Trong trường hợp này, mức giá tìm kiếm và phát triển với thể được thể hiện trên mỗi thùng dầu.

Chi tiêu tìm kiếm được tính trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Từ chừng thời hạn đó, số tiền chi ra để xác lập dự trữ sản phẩm & hàng hóa bổ trợ được tính sau đó chia cho số lượng dự trữ bổ trợ thực sự được phát hiện trong cùng khoảng chừng thời hạn đó .

Definition: Finding and development (F&D) refers to costs incurred when a company purchases, researches and develops properties in an effort to establish commodity reserves. Exploration and development businesses rely on finding commodities to manufacture and sell. Finding and development costs represent a cost of doing business for these types of companies.
Finding and development costs are also known as finding costs.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Finding And Development ( F&D )

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Hàng hóa Finding And Development (F&D) là gì? (hay Tìm kiếm và Phát triển (F & D) nghĩa là gì?) Định nghĩa Finding And Development (F&D) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Finding And Development (F&D) / Tìm kiếm và Phát triển (F & D). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì