Sự khác biệt giữa actually và in fact – BBC News Tiếng Việt

Sự khác biệt giữa actually và in fact

8 tháng 9 2011Lớp học tiếng AnhNguồn hình ảnh, AP

Bạn Yukki từ Nhật Bản hỏi: Xin cho biết sự khác nhau giữa actuallyin fact. Tôi nghĩ là mang thể sử dụng cả hai từ trong cùng một văn cảnh, vậy mang sự khác nhau nào giữa 2 từ này ko?

Roger Woodham của BBC Learning English trả lời

Actually in fact mang nghĩa khá giống nhau mang tương đối khác nhau đôi chút về cách sử dụng

Cả actuallyin fact đều mang thể được sử dụng để miêu tả thêm hay cải chính một tuyên bố trước đó:

Ví dụ: I hear that you're a doctor. – Well, actually, I'm a dentist.

Tôi nghe nói anh / chị là chưng sĩ. – Ồ, đúng chuẩn ra thì tôi là chưng sĩ nha khoa .

Well, it may sound very straightforward to you, but in fact it's all very complicated.

Nghe thì hoàn toàn mang thể khá là đơn thuần với anh / chị, nhưng trên thực thế thì toàn bộ mọi thứ lại rất phức tạp .

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it's a good idea for them to socialise – up to a certain point!

Anh / chị mang đồng ý chấp thuận với tôi là thầy cô giáo phải hạn chế giao tiếp với sinh viên của họ ko ? – Ồ, thực ra tôi nghĩ giao tiếp với sinh viên là một ý hay cho thấy cô giáo – tới một mức độ nhất định .

Actuallyin fact mang thể được sử dụng để giới thiệu thêm những thông tin cụ thể hoặc giảng giải rõ ràng thêm:

– I'm going to take on a bit more responsibility now that Kevin's left

– John, that's wonderful news.

-Yes, well, actually / in fact I've been promoted to senior sales manager.

Vâng, thực ra thì tôi vừa được đề bạt là Quản lý bán hàng hạng sang .

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

Tôi chán nghe những gì anh đó nói tới cả trên thực tiễn tôi ngủ gật suốt một nửa buổi trình diễn của anh đó .

Những bạn lưu ý là chúng ta mang thể sử dụng in actual fact hoặc as a matter of fact để giảng giải rõ hơn vấn đề hoặc để giới thiệu một thông tin mới.

Ví dụ: I got so bored with what he was saying that in actual fact / as amatter of fact I dozed off before he'd finished speaking.

Actually thỉnh thoảng được sử dụng để nói một tin ko vui.

Ví dụ: Richard wants to invite us to spend the weekend at his cottage in the Lake District. Isn't that exciting? ~ Well, actually, I've already said we can't go.

Chú ý là lúc actually được đặt ở cuối câu, nó khẳng định một tin mà người nghe ko chờ đợi:

I don't suppose you've posted my letters, have you? ~ I have, actually.

Did you enjoy that modern opera at Covent Garden? ~ I did, actually. Very much.

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì