Giá Chia Network, giá XCH hôm nay, diễn biến phức tạp

#Tên sàn giao dịchCác cặp tiền giao dịch liên quan đến Chia Network (XCH)

1

Sàn DigiFinex

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

2

Sàn CITEX

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

3

Sàn BitTurk

Đăng ký tài khoản

XCH-TRY

4

Sàn Jubi

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

5

Sàn OKX

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-BTC

XCH-USDC

6

Sàn Hotcoin Global

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

7

Sàn BiONE

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

8

Sàn Mexo Exchange

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

9

Sàn WBF Exchange

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

10

Sàn Gate.io

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-ETH

11

Sàn ZT

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

12

Sàn OKEx

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-BTC

13

Sàn BW.com

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

14

Sàn Hoo

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

15

Sàn MEXC

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

16

Sàn Dcoin

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

17

Sàn ZB.COM

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-QC

18

Sàn LBank

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

19

Sàn Bibox

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

20

Sàn Indodax

Đăng ký tài khoản

XCH-IDR

21

Sàn XT.COM

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

22

Sàn ZBG

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

23

Sàn CoinEx

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-BTC

24

Sàn Pionex

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

25

Sàn BitMart

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

26

Sàn BKEX

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

27

Sàn AEX

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

28

Sàn AOFEX

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-BTC

XCH-ETH

29

Sàn KuCoin

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

30

Sàn Bitfinex

Đăng ký tài khoản

BTC-XCH

31

Sàn Huobi Global

Đăng ký tài khoản

XCH-USDT

XCH-BTC