Giá JD Coin (JDC), Biểu đồ và Tin tức | Binance: Giá JD Coin, giá JDC, giá trị của JD Coin – Trangwiki

Phần trăm biến hóa về khối lượng trả tiền giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .Phần trăm biến hóa về khối lượng trả tiền giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .

Phần trăm thay đổi về khối lượng trao đổi của tài sản này so với 7 ngày trước.

Phần trăm biến hóa về khối lượng trả tiền giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .Giá cao nhất được trả cho gia tài này kể từ lúc nó được ra đời hoặc niêm yết .Giá cao nhất được trả cho gia tài này kể từ lúc nó được ra đời hoặc niêm yết .Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho gia tài này trong 24 giờ .Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho gia tài này trong 24 giờ .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho tới nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho tới nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho tới nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho tới nay .Tổng trị giá bằng USD của tổng thể những trả tiền giao dịch cho gia tài này trong 24 giờ qua .

Tổng trị giá bằng USD của tất cả những giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của gia tài với giá hiện tại của nó .Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của gia tài với giá hiện tại của nó .Phần trăm người tìm của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng rã của họ bằng BTC trong 24 giờ qua trải qua trả tiền giao dịch .Dữ liệu update giá JDCNgày thời khắc ngày hôm nay, giá trực tiếp của mỗi JDC là $ 0.0470152 ( JDC / USD ) với vốn hóa thị trường hiện tại là USD 0 USD. Khối lượng trả tiền giao dịch trong 24 giờ là USD 8,390. 27 USD. Giá từ JDC sang USD được update trong thời hạn thực. Giá JD Coin dịch chuyển – 4.14 % trong 24 giờ qua. Lượng cung lưu hành là USD 0 USD .

BIỂU ĐỒ GIÁ TIỀN MÃ HÓA TRỰC TIẾP, TIN TỨC về nhiều loại tiền tệ bao gồm USD, EUR, GBP và nhiều loại tiền khác. Binance.com hoan nghênh và trân trọng mọi liên kết. Chúng tôi kỳ vọng rằng biểu đồ GIÁ TIỀN MÃ HÓA TRỰC TIẾP mới là một bổ sung hữu ích cho Binance.com. Chèn HTML sau vào bất kỳ trang nào nếu bạn muốn san sẻ phần bổ sung.

Dưới đây là một số ví dụ về liên kết văn bản mà chúng tôi muốn bạn sử dụng:

Vui lòng chèn mã HTML này vào trang web của bạn hoặc trong những diễn đàn để liên kết trực tiếp tới biểu đồ GIÁ TIỀN MÃ HÓA TRỰC TIẾP:

Giá JD Coin trực tiếp

HOẶC
Vui lòng chèn mã HTML này vào trang web của bạn để liên kết tới trang Giá coin của Binance.com:

Giá JD Coin

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Nhóm Binance

Hiệu suất giá JDC theo USD

Thay đổi
Số tiền
%

Hôm nay
$ -0.0019457
-4.14%

30 ngày
$ 0.0030053
+6.39%

60 ngày
$ -0.0156807
-33.35%

90 ngày
$ -0.0207777
-44.19%