Giá thành là gì? Cách tính giá thành?

Để cung cấp một sản phẩm ra thị trường đơn vị sản xuất phải tính được giá thành của sản phẩm để xác định giá bán. Nhưng để xác định được giá thành sản phẩm phải tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố để áp dụng với các cách tính giá thành khác nhau.

Bài viết Giá thành là gì?  chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nói trên tới Quí vị.

Giá thành là gì?

Giá thành là biểu hiện bằng tiền của sản phẩm về toàn bộ hao phí, chi phí lao động, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất có liên quan tới khối lượng sản  phẩm hoàn thành, giá thành có thể chia ra làm 2 loại: Giá thành sản  xuất và giá thành tiêu thụ.

Ngoài ra nếu chia thành thời điểm và nguồn số liệu:

(i) Giá thành kế hoạch;

(ii) Giá thành định mức;

(iii) Giá thành thực tế.

Giá thành sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất của sản phẩm, dịch vụ là chi phí sản xuất cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và trong điều kiện sản xuất bình thường.

Giá thành sản xuất được cấu thành từ:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là khoản chi phí nguyên vật liệu để tạo thành sản phẩm và dịch vụ;

– Chi phí nhân công trực tiếp: Để biến nguyên vật liệu thành sản phẩm thì phải có sức lao động bỏ ra. Doanh nghiệp sẽ phải trả tiền công cho người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm, dịch vụ;

– Chi phí sản xuất chung: Là những khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra sản phẩm (bao gồm chi phí quản lý bộ phận, công xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền điện, tiền nước…).

Giá thành tiêu thụ là gì?

Giá thành tiêu thụ bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được tính toán xác định khi sản phẩm được tiêu thụ. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ là căn cứ để xác định mức lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

gia thanhgia thanh

Cách tính giá thành

Có nhiều phương pháp tính giá thành, có thể kể đến như: phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp); phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phô; phương pháp phân bước; phương pháp hệ số; phương pháp định mức.

Vì giới hạn bài viết Giá thành là gì nên chúng tôi sẽ chọn ra những phương pháp chính để phân tích bao gồm:

– Phương pháp loại giản đơn

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến ở Việt Nam bởi vì đơn giản và phù hợp với các loại hình doanh nghiệp sản xuất đơn giản, có lượng  mặt hàng ít và khối lượng sản xuất lớn và chu kỳ ngắn. Công thức như sau:

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ – các khoản làm giảm chi phí – chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

– Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phổ biến

Đây cũng là một phương pháp được dùng nhiều, áp dụng trong những trường hợp vừa tạo ra sản phẩm chính vừa cho ra sản phẩm phụ (mà theo đó sản phẩm phụ không phải là đối tượng tính giá thành và được định giá theo mục đích tận thu). Công thức tính như sau:

Tổng giá thành sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ = chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ – chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ – gia trị sản phẩm  phụ thu hồi ước tính – chi phí sản xuất sản phẩm chính dang dở cuối kỳ.

– Phương pháp phân bước

Đây là một trong những phương pháp áp dụng trong trường hợp quá trình sản xuất được thực hiện ở nhiều bộ phận, giai đoạn,  khác nhau. Công thức tính  như sau:

Giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ = giá thành sản phẩm giai đoạn 1 + giá  thành sản phẩm giai đoan 2+….+giá thành sản phẩm giai đoạn N

Phần tiếp theo của bài viết Giá thành là gì? sẽ cung cấp tới Quí  vị cách lập bảng tính sản phẩm định mức.

Cách lập bảng tính giá thành sản phẩm theo định mức

Bảng tính giá thành sản phẩm theo định mức được coi là một trong những phương pháp phức tạp. Công thức  như sau:

Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ = giá thành kế hoạch ( hoặc định mức) đơn vị sản phẩm từng loại X tỷ lệ chi phí (%)

Tỷ lệ chi phí %= ( Tổng giá thành sản xuất thực tế của các loại sản phẩm) : ( Tổng giá thành sản suất kế hoạch  của các loại sản phẩm) X 100

Ý nghĩa của giá thành sản phẩm

Trong kinh doanh, doanh nghiệp phải dự kiến giá thành sản phẩm và đề ra các biện pháp thực hiện dự kiến đó, hay nói cách khác doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng kế hoạch giá thành.

Trong công tác quản lí các hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu giá thành giữ vai trò quan trọng và được thể hiện trên các mặt sau:

– Giá thành là thước đo mức chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, là căn cứ để xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh.

– Giá thành là công cụ quan trọng của doanh nghiệp để kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả các biện pháp tổ chức, kĩ thuật.

– Giá thành là một căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xây dựng chính sách giá cả đối với từng loại sản phẩm.

Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng qui mô sản xuất…

Từ những phân tích trên chúng tôi rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Giá thành là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.