Gia tốc – Wikipedia tiếng Việt

Gia tốc là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của véc tơ vận tốc tức thời theo thời kì. Nó là một trong những đại lượng cơ bản sử dụng để mô tả chuyển động. Cũng như véc tơ vận tốc tức thời, gia tốc là đại lượng hữu hướng (vector). Thứ nguyên của gia tốc là độ dài trên bình phương thời kì. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc sở hữu đơn vị là m/s² (mét trên giây bình phương, tức là m/s mỗi giây).

Chuyển động tăng cường lúc vectơ gia tốc cùng chiều với chiều hoạt động ; giảm tốc lúc vectơ gia tốc ngược chiều với chiều hoạt động ; đổi hướng lúc véc tơ gia tốc sở hữu phương khác với phương hoạt động

Gia tốc trung bình[sửa|sửa mã nguồn]

Gia tốc trung bình trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử là tỉ số giữa sự biến hóa tốc độ ( từ chừng thời hạn đang xét ) và khoảng chừng thời hạn đó. Nói cách khác, gia tốc trung bình là biến thiên của tốc độ chia cho biến thiên của thời hạn, là đạo hàm của tốc độ theo thời hạn, và là đạo hàm bậc hai của vị trí chất điểm theo thời hạn .

a

tb

=

v

v

0

t

t

0

=

Δ

v

Δ
t

{displaystyle {vec {a}}_{mbox{tb}}={{vec {v}}-{vec {v}}_{0} over t-t_{0}}={Delta {vec {v}} over Delta t}}

{displaystyle {vec {a}}_{mbox{tb}}={{vec {v}}-{vec {v}}_{0} over t-t_{0}}={Delta {vec {v}} over Delta t}}

Gia tốc tức thời[sửa|sửa mã nguồn]

langvi 220px Acceleration.svg Gia tốc tức thời, tại một thời kì, của hàm số thực tốc độ theo thời hạn là độ dốc của đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số này tại thời kì đang xét .Gia tốc tức thời của một vật tại một thời kì màn trình diễn sự đổi khác về tốc độ trong một khoảng chừng thời hạn vô cùng nhỏ quanh thời kì đó chia cho khoảng chừng thời hạn vô cùng nhỏ này. Nó hoàn toàn sở hữu thể được tính theo công thức :

a → = d v → d t { displaystyle { vec { a } } = { d { vec { v } } over dt } }{displaystyle {vec {a}}={d{vec {v}} over dt}}

trong đó

a là gia tốc
v là véc tơ vận tốc tức thời đơn vị m/s
t là thời kì đơn vị s.

Gia tốc hướng tâm[sửa|sửa mã nguồn]

Gia tốc hướng tâm là gia tốc của hoạt động trên một quỹ đạo cong. Nếu xét trong hệ quy chiếu gắn với vật hoạt động ( trong đó vật là đứng yên ) gia tốc hướng tâm cần cân đối với gia tốc ly tâm gây ra bởi lực quán tính trong hệ quy chiếu này. Tương tự gia tốc này hướng vào tâm cong của quỹ đạo ( ngược hướng của gia tốc ly tâm ) và sở hữu độ to bằng độ to của gia tốc ly tâm :

a

h
t

=

v

2

R

{displaystyle a_{ht}={v^{2} over R}}

{displaystyle a_{ht}={v^{2} over R}}

a h t = w 2. R { displaystyle a_ { ht } = { w ^ { 2 }. R } }{displaystyle a_{ht}={w^{2}.R}}

trong đó :

  • w { displaystyle { w } }{displaystyle {w}}tốc độ góc
  • v là tốc độ tức thời
  • R là độ dài bán kính cong
  • a(ht): Gia tốc hướng tâm (đơn vị: m/s2)

Nếu xét trường hợp đơn thuần là chuyển động tròn đều (tốc độ ko đổi) trên quỹ đạo là đường tròn thì cả vR là ko đổi và gia tốc hướng tâm là ko đổi.

Trong chuyển động tròn, gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quay, sở hữu phụ thuộc vào độ to, bán kính và tốc độ quay.

Ví dụ : Chuyển động quay của đầu cánh quạt lúc ko thay đổiCũng trong hoạt động tròn, gia tốc vuông góc với chiều hoạt động và ngược với chiều mà ta cảm nhận .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì