Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hợp đồng là một khái niệm ko còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy, hợp đồng là gì? Giá trị của hợp đồng như thế nào? Nội dung của hợp đồng bao gồm những gì? Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Khái niệm hợp đồng

Căn cứ quy định tại Điều 385 – Bộ luật Dân sự năm 2015:

Như vậy, hợp đồng dân sự mang những dấu hiệu, cụ thể:

– Được hình thành từ hành vi của nhiều bên chủ thể. Hợp đồng là sự đồng thuận hợp tác giữa những bên nên hợp đồng chỉ được xác lập thông quá hành vi với ý chí của những bên chủ thể.

– Những bên tham gia hợp đồng cùng hướng tới một mục tiêu, hậu quả pháp lý nhưng mỗi bên nhằm đạt được tiện lợi khác nhau.

– Là sự thống nhất ý chí của những chủ thể về những vấn đề nhất định.

– Nội dung của hợp đồng là sự thể hiện ý chí của những bên tham gia hợp đồng đó nhằm xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của những bên đối với nhau.

Yêu cầu giao phối hợp đồng

Căn cứ tại Điều 386 – Bộ luật Dân sự, như sau:

Yêu cầu kết giao hợp đồng với thể được thực hiện qua hai phương thức sau:

– Yêu cầu trực tiếp:

Những bên trực tiếp “mặt đối mặt, lời đối lời” để đề xuất và nghe đề xuất. Bên đề xuất với thể trả lời ngay về việc chấp nhận hoặc ko chấp nhận đề xuất của bên đề xuất, nếu sẽ trả lời trong một thời kì nhất định thì những bên ấn định thời hạn chờ trả lời.

– Yêu cầu gián tiếp:

Bên đề xuất gửi đề xuất giao phối hợp đồng tới bên được đề xuất. Thời hạn chờ trả lời đề xuất xác định theo phương thức này do bên đề xuất ấn định.

Nội dung của hợp đồng

Theo quy định tại Điều 398 – Bộ luật Dân sự, quy định về nội dung của hợp đồng như sau:

“1.Những bên trong hợp đồng với quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng với thể với những nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức tính sổ;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của những bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.”

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng. Vậy giá trị hợp đồng là gì? Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

gia tri hop dong tieng anh la gi

Giá trị hợp đồng tiếng Anh

Thứ nhất: Giá trị của hợp đồng

Căn cứ Điều 401 – Bộ luật Dân sự, hiệu lực của hợp đồng được quy định như sau:

“1. Hợp đồng được giao phối hợp pháp với hiệu lực từ thời khắc giao ước, trừ trường hợp với thỏa thuận khác hoặc luật liên quan với quy định khác.

2.Từ thời khắc hợp đồng với hiệu lực, những bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ với thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của những bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

Do đó, lúc những bên chấp nhận đề xuất giao ước và trả lời đề xuất hoặc ko trả lời đề xuất lúc hết hạn trả lời nhưng với thỏa thuận yên lặng là sự trả lời chấp nhận giao ước, thì những bên ký phối hợp đồng dân sự vào thời khắc đó.

Lúc những bên giao phối hợp đồng bằng văn bản thò thời khắc giao phối hợp đồng bằng văn bản là thời khắc bên sau hết ký vào văn bản. Lúc đó, hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực, trừ trường hợp với thỏa thuận khác hoặc pháp luật với quy định khác.

Những bên phải tuân thủ mọi vấn đề được quy định trong nội dung hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm ngẫu nhiên thực hiện đúng hợp đồng.

Thứ hai: Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh là contract worth.

Hợp đồng được khái niệm bằng tiếng Anh như sau:

Civil contract means an settlement between events on the institution, change or termination of civil rights and obligations.

The events should adjust to all issues specified within the contract. The violating get together have to be accountable for the violation when not performing the contract propperly.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới giá trị hợp đồng

Different operative clauses: Những điều khoản thực thi khác.

Warranties: Điều khoản bảo hành.

Limitation and exclusion clauses: Điều khoản hạn chế vè miễn trách nhiệm.

Relevant regulation: Luật vận dụng.

Definitions: Những điều khoản khái niệm.

Operative provisions: Những điều khoản thực thi.

Buy contract/settlement: hợp đồng tậu hàng.

Sale contract/settlement: Hợp đồng bán hàng.

Như vậy, Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá rõ ràng trong bài viết phía trên. Không tính đó, chúng tôi cũng gửi tới Quý độc giả những nội dung liên quan tới đề xuất kết giao hợp đồng, nội dung hợp đồng…