Giá trị tài sản ròng là gì? Ý nghĩa và cách tính giá trị tài sản ròng?

Tài sản ròng rã là giá trị vô cùng quan yếu của mỗi cá nhân, đặc trưng là đối với doanh nghiệp. Nhưng thực tế ko phải ai cũng hiểu rõ giá trị tài sản ròng rã là gì? Sở hữu phải doanh thu cao thì tài sản ròng rã sẽ cao? Cách tính giá trị tài sản ròng rã cho đúng? Bài viết dưới đây sẽ góp phần làm rõ những câu hỏi trên.

gia-tri-tai-san-rong-la-gi-y-nghia-va-cach-tinh-gia-tri-tai-san-rong

Trạng sư tư vấn pháp luật về tài sản ròng rã trực tuyến: 1900.6568

1. Giá trị tài sản ròng rã là gì?

Giá trị tài sản ròng rã là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính đang sở hữu trừ đi tất cả những khoản nợ chưa tính sổ. Trong đó tài sản bao gồm tiền mặt và những khoản đầu tư, bất động sản, xe ô tô hoặc bất kỳ thứ gì khác với giá trị mà bạn sở hữu. Nợ chưa tính sổ hay nợ phải trả là những gì cá nhân nợ trên những tài sản đó – bao gồm những khoản vay sắm xe, thế chấp của cá nhân và nợ vay bạn bè, người thân.

2. Giá trị tài sản ròng rã tiếng Anh là gì?

Giá trị tài sản ròng rã tiếng Anh là: Web Value

Bất cứ một ai cũng với Web Value (thậm chí là giá trị Web Value với thể âm). Web Value là một phương tiện tiêu dùng để kiểm tra chuẩn xác về tiền nong bạn đang sở hữu. Nó với thể vận dụng được cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ. Thậm chí Web Value còn vận dụng được cho toàn bộ quốc gia.

3. Những loại tài sản ròng rã

 • Giá trị tài sản ròng rã của cá nhân:

– Là giá trị tổng tài sản của cá nhân trừ đi những khoản nợ;

– Bằng cấp, giáo dục, ngoại ngữ là tài sản vô hình thúc đẩy tích cực tới tình hình tài chính của mỗi người nhưng ko được tính vào giá trị tài sản ròng rã, do tài sản chỉ tính những khoản với thể quy đổi thành tiền mặt được.

– Ví dụ như giá trị tài sản ròng rã của cá nhân gồm tiền mặt, trang sức, hay là những khoản tiền đã được đầu tư, khoản tiền hưu trí, tiền tiết kiệm, … Nợ của cá nhân phải trả bao gồm nợ đảm bảo (nợ thế chấp tài sản), nợ ko với đảm bảo (vay tiêu tiêu dùng, vay cá nhân, …)

 • Giá trị tài sản ròng rã của tổ chức:

– Web Value trong kinh doanh với tổ chức, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Web Value trong báo cáo tài chính dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả.

– Ngoài ra, những khoản giá trị tài sản ròng rã trên bảng cân đối kế toán vượt quá số vốn của chủ sở hữu cùng với những cổ đông đồng nghĩa với việc những giá trị đó sẽ bị âm, những cổ đông sẽ bị lỗ (lỗ lũy kế là sự suy giảm giá trị tài sản: giá trị trên sổ sách to hơn giá trị thu thực tế).

 • Giá trị tài sản ròng rã đối với chính phủ:

Tất cả tài sản và nợ trong bảng cân đối kế toán cũng với thể được xây dựng cho những Chính Phủ. So với nợ Chính Phủ thì Web Value sẽ là thước đo thể hiện sức mạnh tài chính của Chính phủ đó.

 • Giá trị tài sản ròng rã đối với quốc gia:

Web Value của 1 quốc gia sẽ là tổng giá trị ròng rã của tất cả những tổ chức + cá nhân trú ngụ tại một quốc gia + tài sản ròng rã của chính phủ. Giá trị này sẽ cho thấy sức mạnh về tài chính của quốc gia đó như thế nào.

Hay nói chuẩn xác là giá trị tài sản tài chính và phi tài chính trừ đi nợ của 1 giang sơn. Nó bao gồm tài sản ròng rã cá nhân + tài sản ròng rã tổ chức + Tài sản ròng rã của Chính Phủ. Đây chính là thước đo để xem sự phát triển, tài chính của một giang sơn như thế nào, nếu giang sơn tài sản ròng rã ít nhưng nợ công lại quá nhiều thì rất đáng lo ngại về kinh tế, xã hội, mức sống đặc trưng là chất lượng cuộc sống của người dân ở đây.

 • Giá trị tài sản ròng rã trong chứng khoán:

Giá trị tài sản ròng rã chứng khoán chính là 1 phần tạo nên tổng tài sản trong tài sản của một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Chứng khoán cũng được xem là một tài sản nó là đại diện cổ phiếu của một tổ chức, nếu cá nhân sở hữu thì đó là tài sản cá nhân còn doanh nghiệp thì đó là tài sản của doanh nghiệp.

4. Ý nghĩa của tài sản ròng rã

Như đã nhắc ở trên thì lúc tài sản ròng rã tăng chứng tỏ nợ của bạn đang giảm, tài sản của bạn đang tăng lên. Như vậy với tức là tài chính đang giữ ở mức ổn định, mà với chiều hướng tịch cự.

Nếu như tổng tài sản bạn tăng lên nhưng nợ ko tăng thì giá trị tài sản ròng rã tăng, như vậy chứng tỏ hoạt động kinh doanh, gia công hoặc những tài sản của bạn đang với chiều hướng tăng lên. Đây là dấu hiệu chứng tỏ sự phát triển theo chiều hướng tích cực, nếu là tổ chức thì chứng to tổ chức đang trên đà phát triển và thu về lợi nhuận.

 • Giá trị tài sản ròng rã đối với cá nhân:

Đối với cá nhân, giá trị tài sản ròng rã chính là giá trị tài sản của cá nhân đó trừ đi những khoản vay, đang còn nợ. Ví dụ cụ thể nhất về giá trị tài sản ròng rã của cá nhân sẽ được tính vào giá trị ròng rã của họ là những khoản tiền hưu trí, những khoản tiền được đầu tư, nhà đất hay xe pháo, tiền mặt, trang sức, tiền tiết kiệm… Trong lúc đó, những khoản vay nợ mà một cá nhân sẽ phải trả bao gồm, nợ đảm bảo (nợ được thế chấp tài sản) và nợ ko với đảm bảo (nợ ko được thế chấp như vay tiêu tiêu dùng, những khoản nợ cá nhân…).

Những tài sản vô hình như bằng cấp, chứng chỉ học tập, ngành nghề và những chứng chỉ khác sẽ ko được tính vào giá trị tài sản ròng rã, mặc dù những tài sản vô hình đó, trong nhiều trường hợp lại là căn cứ, cơ sở và phương tiện để giúp cá nhân kiếm tiền, tự chủ động khả năng tài chính của họ.

 • Giá trị tài sản ròng rã đối với doanh nghiệp:

Giá trị tài sản ròng rã Web Value trong kinh doanh đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được tính toán dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và khoản nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả. Số liệu thực tế và cụ thể sẽ được thể hiện trên báo cáo tài chính mà họ thực hiện.

Ngoài ra, trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, nếu những khoản lỗ lũy kế vượt quá số vốn của chủ sở hữu và những cổ đông thì đồng nghĩa với việc giá trị tài sản đó sẽ bị âm, cũng với tức là những nhà đầu tư, cổ đông bị lỗ.

 • Giá trị tài sản ròng rã đối với quốc gia:

Giá trị tài sản ròng rã của mỗi quốc gia sẽ là tổng giá trị ròng rã của tổng thể tình cả những đối tượng với liên quan và được tính bằng công thức sau:

Giá trị tài sản ròng rã quốc gia = Giá trị tài sản ròng rã của tất cả những tổ chức + tổ chức + cá nhân trú ngụ trong quốc gia đó + tài sản ròng rã của chính phủ

Giá trị tài sản ròng rã của quốc gia càng to cho thể hiện được sức mạnh tài chính của nước đó so với những nước khác.

5. Cách tính giá trị tài sản ròng rã

Giá trị tài sản ròng rã = Tổng tài sản – nợ phải trả

Trong đó:

 • Tổng giá trị tài sản: Tổng giá trị chứng khoán của quĩ tính theo thị giá + tiền mặt.
 • Nợ phải trả: Nợ nhà băng ( gốc + lãi) hoặc là nợ nhà đầu tư

Ví dụ: Một tổ chức A với tổng giá trị tài sản là 100 triệu nhưng với nợ nhà băng 30 triệu thì

Tài sản ròng rã của tổ chức A = 100 – 30 = 70 triệu đồng

 • Tổng giá trị tài sản

Giá trị tài sản ở đây bao gồm :

– Tài sản lưu động: tiền gửi nhà băng, tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi hay những khoản tiền tương đương khác

– Bất động sản: Nhà ở, tổ chức, những khoản đầu tư về đất đai, mặt bằng …

– Tài sản tiết kiệm

– Tài khoản hưu trí

– Tài sản hoặc cố phẩn kinh doanh

– Những khoản cho vay hoặc đầu tư nào đó

– Những khoản tiền thu về từ lãi suất cho vay, bảo hiểm nhân thọ, bồi thường…

Trả lời