Giải bài tập Hóa 8 Bài 9 Công thức hóa học dễ hiểu – Soạn Bài Tập

Đáp án và lời giải chi tiết Giải bài tập Hóa 8 Bài 9 Công thức hóa học thuộc phần: Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

1. Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 8:

Đề bài

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp :

Đơn chất tạo nên từ một … nên công thức hóa học chỉ gồm một … , còn … tạo nên từ hai, ba … nên công thức hóa học gồm hai, ba …

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số … có trong một …

Lời giải chi tiết

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học, còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

2. Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 8. Cho công thức hóa học của các chất sau :

Đề bài

Cho công thức hóa học của các chất sau :

a) Khí clo Cl2 ;

b) Khí metan CH4;

c) Kẽm clorua ZnCl2;

d) Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Lời giải chi tiết

Giải bài tập Hóa 8 Bài 9 Công thức hóa học 1

3. Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 8. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất.

Đề bài

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau :

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O ;

b) Ammoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H ;

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Lời giải chi tiết

a) Phân tử canxi oxit có 1Ca và 1O nên CTHH là: CaO.

Phân tử khối CaO =  40.1 + 16.1  = 56 đvC.

b) Phân tử Amoniac có 1N và 3H nên CTHH là: NH3

Phân tử khối NH3 = 14.1 + 1.3 = 17 đvC.

c) Phân tử đồng sunfat có 1Cu, 1S và 4O nên CTHH là: CuSO4

Phân tử khối CuSO4 = 64.1 + 32.1 + 16. 4 = 160 đvC.

4. Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 8. Các cách viết sau chỉ ý gì:

Đề bài

a) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5 Cu, 2 NaCl, 3 CaCO3;

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau : Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Lời giải chi tiết

a) Ý nghĩa của các cách viết:

– 5 Cu: năm nguyên tử đồng

– 2 NaCl: hai phân tử muối ăn

– 3 CaCO3: ba phân tử canxi cacbonat.

b) Kí hiệu hóa học diễn đạt ý:

– Ba phân tử oxi: 3 O2

– Sáu phân tử canxi oxit: 6 CaO

– Năm phân tử đồng sunfat: 5 CuSO4

Giải bài tập Hóa 8 Bài 9 Công thức hóa học được biên soạn từ những thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo chương trình SGK lớp 8 , Soanbaitap.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 8 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 8 giúp để học tốt Hóa Học 8.