Giải Bằng Cách Sử Dụng Công Thức Bậc Hai căn bậc hai của x+2 căn bậc hai của 3=0 | Mathway

Nhập bài toán…

Đại số Ví dụ

Step 1

Trừ từ cả hai vế của phương trình.

Step 2

Để loại bỏ dấu căn ở vế trái của phương trình, ta bình phương cả hai vế của phương trình.

Step 3

Rút gọn mỗi vế của phương trình.

Bấm để xem thêm các bước…

Sử dụng để viết lại ở dạng .

Rút gọn vế trái.

Bấm để xem thêm các bước…

Rút gọn .

Bấm để xem thêm các bước…

Nhân các số mũ trong .

Bấm để xem thêm các bước…

Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .

Loại bỏ nhân tử chung .

Bấm để xem thêm các bước…

Loại bỏ nhân tử chung.

Viết lại biểu thức.

Rút gọn.

Rút gọn vế phải.

Bấm để xem thêm các bước…

Rút gọn .

Bấm để xem thêm các bước…

Rút gọn biểu thức.

Bấm để xem thêm các bước…

Áp dụng quy tắc tích số cho .

Nâng lên lũy thừa .

Viết lại dưới dạng .

Bấm để xem thêm các bước…

Sử dụng để viết lại ở dạng .

Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .

Kết hợp và .

Loại bỏ nhân tử chung .

Bấm để xem thêm các bước…

Loại bỏ nhân tử chung.

Viết lại biểu thức.

Ước tính số mũ.

Nhân với .

Step 4

Loại bỏ đáp án mà không làm cho đúng.

Cookies & Quyền riêng tư

Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.

Thông tin khác

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ít nhất 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • chữ cái
  • ký tự đặc biệt: @$#!%*?&