Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12 – bloghong.com

Đề bài

Với hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p = 100 w, u = 220 V) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 n, u = 380 V). Những tải trên đươc nối vào mạch điện ba pha bốn dây sở hữu điện áp 220/380 V.

a) Giảng giải 220 V là điện áp gì ? 380 . là đièn áp gì ?

b) Xác định cách nối dây của mỗi tải thành hình sao hoặc hình tam giác) và giảng giải vì sao phải nối như vậy ?

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Lời giải khía cạnh

a)

Điện áp U=220V gọi là điện áp pha U=380 V gọi là điện áp dây

b) Tải thứ nhất nối hình sao sở hữu dây trung tính

Tải thứ hai nối hình sao sở hữu dây trung tính hoặc nối hình tam giác.Đảm bảo cho điện áp mỗi pha của tải đúng trị số định mức.

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12 - bloghong.com

Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12 - bloghong.com

d)

Tải số 1:

Do nối hình sao nên: ({I_d} = {I_p} = {P over U} = {{100} over {220}} = 0,45A)

Tải số 2

Do nối tam giác nên: Ip = Ud = 380V

Dòng điện pha của tải:

Ip = Up / R = 380/30=12,67A

Dòng điện dây:

Id = √3. Ip = √3.12,67 = 21,9A

Loigiaihay.com

Leave a Reply