Giải trình là gì – Giải trình tiếng anh là gì – Mẫu công văn giải trình

Giải trình tức là gì – Lúc nào cần phải làm biên bản giải trình

Giải trình là gì – Hàng ngày những cơ quan, đơn vị quốc gia vẫn thực hiện công việc cung cấp, giảng giải. Làm rõ những thông tin về những sai phạm, sơ sót lúc thực hiện nhiệm vụ,cũng như quyền hạn được giao mà đơn vị đang thực hiện. Công việc này được gọi là giải trình.

Tuy nhiên ko phải ai cũng hiểu được khái niệm giải trình là gì. Vì sao và lúc nào cần phải giải trình ? Để hiểu rõ về giải trình mời bạn cùng bất động sản Abc Land tìm hiểu yếu tố trong bài viết dưới đây.

Giải trình là gì

Giải trình là văn bản được người viết thực hiện để trình bày những sự việc, sự vật đã xảy ra trong quá trình công việc hay triển khai nhiệm vụ được giao. Đa phần văn bản giải trình được thực hiện lúc với một việc gì đó ko tốt xảy ra. Người làm giải trình để giảng giải, lý giải cho cấp trên những việc này.

Viết giải trình
Viết giải trình

Giải trình tiếng anh là gì

Giải trình tiếng anh là Rationalization, ngoài ra chúng ta với mẫu giải trình tiếng anh là clarification kind..

Trách nhiệm giải trình là gì

Trách nhiệm giải trình được hiểu là nhiệm vụ của người đứng đầu phòng ban cần phải giải trình lên cấp trên.

Thư giải trình là gì

Thư giải trình được hiểu là những bức thư với thể là giấy, văn bản được gửi thông qua fax hay electronic mail.. gửi tới cấp trên để giải trình.

Thư giải trình tiếng anh là gì

Thư giải trình tiếng Anh là consolation letter.

Công văn giải trình là gì

Công văn giải trình là những yêu cầu từ cấp trên xuống cấp dưới yêu cầu giải trình những sự việc đã xảy ra.

Công văn giải trình tiếng anh là gì

Công văn giải trình tiếng anh là written clarification

Một số quyền lợi và nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình

Quyền lợi của người yêu cầu giải trình

Ngày 8/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2013/NĐ-CP. Người yêu cầu giải trình với quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác. Người được ủy quyền phải với gần như năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu giải trình. Được rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu trong bảng yêu cầu giải trình. Được quyền nhận văn bản giải trình của cơ quan với trách nhiệm phải giải trình.

Nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình

Thực hiện gần như những trình tự, thủ tục về yêu cầu giải trình cũng như những văn bản quy phạm pháp luật khác với liên quan. Phải Trình bày rõ ràng và trung thực về nội dung yêu cầu giải trình. Phải Cung cấp những thông tin và tài liệu với liên quan tới nội dung yêu cầu giải trình.

Quyền lợi và yêu cầu đối với người làm giải trình

Cũng Theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định về trách nhiệm giải trình của cá nhân, tổ chức. Cơ quan quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như quyền hạn được giao. Người yêu cầu giải trình là những tổ chức,Cơ quan, hoặc cá nhân với yêu cầu cơ quan hoặc cá nhân giải trình về những nội dung với liên quan tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Người giải trình sẽ là người đứng đầu cơ quan, tổ chức quốc gia hoặc là người được người đứng đầu cơ quan quốc gia ủy quyền cho mình thực hiện việc giải trình.

Quyền lợi của người làm giải trình

+ Được quyền yêu cầu người đã yêu cầu mình giải trình cung cấp những thông tin và tài liệu với liên quan tới nội dung yêu cầu giải trình.

+ Yêu cầu người đã yêu cầu mình giải trình thực hiện đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định số 90 và những văn bản quy phạm pháp luật khác với liên quan. Được bổ sung hoặc đính chính lại những thông tin trong văn bản giải trình để nhằm làm rõ ràng, chuẩn xác và gần như hơn những nội dung trong giải trình.

+ Mang quyền từ chối tiếp nhận yêu cầu giải trình nếu cá nhân, tổ chức yêu cầu giải trình ko đáp ứng những điều kiện:

– Cá nhân Ko với năng lực hành vi dân sự gần như hoặc thông qua người đại diện hợp pháp.

– Đối với Cơ quan, tổ chức yêu cầu giải trình phải thông qua người đại diện hợp pháp. Và Nội dung yêu cầu giải trình ko liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với yêu cầu giải trình.

– Nội dung yêu cầu giải trình ko thuộc phạm vi trách nhiệm và quản lý của cơ quan được yêu cầu.

– Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng tiêu dùng rượu, bia hoặc chất kích thích khác và ko kiểm soát đượ hành vi.

– Người yêu cầu giải trình với những hành vi ko ưng ý như gây rối trật tự và xúc phạm danh dự, phẩm giá của người giải trình.

– Người được ủy quyền, hoặc đại diện ko với hồ sơ hợp pháp theo quy định.

Nghĩa vụ của người làm giải trình

+ Phải tiếp nhận yêu cầu giải trình thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn người yêu cầu giải trình phải thực hiện đúng những trình tự, thủ tục.. theo quy định của Nghị định số 90 và những văn bản pháp luật với liên quan.

+ Giải quyết yêu cầu giải trình theo đúng với trình tự, hình thức, thủ tục và thời hạn theo quy định tại Nghị định số 90 và những văn bản pháp luật với liên quan.

Vậy làm thế nào để viết giải trình ? Cách viết giải trình như thế nào cho chuẩn ? Trong phần dưới đây Abc land sẽ hướng dẫn bạn cách viết giải trình cũng như 1 số mẫu công văn giải trình phổ quát nhất.

Hướng dẫn viết đơn giải trình yếu tố

Những văn bản sau lúc đã giải quyết thường được lưu giữ lại để sau này với vấn đề gì với thể kiểm tra đối chứng. Văn bản giải trình cũng ko ngoại lệ, vì vậy lúc viết văn bản giải trình bạn cần phải viết gần như những thông tin cần với. Sau đây là một số thông tin cần viết trong tờ giải trình.

Thông tin cá nhân của người viết phải ghi rõ ràng, chuẩn xác.

Địa điểm và thời kì xảy ra của sự việc được ghi trong văn bản giải trình.

Thông tin những người với liên quan, người tham gia tới sự việc trong giải trình.

Trình tự và diễn biến xảy ra phải được liệt kê rõ ràng.

Nguyên nhân xảy ra sự việc cũng cần phải nêu trong giải trình.

Mức độ tương tác, thiệt hại xảy ra.

Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc trình bày với gây ra những hậu quả.

Yêu cầu cụ thể phương án để giải quyết nếu với.

Cách viết biên bản tường tình đơn giản
Cách viết biên bản tường tình đơn thuần

Lưu ý người viết đơn giải trình cần biết

Một số lưu ý lúc viết đơn thuần trình bạn cần biết như :

Trong lúc viết văn bản giải trình phải tĩnh tâm ko được hoảng sợ mà viết lung tung.

Từng câu từng chữ phải được trình bày rành mạch. Ko được viết sai chính tả, ko được nói văng tục..

Diễn biến những sự việc và người tham gia cần được nêu gần như, chuẩn xác.

Ko được viết thêm bớt thông tin, viết sai sự thực. Người viết phải trung thực với những câu nói gì đã trình bày trong đơn giải trình sự việc.

Mẫu biên bản giải trình tường trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng….. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị) ……………………………………………………………….

Họ tên:……………………………………………………………….

Sinh ngày …………………….. tháng ……….năm…………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trình độ chuyên môn được tập huấn: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..): ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Hệ số lương đang hưởng: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Thời khắc sự việc xảy ra hoặc phát hiện tháng ngày năm ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tường trình diễn biến sự việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nguyên nhân dẫn tới sự việc xảy ra: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành. Tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi vận dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều. Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai trái, thiếu sót và ko tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Trả lời