Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PDF

Obtain giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PDF ✓ Nhập môn tài chính tiền tệ ✓ Sách lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ✓ Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Kinh tế TP.HCM, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí hyperlink Google Drive

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PDF

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PDF Bấm để tải: Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU)

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Tác giả: bloghong.com. Nguyễn Hữu Tài Năm xuất bản: 2007 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tóm tắt:

Cuốn giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ do khoa Nhà băng – Tài chính trường đại Học Kinh Tế Quốc Dân soạn ko chỉ là tài liệu dành cho sinh viên những ngành kinh tế mà nó dành cho mọi người trước lúc bước vào hoạt động gia công kinh doanh.

Cuốn sách này nói những nguyên lý đại cương mang tính nhập môn trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ, nội dung sách gồm mang tất cả 11 chương và cuối chương sẽ mang phần câu hỏi ôn tập

Mục lục:

 • Lời giới thiệu
 • Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ
 • Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính
 • Chương 3: Ngân sách quốc gia
 • Chương 4: Tài chính doanh nghiệp
 • Chương 5: Thị trường tài chính
 • Chương 6: Những tổ chức tài chính trung gian
 • Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất
 • Chương 8: Nhà băng thương nghiệp
 • Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ
 • Chương 10: Nhà băng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia
 • Chương 11: Tài chính quốc tế
 • Chương 12: Lạm phát tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Tác giả: GS-TS. Dương Thị Bình Minh – TS. Sử Đình Thành (Đồng chủ biên) Năm xuất bản: Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thống Kê Tóm tắt:

Cuốn giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ được tập thể giảng viên Bộ môn Tài chính – Tiền tệ, Khoa Tài chính Quốc gia, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) soạn. Cuốn sách giáo trình trình bày tổng thể hóa mang hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

Đây là tài liệu cấp thiết cho những giảng viên, sinh viên thuộc khối Kinh tế – tài chính ở những trường đại học, những nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và những cán bộ làm thuê tác quản lý Kinh tế – tài chính.

Mục lục:

 • Lời nói đầu
 • Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính
 • Chương II: Những lý luận cơ bản về tiền tệ
 • Chương III: Tài chính công
 • Chương IV: Tài chính doanh nghiệp
 • Chương V: Những định chế tài chính trung gian
 • Chương VI: Nhà băng trung ương
 • Chương VII: Tài chính quốc tế
 • Chương VIII: Thị trường tài chính
 • Tài liệu tham khảo

Lý Thuyết tài chính tiền tệ – TS. Lê Thị Mận

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Lý Thuyết tài chính tiền tệ – TS. Lê Thị Mận

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Lý Thuyết Tài chính – Tiền tệ Tác giả: TS. Lê Thị Mận Năm xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội Tóm tắt:

Cuốn sách Lý Thuyết Tài chính – Tiền tệ là tài liệu tham khảo dành cho những học viên thuộc khối những trường kinh tế nói chung và thuộc khối những trường chuyên về Tài chính – Nhà băng.

Cuốn sách này được soạn dựa trên cơ sở cuốn sách "Tiền tệ – Nhà băng" và cuốn "Lý thuyết tài chính". Nội dung cuốn giáo trình gồm mang 18 chương, cung cấp những tri thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng, nhà băng, ngoại hối, tính sổ,..

Mục lục:

Phần I. Lý thuyết tài chính

 • Chương 1: Thực chất và chức năng của tài chính
 • Chương 2: Ngân sách quốc gia
 • Chương 3: Tài chính doanh nghiệp
 • Chương 4: Bảo hiểm
 • Chương 5: Kiểm tra tài chính

Phần II. Lý thuyết tiền tệ – nhà băng

 • Chương 6: Đại cương về tiền tệ và lưu thông tiền tệ
 • Chương 7: Chế độ lưu thông tiền tệ
 • Chương 8: Lạm phát, thiểu phát và những giải pháp ổn định tiền tệ
 • Chương 9: Cung – cầu tiền tệ
 • Chương 10: Tín dụng và lãi suất
 • Chương 11: Hệ thống nhà băng
 • Chương 12: Nhà băng trung ương
 • Chương 13: Nhà băng thương nghiệp
 • Chương 14: Chính sách tiền tệ
 • Chương 15: Thị trường tài chính

Phần 3: Hệ thống tài chính quốc tế

 • Chương 16: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
 • Chương 17: Quan hệ tính sổ quốc tế
 • Chương 18: Những tổ chức tài chính tín dụng quốc tế

>> Tham khảo thêm những tài liệu Tài chính Tiền tệ

 • Trắc nghiệm lý thuyết Tài chính tiền tệ mang đáp án
 • Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Bài tập Tài chính Tiền tệ mang lời giải
 • Nhà băng đề thi Tài chính Tiền tệ

Trên đây là giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ PDF ViecLamVui – chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí – gửi tới bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và mang thể tương trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui