Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền chuẩn và mới nhất 2022

Mẫu Biên bản giao tiền mới nhất và chuẩn nhất. Mẫu Giấy giao nhận tiền với trị giá pháp lý. Một số chú ý quan tâm về giấy biên nhận giao – nhận tiền ? Hướng dẫn cách lập mẫu giấy giao nhận tiền mặt lúc trả tiền giao dịch, lập giấy biên nhận giao nhận tiền chuẩn và mới nhất .

Mẫu giấy biên nhận tiền, giấy biên nhận tiền, biên bản giao tiền, biên bản nhận tiền, giấy giao nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ cập trong mọi trả tiền giao dịch tương quan tới kinh tế tài chính. Đây là địa thế căn cứ chứng tỏ việc những bên đã giao nhận một số tiền nhất định, trong mọi trường hợp ko may xảy ra giấy biên nhận tiền là hạ tầng pháp lý bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ và nhu yếu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những bên tương quan.

mau-giay-bien-nhan-giao-nhan-tien-chuan-va-moi-nhat

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Mẫu giấy biên nhận tiền là mẫu văn bản được soạn thảo trong những việc làm trả tiền giao dịch dân sự, sắm và bán và chuyển nhượng ủy quyền gia tài với mục tiêu xác nhận là việc làm giao tiền và nhận tiền đã triển khai xong, với ký xác định của cả 2 bên. Việc trao đổi kinh tế tài chính là yếu tố nhạy cảm, nhất là lúc số tiền khá to, nên cần với giấy biên nhận để bảo vệ. Để hiểu rõ hơn về cách viết giấy biên nhận tiền và cách viết mẫu giấy biên nhận tiền Dương Gia xin cung ứng cho những bạn 1 số ít thông tin sau :

1. Mẫu Giấy biên nhận tiền:

Tải về Giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

BIÊN NHẬN

( Về việc thu tiền phí, lệ phí, …. )

Xem thêm: Giao nhận với kì hạn là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế?

Tôi là : … Đơn vị công việc làm việc : … Sở hữu nhận của Ông / bà …. Số CMND : … .. Số tiền là : … .. Bằng chữ : …. Lý do : … .. … … .., tháng ngày năm 20 …

Xem thêm: Sở hữu thể kiện lúc người vay ko trả nợ

Người giao tiền       

( Ký, ghi rõ họ tên )

Người nhận tiền

( Ký, ghi rõ họ tên ) Ghi chú : Biên nhận này ko còn trị giá lúc Sở Tài nguyên và Môi trường đã viết Biên lai thu tiền chính thức lúc gửi trả hiệu quả xử lý TTHC cho người sắm.

2. Mẫu Biên bản giao tiền mới nhất:

Tải về Biên bản giao tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — —

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày … .. tháng …. năm 2010 tại …, Chúng tôi gồm :

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:….

Số chứng minh thư : … Ngày cấp : …. Nơi cấp : …. Liên hệ : …. Hộ khẩu thường trú : …. Chỗ ở hiện tại : …

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):…

Số chứng minh thư : …. Ngày cấp : … Nơi cấp : …. Đại chỉ : …. Hộ khẩu thường trú : …. Chỗ ở hiện tại : …. Căn cứ vào biên bản thỏa thuận hợp tác về việc phân loại gia tài Số : … được lập ngày … .. tháng … .. năm … .. tại … Ông / Bà : … Đã thực thi chuyển giao tổng số tiền là : … VNĐ ( viết bằng chữ : … ). Kể từ lúc Bên A chuyển giao khá đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A với toàn quyền sở hữu số gia tài được pháp luật trong biên bản thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện kèm theo pháp lý thuận tiện để Bên A triển khai ĐK thủ tục chuyển quyền chiếm hữu theo pháp luật của pháp lý. Giấy biên nhận được lập thành 02 ( hai ) bản với trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. … … .., ngày … … … tháng … … …. năm … … …

 BÊN GIAO TIỀN

( ký, ghi rõ họ tên )

BÊN NHẬN TIỀN

( ký, ghi rõ họ tên )

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là : … …. Số chứng minh thư : …. Ngày cấp : …. Nơi cấp : … .. Liên hệ : …. Hộ khẩu thường trú : … .. Chỗ ở hiện tại : … .. Xác nhận việc hai bên trọn vẹn tự nguyện thỏa thuận hợp tác và đã chuyển giao vừa đủ số tiền : … .. ( Viết bằng chữ : … .. ) theo thỏa thuận hợp tác.

Ký và ghi rõ họ tên

3. Mẫu Biên bản nhận tiền chuẩn nhất:

Tải về Biên bản nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — — –

GIẤY NHẬN TIỀN

( Về việc : …. )

Tôi là:…..

Liên hệ : … .. Số CMTND : … … Sở hữu nhận của Ông / bà … .. Số CMTND : …. Số tiền là : … … Bằng chữ : …. Lý do : … .. Chứng từ này được đi kèm với : … .. … .., tháng ngày năm 20 …

Người nhận tiền

( Ký, ghi rõ họ tên )

Xác nhận của người làm chứng

( Ký, ghi rõ họ tên ) Ngày … tháng … năm … ông / bà … đã nhận đủ số tiền … .. ( bằng chữ …. ) của ông / bà ..

4. Mẫu Giấy giao nhận tiền với trị giá pháp lý:

Tải về Giấy giao nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — —

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … năm … … … tại … …. …., chúng tôi gồm : BÊN GIAO TIỀN ( gọi tắt là : BÊN A ) : Ông / bà : … … Số CMND : … … Ngày cấp : … … … … …. Nơi cấp : … … … …. Liên hệ : … Hộ khẩu thường trú : … … Chỗ ở hiện tại : … … BÊN NHẬN TIỀN ( gọi tắt là : BÊN B ) : Ông ( Bà ) : … … Số CMND : … … .. Ngày cấp : … … .. Nơi cấp : … …. Liên hệ : …. Hộ khẩu thường trú : … …. Chỗ ở hiện tại : … … Căn cứ vào biên bản thỏa thuận hợp tác về việc phân loại gia tài số : … …. được lập ngày … …. tháng … .. năm … …. tại … .. Ông / Bà : … … đã triển khai chuyển giao tổng số tiền là : … … VNĐ ( viết bằng chữ : … … …. ). Kể từ lúc Bên A chuyển giao khá đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A với toàn quyền sở hữu số gia tài được lao lý trong biên bản thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện kèm theo pháp lý thuận tiện để Bên A triển khai ĐK thủ tục chuyển quyền chiếm hữu theo lao lý của pháp lý. Giấy biên nhận được lập thành 02 ( hai ) bản với trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. …., ngày … … tháng …. …. năm … … BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là : …. Số CMND : …. Ngày cấp : … … Nơi cấp : …. Liên hệ : … .. Hộ khẩu thường trú : … .. Chỗ ở hiện tại : … .. Xác nhận việc hai bên trọn vẹn tự nguyện thỏa thuận hợp tác và đã chuyển giao rất đầy đủ số tiền : … … .. ( Viết bằng chữ : … … .. ) theo thỏa thuận hợp tác. Ký và ghi rõ họ tên

5. Một số lưu ý về giấy biên nhận giao – nhận tiền:

* Ý nghĩa của giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Trong nhiệm vụ kế toán, giấy biên nhận tiền với ý nghĩa đặc thù quan yếu quan yếu, so với những khoản tiền với trị giá to hoặc nhỏ đề nghị phải sử dụng tới giấy biên nhận tiền. Đây được xem là vật chứng duy nhất để chứng tỏ một cuộc trả tiền giao dịch với thực và bảo vệ quyền hạn cũng như ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tương quan. – Trong trường hợp bạn thực thi cuộc trả tiền giao dịch sắm và bán bất kỳ một loại sản phẩm nào đó mà bản thân mẫu sản phẩm đấy ko với phiếu Bảo hành kèm theo, biểu mẫu này với trị giá như phiếu bh hoặc đổi trả sản phẩm & hàng hóa lúc với nhu yếu. – Trường hợp trả tiền giao dịch với một đơn vị chức năng, thường thì, từ chừng thời hạn nhất định, phòng ban kế toán sẽ thanh tra rà soát lại những hóa đơn và thống kê kinh tế tài chính. Nếu với vướng mắc về khoản tiền với tương quan tới trả tiền giao dịch nào đó, lúc này giấy biên nhận tiền sẽ là hạ tầng chứng tỏ cho việc bạn đã trả tiền và triển khai xong khá đầy đủ những thủ tục thiết yếu.

* Nội dung giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Những thông tin đề nghị trong giấy biên nhận tiền gồm với : Thời kì, khu vực thiết lập giấy, những thành phần với tương quan. Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền, đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ. – Sau lúc thông tin ko thiếu nội dung thiết yếu những bên triển khai ký cam kết và triển khai đúng những thỏa thuận hợp tác như : Bên giao với nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đủ số tiền tương ứng với gia tài với nhu yếu sắm. Bên nhận với toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục tiêu cá thể hoặc đưa vào nguồn quỹ kinh tế tài chính tùy thuộc theo nhu yếu. Trong những trường hợp ko xảy ra xích míc và mọi thủ tục thực thi đúng theo pháp luật, cả 2 bên ko với quyền kiện tụng hoặc khiếu nại làm tác động tác động tới danh dự và quyền hạn của nhau. – Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm hạ tầng chứng tỏ cho trả tiền giao dịch thành công xuất sắc.

* Giấy biên nhận giao – nhận tiền với thể sử dụng người làm chứng

– Trong 1 số ít trường hợp, tất cả chúng ta hoàn toàn với thể sử dụng tới bên thứ 3 để làm chứng cho mọi cuộc trả tiền giao dịch tiền mặt với trị giá từ nhỏ tới to. Theo đó, người làm chứng phải cung ứng vừa đủ những thông tin cá thể như : Họ tên, chứng minh thư, liên hệ, hộ khẩu thường trú. Bản thân người này phải được tận mắt chứng kiến hàng loạt trật tự trả tiền giao dịch của bên A và bên B, khẳng định kiên cố cuộc trả tiền giao dịch này trọn vẹn trên hạ tầng tự nguyện, ko với yếu tố ép buộc. – Kế bên giấy biên nhận tiền thì mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cũng được sử dụng khá phổ cập lúc bấy giờ, nội dung của mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cần nêu rõ đặc thù những tài liệu được giao cùng với thông tin cá thể của những người tương quan. Thực chất của hoạt động tiêu khiển làm chứng nhằm mục đích mang tới trị giá hiệu lực thực thi hiện hành cao nhất cho giấy biên nhận tiền, đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan yếu mà hầu hết những loại sách vở hành chính, kế toán lúc bấy giờ đều vận dụng.

* Nội dung chính của Mẫu giấy biên nhận tiền:

– Xác nhận việc giao tiền và nhận tiền giữa những tư nhân, tổ chức
– Ghi rõ số tiền, cam kết giao nhận
– Thực hiện những thỏa thuận theo đúng cam kết

* Một số lưu ý lúc viết giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Sở hữu ko thiếu thông tin của bên giao và bên nhận – Giấy biên nhận tiền phải ghi một cách đúng mực thông tin của bên giao và thông tin của bên nhận. Về họ tên, liên hệ, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện tại … Người viết văn bản cần phải quan tâm tới những thông tin này để ghi đúng chuẩn, ko thiếu và kịp thời sửa chữa thay thế nếu như với sơ sót. – Số tiền bao giao là bao nhiêu ?

– Mục đính chính của giấy biên nhận tiền là bên B đã trả tiền, chi trả cho bên A số tiền là bao nhiêu? Số tiền này cần phải được ghi bằng chữ để tránh những nhầm lẫn ko đáng với. Về mục đích sử dụng tiền trong bản hợp đồng trước tiên đã với ghi rõ, trong văn bản lần này mục đích chính là nói về việc ban giao vì thế người làm giấy biên nhận tiền ko cần phải ghi điều khoản này vào văn bản nữa.

– Sở hữu xác nhận của người làm chứng – Giấy biên nhận tiền ngoài những thông tin thiết yếu nêu trên thì cần phải với xác nhận của người làm chứng, hay còn gọi là người thứ ba. Mục đích là giúp hai bên hoàn toàn với thể xác định, xác nhận thông tin một cách đúng mực nhất. Tài chính là yếu tố nhạy cảm nhưng cũng rất cần tới sự sáng tỏ, rõ ràng nếu như ko với bên thứ ba làm chứng thì chữ ký cũng hoàn toàn với thể trá hình được, sự đúng chuẩn và độ bảo đảm an toàn về thông tin ko hề cao. – Giấy biên nhận tiền phải ghi rõ chữ ký và họ tên của người làm chứng, đồng thời cam kết những gì mình nói trọn vẹn là thực sự. Lúc với bất kể tranh chấp, khiếu nại nào xảy ra thì người làm chứng sẽ với nghĩa vụ và trách nhiệm làm nhân chứng, đồng thời khai báo đúng thực sự. Nếu như với sự thông đồng hoặc cố ý gian lận về thông tin thì cá thể vi phạm sẽ bị khắc phục và xử lý theo lao lý của pháp lý.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính