Giấy chứng nhận đầu tư là gì – Luật Minh Anh

Giấy chứng thực đầu tư là gì và trường hợp nào phải xin cấp giấy chứng thực ĐK đầu tư theo lao lý tại Luật đầu tư bài viết dưới đây Luật Minh Anh xin gửi tới hành khách thông tin về nội dung này .

  1. Giấy chứng thực đầu tư là gì ?

Giấy chứng thực đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan sở hữu thẩm quyền ban hành cho những tổ chức, tư nhân sở hữu đủ điều kiện thường được gắn liền với những dự án đầu tư và ứng dụng phần to cho những tư nhân, tổ chức sở hữu yếu tố nước ngoài.
Hay sở hữu thể hiểu Giấy chứng thực đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập đơn vị nước ngoài tại Việt Nam, đối với những trường hợp mà pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đầu tư trước lúc thành lập doanh nghiệp.

giay chung nhan dau tu la gi

2.Những trường hợp phải xin cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư bao gồm:
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế được quy định tại Khoản 1 – Điều 23 của Luật đầu tư, cụ thể: Tổ chức kinh tế phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu tư vào Việt Nam lúc thuộc những trường hợp sau:
a) Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc phần nhiều thành viên hợp danh của đơn vị là tư nhân nước ngoài đối với đơn vị hợp danh;
b) Sở hữu thành viên là tổ chức kinh tế quy định tại khoản a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu tư vào Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng thực đầu tư nếu như thuộc những trường hợp nêu trên.
3.Thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:
1. Với dự án đầu tư nằm trong diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của nhà nước, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày được nhận quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
2. Những dự án đầu tư mà ko thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định sau đây:
a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định cho cơ quan đăng ký đầu tư;
b) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng thực đầu tư trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ; trường hợp từ chối thì phải thông tin bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.
Mục đích của việc xin giấy chứng thực đầu tư này tạo điều kiện cho nhà nước Việt Nam quản lý được việc đầu tư của khách hàng và được ứng dụng cho tất cả những nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
Những tư nhân, tổ chức muốn xin giấy chứng thực cần tới sở kế hoạch và đầu tư để xin cấp.
Mọi thắc mắc liên quan tới giấy chứng thực đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ với đơn vị Luật Minh Anh. Mọi băn khoăn của quý khách sẽ được trả lời lúc nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia của chúng tôi.

2.7

/

5
(
10
bầu chọn
)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính