Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất?

Giay phep ban hang cua nha san xuat trong dau thau mua sam hang hoa28129

Nhà thầu phải sản xuất giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hay ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất ko? Nhà thầu ko với giấy phép bán hàng của nhà sản xuất với bị loại ko?

Đối với một vài mặt hàng hàng hoá đặc trưng cần phải cung ứng giấy phép bán hàng của nhà phân phối trong đấu thầu. Những đơn vị chức năng lúc triển khai lập hồ sơ trong chào hàng khó khăn đối đầu thường thì so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa thì trong hồ sơ với nhu yếu về giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất so với sản phẩm & hàng hóa đó lúc hàng mang đặc thù đặc trưng và với gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất sau bán hàng trong việc cung ứng những nhà cung cấp sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa và những nhà cung cấp tương quan khác thì trong hồ sơ mời thầu. Vậy pháp lý pháp luật về việc nhà thầu phải cung ứng giấy phép bán hàng của nhà phân phối như thế nào ?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu sắm sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Nghị định 63/2014 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu phải sản xuất giấy phép bán hàng của nhà sản xuất?

Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì so với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất trong việc cung ứng những nhà cung cấp sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, cung ứng phụ tùng, vật tư sửa chữa thay thế và những nhà cung cấp tương quan khác thì trong hồ sơ mời thầu hoàn toàn với thể nhu yếu nhà thầu tham gia thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự. Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT pháp luật đơn cử giấy phép bán hàng của nhà phân phối như sau :

Thứ nhất:  Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn với trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì ko yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương.

Thứ hai: Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc sản xuất những nhà cung cấp sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, sản xuất phụ tùng, vật tư thay thế và những nhà cung cấp liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu với thể yêu cầu nhà thầu tham gia thầu phải sản xuất giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu ko đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải với trách nhiệm tiếp nhận tài liệu bổ sung do nhà thầu gửi tới để thẩm định. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau lúc đã đệ trình cho chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương.

Thứ ba: Trường hợp trong nội dung giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương chưa đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ về những nội dung này để với đầy đủ thông tin phục vụ việc thẩm định hồ sơ dự thầu mà ko được loại ngay hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Giay-phep-ban-hang-cua-nha-san-xuat-trong-dau-thau-mua-sam-hang-hoaGiay-phep-ban-hang-cua-nha-san-xuat-trong-dau-thau-mua-sam-hang-hoa

Xem thêm: Giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất là gì? Ví dụ và liên hệ thực tiễn

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Thứ tư: Trường hợp những nhà sản xuất, những đại lý, nhà phân phối cố tình ko sản xuất cho nhà thầu giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương mà ko với lý do chính đáng, ko tuân thủ những quy định của pháp luật về thương nghiệp và khó khăn, dẫn tới tạo lợi thế hoặc tạo sự độc quyền cho nhà thầu khác thì nhà thầu cần kịp thời phản ánh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương để kịp thời xử lý.

Đối với trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu ko đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải với trách nhiệm tiếp nhận tài liệu bổ sung do nhà thầu gửi tới để thẩm định. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau lúc đã đệ trình cho chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương.

Theo lao lý trên thì trường hợp sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp thì hồ sơ mời thầu hoàn toàn với thể nhu yếu nhà thầu cung ứng một trong những tài liệu : Giấy phép bán hàng ; Giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược ; Tài liệu với trị giá tương tự. với nhiều trường hợp vướng mắc rằng hồ sơ mời thầu chỉ pháp luật nhà thầu phải phân phối Giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất theo Khoản 4 Điều 6 mà ko nhu yếu cung ứng những tài liệu khác với trị giá tương tự thì nhà thầu với được phân phối tài liệu với trị giá tương tự thay cho Giấy phép bán hàng của nhà phân phối ko ? Tất nhiên theo Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT hồ sơ mời thầu pháp luật nhà thầu tham gia thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được nhìn nhận là phân phối nhu yếu so với tiêu chuẩn nàỵ nếu nhà thầu cung ứng được giấy phép bán hàng hoặc giấy ghi nhận quan hệ đôi tác, hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự của nhà phân phối cho nhà phân phối, đại lý chỉ vận dụng đối nhà thầu ko phải là đơn vị sản xuất. Theo Nghị định 63/2014 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì : Việc nhìn nhận hồ sơ dự thầu phải địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu và những nhu yếu khác trong hồ sơ mời thầu, địa thế căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, những tài liệu lý giải, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo vệ lựa chọn được nhà thầu với đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, với giải pháp khả thi để triển khai gói thầu. Mục 17.2 Chương II Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT Mẫu hồ sơ mời thầu sản phẩm & hàng hóa một quá trình một túi hồ sơ phát hành kèm so với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà phân phối trong việc cung ứng những nhà cung cấp sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng, vật tư sửa chữa thay thế … trong hồ sơ mời thầu hoàn toàn với thể nhu yếu nhà thầu tham gia thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự.

II.TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ.

1.Tóm tắt nghi vấn.

Chào Trạng sư, tôi với một yếu tố vướng mắc trong hồ sơ thầu cần được trả lời. Trường hợp là đơn vị chức năng tôi đang làm hồ sơ chào hàng khó khăn đối đầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà phân phối trong việc phân phối những nhà cung cấp sau bán hàng như Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế. Đơn vị tôi với nhu yếu giấy phép bán hàng trong hồ sơ nhu yếu chào hàng khó khăn đối đầu thì với tương thích với lao lý của pháp lý trong nghành nghề nhà cung cấp đấu thầu ko ? Tôi xin thực lòng cảm ơn.

2.Trạng sư trả lời.

Cảm ơn bạn đã gửi nghi vấn cho tổ chức chúng tôi. Với yếu tố của bạn tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn Luật Dương Gia xin vấn đáp như sau : Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư pháp luật như sau :

“2. Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc sản xuất những nhà cung cấp sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, sản xuất phụ tùng, vật tư thay thế và những nhà cung cấp liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu với thể yêu cầu nhà thầu tham gia thầu phải sản xuất giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu ko đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải với trách nhiệm tiếp nhận tài liệu bổ sung do nhà thầu gửi tới để thẩm định. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau lúc đã đệ trình cho chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng thực quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác với trị giá tương đương.”

Tương tự, Đối với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà phân phối trong việc cung ứng những nhà cung cấp sau bán hàng như Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng, vật tư sửa chữa thay thế và những nhà cung cấp tương quan khác thì trong hồ sơ mời thầu hoàn toàn với thể nhu yếu nhà thầu tham gia thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự. Việc đơn vị chức năng bạn với nhu yếu về giấy phép bán hàng trong hồ sơ nhu yếu chào hàng khó khăn đối đầu trọn vẹn tương thích với pháp luật của pháp lý trong nghành đấu thầu. Ngoài ra, nếu đơn vị chức năng bạn nhu yếu trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu ko đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự thì nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ, bổ trợ trong thứ tự nhìn nhận hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải với nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm tài liệu bổ trợ do nhà thầu gửi tới để nhìn nhận. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau lúc đã đệ trình cho chủ góp vốn đầu tư giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác với trị giá tương tự.

Trên đây là câu trả lời của tổ chức chúng tôi, nếu còn vấn đề gì vướng mắc cần được tương trợ bạn với thể liên hệ qua hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài của chúng tôi theo số liên hệ: 1900.6568

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing