H2O là gì? Tính chất, công thức hóa học của nước.

H2O là gì? Công thức hóa học của Nước (H2O)

Trong các bài tập công thức hóa học chắc hẳn các bạn sẽ thấy công thức H2O thường xuyên, vậy H20 là gì? Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính chất và công thức hóa học của nước (H2O) mà các em cần phải lắm rõ nhé!

h2o-la-gi

H2O là gì? Công thức hóa học của Nước (H2O)

H2O là ký hiệu phân tử của Nước bao gồm 2 nguyên tố Hiđro + 1 Nguyên tố Oxi (H và O) chúng đã hóa hợp với nhau với tỉ lệ thể tích là 1 phần khí O2 với 2 phần khí H2  theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần Hidro và 8 phần Oxi có công thức phân tử là H2O.

Thành phần hóa học của H2O

1) Sự phân hủy nước

Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sinh ra khí hidro and oxi với tỉ lệ thể tích 2:1

Phương trình hóa học: 2H2O −điện phân→ 2H2+ O2

2) Sự tổng hợp nước

– Đốt bằng tia lửa điện hỗn hợp 2 thể tích hidro and 2 thể tích oxi, ta cảm thấy sua cùng hỗn hợp chỉ còn 1 thể tích oxi. Vậy 1 thể tích oxi đã hóa hợp với 2 thể tích hidro tạo thành nước

Phương trình hóa học : 2H2 + O2 −lớn→ 2H2O

Tính chất vật lý, tính chất hóa học của nước

Tính chất vật lý của H2O

  • Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, lớp nước dày có màu xanh da trời.
  • sôi ở 100°C (ở áp suất khí quyển là 760 mm Hg), hóa rắn ở 0°C thành nước đá và tuyết.
  • Khối lượng riêng của nước ở 4°C là 1 g/ml (hoặc 1 kg/lít).
  • Nước có thể hòa tan được nhiều chất rắn (đường, muối ăn,…) chất lỏng (axit, cồn,..) và chất khí (Hidroclorua HCl, Amoniac NH3,…)

Tính chất hóa học của Nước H2O

Nước có các tính chất hóa học sau:

1) Nước tác dụng với Kim loại

Nước tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường như: Li, Na, K, Ca,… tạo thành bazơ và khí H2.

+ H2O + Kim loại → Bazơ + H2↑

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

2) Nước tác dụng với Oxit bazo

Nước tác dụng với Oxit bazo tạo thành bazơ tương ứng, dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển màu xanh.

+ H2O + Oxit → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

3) Nước tác dụng với Oxit axit

Nước tác dụng với Oxit axit tạo thành Axit tương ứng, dung dịch axit làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

+ H2O + Oxit axit → Axit

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Như vậy chúng ta đã trả lời được H2O là công thức hóa học của nước và nước có tác tính chất hóa học tác dụng với Kim loại, Oxit axit, Oxit bazo nhé!