Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Và Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hạch Toán Nghiệp Vụ Bán Hàng Theo Quy Định Mới Nhất – MIFI

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì ?

3

(2)

Trong những trả tiền giao dịch tương quan tới dòng tiền trong doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán đóng một vai trò khôn cùng quan yếu và cần phải phân phối 1 số ít nhu yếu cho việc làm này .
Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Và Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hạch Toán Nghiệp Vụ Bán Hàng Theo Quy Định Mới NhấtMột kế toán thiết yếu phải nắm được những thông tin và nhiệm vụ cơ bản về những khoản nợ mang trong một doanh nghiệp. Dựa vào đó, sẽ mang 4 nhiệm vụ bán hàng cơ bản mà kế toán cần chăm sóc được update dưới đây .

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì?

Để xác lập tác dụng kinh doanh thương nghiệp cho một doanh nghiệp, kế toán bán hàng chính là người mang tương quan trực tiếp tới những nhiệm vụ trong trật tự bán sản phẩm & hàng hóa nhà sản xuất. Do đó, nhiệm vụ kế toán bán hàng là một tri thức và kỹ năng, nhiệm vụ chuyện môn buộc phải nhu yếu mỗi kế toán doanh nghiệp cần phải mang nhằm mục đích trấn áp được những nợ công, ngân sách. Với kĩ năng nhiệm vụ này, sẽ cho thấy đặc thù giỏi của một kế toán bán hàng, cũng như bảo vệ được dòng tiền trong doanh nghiệp được trấn áp ngặt nghèo .
Một nghi vấn được đặt ra ở đây, những phân loại của kế toán bán hàng là gì, những số trong hệ thông thanh khoản mang ý nghĩa gì, những nhiệm vụ kế toán được triển khai như thế nào ? Những điều gì cần lưu y lúc thực thi những nhiệm vụ kế toán cơ bản ?

Phân loại nghiệp vụ kế toán bán hàng

Mỗi nghành nghề nhà sản xuất sẽ mang một đặc trung riêng, và ko phải ngành nào cũng giống ngành nào, nên trong mỗi nghành nghề nhà sản xuất đó nhiệm vụ kế toán bán hàng sẽ được phân loại khác nhau để tương thích với từng nghành nghề nhà sản xuất bán hàng, nhà sản xuất .
Phân loại nghiệp vụ kế toán bán hàng cơ bảnNhững nhiệm vụ mà kế toán trong từng nghành vần phải biết để Giao hàng cho doanh nghiệp như sau :

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong siêu thị: đối với kế toán trong lĩnh vực này, kế toán cần đáp ứng các nghiệp vụ bao gồm thương xuyên kiểm tra, cập nhật hàng hóa đặc biệt trong việc thu tậu hàng hóa đột xuất; lưu trữ hóa đơn và đối chiếu doanh thu mà siêu thị đã thu tậu trong thời gian hoạt động để tổng kết theo định kì xem các chỉ số có khớp ko; tính toán các chương trình ưu đãi, khuyến mãi của siêu thị.
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại đại lý: Công việc bao gồm doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hay (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán cho đại lý, sau đó gửi bảng kê khai hàng hóa ghi nhận doanh thu và căn cứ vào hóa đơn hoa hồng để hạch toán ch phí gửi địa lý.
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong xuất khẩu: bao gồm xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác.
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng nhà hàng – khách sạn: nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực này cần tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể.

>> > Xem thêm : Quyết toán thuế doanh nghiệp

Nghiệp vụ cơ bản kế toán bán hàng

Với bất kể một ngành nghề nào, kế toán bán hàng cần phải nắm rõ những nhiệm vụ kế toán cơ bản, lập bảng cân đối kế toán để phân phối nhu yếu việc làm như sau :

Bán hàng theo báo giá hợp đồng

Kế toán cần xuất hóa đơn như trong hợp đồng giao ước cho những hoạt động tiêu khiển xuất kho và hóa đơn cho người tậu .
Bán hàng theo báo giá hợp đồngNhững hoạt động tiêu khiển sẽ phát sinh trong nhiệm vụ bán hàng theo hợp đồng, thường thì sẽ phát sinh như sau :

 • Viên chức kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng với các khách hàng
 • Tới ngày giao hàng theo hợp đồng, Kế toán kho cần lập phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký để duyệt
 • Dựa vào phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi sổ kho
 • Viên chức kinh doanh nhận sẽ hàng và ủy quyền khách hàng
 • Kế toán bán hàng sẽ ghi nhận doanh số bán hàng
 • Trường hợp khách hàng trả tiền ngay, viên chức bán hàng sẽ yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách.
 • Viên chức bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách để trả tiền

Định khoản

 • Ghi nhận doanh thu trong bán hàng và phân phối nhà sản xuất

Nợ TK 111, 131 : Tổng giá trả tiền giao dịch
Với TK 511, 512 : Doanh thu bán hàng ( giá cả chưa gồm mang thuế GTGT )
Với TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp ( nếu mang ) ( về thuế GTGT đầu ra )

 • Đồng thời ghi nhận các thông tin về giá vốn

Nợ TK 632 : Giá vốn trong hàng bán
Với TK : 152, 156 …

Lúc thu tiền bán hàng của khách hàng, kế toán ghi nhận:

Nợ TK : 111, 112
Với 131 : tiền phải thu KH

Bán hàng mang chiết khấu thương nghiệp

Khách hàng lúc gọi điện hay gửi email mang nhu yếu tậu hàng tới đơn vị và đề xuất đơn vị làm giá hàng. Viên chức bán hàng sẽ địa thế căn cứ vào nhu yếu người tậu gửi làm giá cho người tậu .
Chiết khấu trong nghiệp vụ kế toán bán hàng

 • Sau lúc khách hàng gọi điện hoặc gửi mail yêu cầu giao hàng viên chức sẽ làm đề nghị xuất kho
 • Trước lúc chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt, kế toán kho lập phiếu xuất kho.
 • Căn cứ vào Thủ kho xuất, Phiếu xuất kho và ghi Sổ kho.
 • Viên chức bán hàng nhận hàng và ủy quyền khách hàng. Lúc số lượng hàng tậu của khách hàng được thỏa mãn thừa hưởng chiết khấu thương nghiệp, viên chức bán hàng sẽ đề nghị kế toán bán hàng cho khách hưởng khoản chiết khẩu này.
 • Khách hàng sẽ được hưởng CK sau lúc Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng, công nợ.
 • Khách hàng sẽ kế toán bán hàng xuất hoá đơn theo yêu cầu của viên chức bán hàng.
 • Lúc đã nhận hóa đơn từ viên chức bán hàng thì khách hàng cần ký nhận vào vị trí người tậu hàng trên hóa đơn và ký vào biên bản xác nhận đã nhận hóa đơn gốc.

Định khoản

 • Doanh thu ghi nhận

Nợ TK 111, 131 : Tổng trị giá được trả tiền giao dịch
Với TK 511, 512 : Doanh thu trong bán hàng
Với TK 3331 : Thuế GTGT cần nộp ( nếu mang )

 • Khoản chiết khấu thương nghiệp cho khách hàng được ghi nhận

Nợ TK 5211 Chiết khấu thương nghiệp
Nợ TK 511 : Doanh thu bán hàng, phân phối nhà sản xuất
Nợ TK 33311 : Thuế Trị giá ngày càng tăng đầu ra được giảm .
Với TK 111, 112, 131 : Tổng tiền cho chiết khấu

Khuyến mãi hàng bán

Định khoản trong nghiệp vụ kế toánKế toán cần lập hóa đơn ủy quyền KH và hạch toán khuyến mại và ghi sổ lúc mà hàng tậu về ko đúng theo hợp đồng người tậu đã thỏa thuận hợp tác. Từ đóm đồng ý chấp thuận lập biên bản việc khuyến mại hàng bán lập hóa đơn ủy quyền người tậu và hạch toán khuyến mại và ghi sổ .
Những hoạt động tiêu khiển lúc phát sinh nhiệm vụ bán hàng như sau :

 • Lúc hàng tậu về ko đúng quy cách cần lập biên bản về việc khuyến mại hàng bán, phẩm chất theo hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Khách hàng được lập hóa đơn khuyến mại hàng bán.
 • Kế toán chịu trách nhiệm cho bán hàng hạch toán và ghi sổ kế toán.

Hàng bán trả lại

Khách hàng trả lại hàng lúc phát hiện hàng tậu ko đúng, kế toán cần lập phiếu kho địa thế căn cứ vào số hàng trả lại, đồng thời ghi vào sổ kho .

 • Hai bên sẽ có biên bản ghi nhận lý do hàng trả lại.
 • Bên trả lại hàng cần có phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá.
 • Lập hoá đơn số lượng hàng trả lại đối với bên trả lại hàng
 • Phiếu nhập kho hàng được lập và trả lại đối với bên nhận hàng trả lại.

Trên đây là những thông tin cơ bản về nhiệm vụ kế toán bán hàng cơ bản so với một kế toán trong bất kỳ một tổ chức triển khai doanh nghiệp nhằm mục đích giúp doanh nghiệp trấn áp được dòng tiền, cũng như những bạn kế toán mới vào nghề hiểu rõ hơn về những kĩ năng việc làm mà một kế toán cần mang .
Tìm hiểu thêm :
BÌNH CHỌN : Hãy bầu chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung mang ích.

Xếp hạng 3 / 5. Số phiếu 2

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing