Hacker an ninh – Wikipedia tiếng Việt

Hacker (còn được gọi là tin tặc) là người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, sở hữu thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính để làm thay đổi, chỉnh sửa nó với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau. Công việc của hacker bao gồm lập trình, quản trị mạng và bảo mật.

Phân loại hacker theo hành vi xâm nhập

Phân loại hacker dựa trên nghành

Hacker là lập trình viên giỏi

Trên phương diện tích cực, người hacker lập trình giỏi là người hiểu biết rất sâu về những tiếng nói lập trình và sở hữu khả năng lập trình rất nhanh và hiệu quả. Những người hacker thuộc phân loại này là những chuyên gia được giám định cao và sở hữu khả năng phát triển chương trình mà ko cần tới những thứ tự truyền thống hoặc trong những tình huống mà việc sử dụng những thứ tự này ko cho phép. Thực tế là sở hữu những dự án phát triển phần mềm đặc thù rất cần tới sự tự do thông minh của hacker, đi ngược những thứ tự thông thường. Tuy vậy, mặt trái của sự tự do thông minh này là yếu tố khả năng bảo trì trong tương lai, văn bản lập trình và sự hoàn thành. Với tính cách luôn ưa thích "thách thức và thử thách", người hacker tài năng thường cảm thấy buồn chán lúc họ đã khắc phục được tất cả những vấn đề khó khăn nhất của dự án, và ko còn hứng thú hoàn thành những phần chi tiết. Thái độ này sẽ là rào cản trong môi trường hiệp tác, gây khó khăn cho những lập trình viên khác trong vấn đề hoàn thành dự án. Trong một số trường hợp, nếu người hacker ko mô tả bằng văn bản kỹ lưỡng những đoạn mã lập trình, sẽ gây khó khăn cho đơn vị tìm người thay thế nếu người này rời vị trí.

Hacker là chuyên viên reverse engineering

Hacker thường sở hữu tri thức chuyên sâu về Kỹ nghệ đảo ngược (reverse engineering). Kỹ năng này là một trong những kỹ năng quan yếu nhất cho phép hacker phân tích tìm ra những lỗ hổng bảo mật trong phần mềm (software vulnerability), firmware hoặc thậm chí là những thiết bị điện tử. Kỹ năng này cũng cho phép hacker thực hiện bẻ khóa phần mềm hoặc tìm những phương thức mã hóa/giải mã trong code đã biên dịch. Nếu chỉ xét riêng ngành nghề phần mềm, tri thức reverse engineering bao gồm cả những kỹ năng dịch ngược (decompiler) và phân tích code (reverse code engineering, viết tắt RCE).[1] Kỹ thuật đảo ngược phần mềm được bảo vệ ở Mỹ theo ngoại lệ sử dụng hợp pháp trong luật bản quyền.[2]

Hacker là chuyên viên mạng và mạng lưới hệ thống

Về ngành nghề mạng và hệ thống, hacker là người sở hữu tri thức chuyên sâu về những giao thức và hệ thống mạng. Sở hữu khả năng hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống mạng. Mặt tối của những hacker này là khả năng tìm ra điểm yếu mạng và lợi dụng những điểm yếu này để đột nhập vào hệ thống mạng. Gần như những hacker mũ đen hiện nay sở hữu tri thức sơ đẳng về mạng và sử dụng những dụng cụ sẵn sở hữu để đột nhập, họ thường được gọi là "script kiddies".

Hacker là chuyên viên phần cứng

Một loại hacker khác là những người yêu thích và sở hữu kỹ năng và tri thức sâu về phần cứng, họ sở hữu năng lực sửa đổi một mạng lưới hệ thống phần cứng để tạo ra những mạng lưới hệ thống sở hữu công dụng đặc trưng quan yếu hơn, hoặc lan rộng ra những công dụng được phong cách thiết kế khởi đầu. Những ví dụ về hacker ở phân loại này gồm sở hữu :

  • Sửa đổi phần cứng máy tính để tối ưu hóa và tăng tốc hệ thống.
  • Sửa đổi hệ thống game Xbox để chạy hệ quản lý Linux.
  • Sửa đổi hệ thống iPhone để sử dụng hệ thống mạng khác ngoài AT&T.
  • Phá mã máy iPhone để sử dụng những phần mềm lậu của hãng thứ 3.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì