Agribank nâng hạn mức cho vay khách hàng cá nhân: Góp phần hạn chế "tín dụng đen"

(GLO)- Việc Nhà băng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) nâng hạn mức tín dụng khách hàng tư nhân lên tới 300 triệu đồng, bao gồm hạn mức thấu chi qua thẻ tín dụng 30 triệu đồng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân vùng nông thôn, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”.

Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ so với người tìm thành viên là gói tín dụng trả tiền được Agribank triển khai trên toàn mạng lưới mạng lưới hệ thống từ năm năm trước tới nay. Gói tín dụng trả tiền này hội đủ những tiêu chuẩn như đơn thuần hóa hồ sơ thủ tục cho vay lúc chỉ cần một lần lập hồ sơ. Ở những lần vay sau, người tìm chỉ cần viết giấy nhận nợ, thời hạn duy trì hạn mức lên tới 3 năm, chiêu thức giải ngân cho vay cho vay, trả nợ linh động .

  Agribank đã nâng hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân lên tới 300 triệu đồng. Ảnh: S.C
Agribank đã nâng hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng tư nhân lên tới 300 triệu đồng. Ảnh: S.C

Là người tìm của Agribank-Chi nhánh Đak Đoa, anh Hiên ( làng Dor 1, xã Glar, thị xã Đak Đoa ) được cho vay theo hạn mức tín dụng 200 triệu đồng từ năm 2017. Kể từ lúc được cấp hạn mức tín dụng, lúc với nhu yếu vốn để đầu tư sản xuất hoặc shopping vật dụng, anh Hiên chỉ cần tới nhà băng nhà nước lập giấy nhận nợ, được giải ngân cho vay vốn nhanh gọn trong 1-2 giờ mà ko phải lập hồ sơ xác nhận, giám định và thẩm định nhiều lần. “ Tôi thấy hình thức vay vốn này rất thuận tiện, năng lực mình tới đâu thì nhà băng nhà nước cho vay tới đó. Tới mùa với nguồn thu, mình trả nợ gốc, còn lãi thì đóng qua tổ hàng tháng, thời hạn cho vay tương thích với chu kỳ luân hồi đầu tư sản xuất nông nghiệp. Cũng nhờ tài chính này mà tôi đã góp vốn đầu tư tìm thêm đất trồng cafe, tìm xe múc hố cafe ” – anh Hiên vui tươi san sẻ .

Được biết, riêng tại xã Glar hiện đã với hơn 200 hộ người Bahnar tiếp cận gói tín dụng này với dư nợ qua tổ vay vốn sắp 10 tỷ đồng. Thông qua việc tiếp cận vốn nhà băng nhà nước, người dân đã với điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư lan rộng ra sản xuất, tăng thu nhập. Còn tính chung toàn thị xã, Agribank-Chi nhánh Đak Đoa đã phối hợp với Hội Nông dân xây dựng được 55 tổ vay vốn / 1.615 tổ viên, dư nợ qua tổ đạt hơn 152,4 tỷ đồng. Đối với dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng quy mô nhỏ đạt hơn 248,2 tỷ đồng / 2.397 người tìm, chiếm 17 % dư nợ và 52,8 % tổng người tìm. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đak Đoa-cho hay : “ Từ tác dụng trong thực tiễn tiến hành cho thấy, người tìm rất chăm sóc và nhìn nhận cao gói tín dụng này vì phân phối được nhu yếu sử dụng vốn theo mùa vụ. Khách hàng cũng được dữ thế chủ động trong việc sử dụng vốn và trả nợ đúng hạn cho nhà băng nhà nước. Việc cho vay và quản trị qua tổ vay vốn đạt tác dụng rất tốt, tình hình thu lãi hàng tháng đạt trung bình trên 95 % ” .

Sau sắp 6 năm triển khai gói cho vay này, hạn mức tín dụng trả tiền với dư nợ tối đa so với người tìm thành viên đã được nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Tới tháng 7-2019, Agribank đã quyết định hành động hành vi nâng hạn mức tối đa lên 300 triệu đồng, gồm với hạn mức thấu chi qua thẻ tín dụng 30 triệu đồng ; thời hạn duy trì hạn mức cho vay tối đa 3 năm. Việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lần này là rất là thiết yếu lúc nhu yếu vốn, quy mô góp vốn góp vốn đầu tư hoạt động tiêu khiển tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp và đời sống của người tìm ngày càng tăng. Ko chỉ tạo thuận tiện tối đa cho người tìm, việc cấp hạn mức tín dụng trả tiền cho người tìm thành viên đã góp thêm phần giảm tải việc làm cho cán bộ tín dụng trả tiền, trấn áp được chất lượng nợ vay, hạn chế tình hình vay “ tín dụng trả tiền đen ” để đáo nợ nhà băng nhà nước. Tính tới cuối tháng 9-2019, Agribank Đông Gia Lai đã cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ với dư nợ 2.460 tỷ đồng với 22.995 người tìm trên toàn địa phận. Tỷ trọng người tìm vay hạn mức quy mô nhỏ trên tổng số người tìm với dư nợ 200 triệu đồng trở xuống đạt 83 % số người tìm và 89 % số dư nợ. Tỷ trọng người tìm vay hạn mức quy mô nhỏ trên tổng số người tìm với dư nợ 300 triệu đồng trở xuống đạt 73 % số người tìm và 64 % số dư nợ .
“ Chỉ cần một lần thỏa thuận hợp tác với hạn mức tối đa 300 triệu đồng, gồm với cả hạn mức thấu chi 30 triệu đồng giúp người tìm trả tiền giao dịch trả tiền những khoản ngân sách hoạt động tiêu khiển và hoạt động và sinh hoạt như tiền điện, internet, tìm vật tư phân bón qua thẻ ATM, góp thêm phần thôi thúc trả tiền trả tiền giao dịch ko sử dụng tiền mặt. Việc nâng hạn mức tín dụng trả tiền cho người tìm thành viên từ 200 triệu đồng lên 300 triệu đồng nhằm mục đích mục tiêu đáp ứng nhu yếu vay vốn chính đáng, hợp pháp Giao hàng đời sống, sản xuất, tiêu sử dụng của dân cư, là giải pháp thiết thực góp thêm phần ngăn ngừa “ tín dụng trả tiền đen ” – ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-khẳng định .

SƠN CA

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính