&quotHết Hạn&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bạn là một người tiêu tiêu dùng nhưng ko biết trên bao phân bì từ Hết hạn tiếng anh là gì. Bạn muốn tìm hiểu yếu tố về từ Hết hạn trong tiếng anh kèm đó là một số ví dụ Anh Việt. Cùng bloghong.com học tri thức từ vựng Hết hạn tiếng anh là gì qua bài san sớt bên dưới.

Hết Hạn trong Tiếng Anh là gì

Hết hạn: Expire

Ngoài ra, một cụm khác cũng được sử dụng phổ thông với nghĩa “Hết hạn” đó là cụm “Outdated”. Nếu phải sử dụng từ “Hết hạn” nhiều trong câu nói, hãy đừng quên sử dụng cụm “Out of day” để phong phú hóa vốn từ của bạn.

Hết hạn tiếng anh là gì

Hết hạn tiếng anh là gì – Khái niệm, Khái niệm

Thông tin yếu tố của từ

Từ loại của Expire: Verb (động từ)

Cách phát âm của Expire:

 • Theo Anh Anh: /ɪkˈspaɪər/

 • Theo Anh Mỹ: /ɪkˈspaɪr/

Lưu ý: Từ Expire ko chỉ mang tức là “Hết hạn” mà từ này còn được hiểu theo một số nghĩa khác như: Tiêu tán; Tắt tương đối; Thở ra.

Để bổ sung thêm tri thức về từ Expire, chúng ta hãy cùng tham khảo thêm một số từ loại khác và một số cụm thông dụng của Expire.

Từ loại khác và Cụm thông dụng

Nghĩa tiếng việt

Expiry; Expiration (n)

Hết thời hạn; Sự hết hạn

Expiry date; Expiration date

Ngày hết hạn

Time till expiration

Thời kì cho tới lúc hết hạn

Expiration time

Thời kì hết hạn

Expiration cycle

Chu kỳ hết hạn

Ví dụ Anh Việt

Dưới đây là một số ví dụ Anh Việt mà bloghong.com tuyển lựa để giúp bạn học nhồi được tốt hơn từ vựng Hết hạn tiếng anh là gì.

Hết hạn tiếng anh là gì

Hết hạn tiếng anh là gì – Một số ví dụ Anh Việt cụ thể

 • Ví dụ 1: In going over the contract, I discovered that the choices expire on July first, as a substitute of August first, as he stated.

 • Dịch nghĩa: Lúc xem lại hợp đồng, tôi thấy rằng những tùy sắm sẽ hết hạn vào tháng Bảy trước, thay vì trước hết là tháng Tám, như anh đó nói.

 • Ví dụ 2: Our tenancy of Achree doesn’t expire until the top of October, and nothing, due to this fact, want be determined now

 • Dịch nghĩa: Hợp đồng thuê Achree của chúng tôi ko hết hạn cho tới cuối tháng 10, và do đó, ko sở hữu gì cần phải được quyết định ngay ngày nay

 • Ví dụ 3: It is very important eliminate the water that has been saved in PET bottles past the expiration date as a result of dangerous chemical compounds could leach from the plastic.

 • Dịch nghĩa: Điều quan yếu là phải vứt bỏ nước đã được bảo quản trong chai PET quá hạn sử dụng vì những hóa chất độc hại sở hữu thể rỉ ra từ nhựa.

 • Ví dụ 4: Some grocery shops donate leftover meals (for instance, deli meals and bread previous their expiration date) to homeless shelters or charity kitchens.

 • Dịch nghĩa: Một số shop tạp hóa tặng thức ăn thừa (ví dụ, thức ăn nguội và bánh mì đã quá hạn sử dụng) cho những nhà tạm trú cho người vô gia cư hoặc bếp ăn từ thiện.

 • Ví dụ 5: An American possibility provides the holder the appropriate to train at any level as much as and together with the expiry time components.

 • Dịch nghĩa: Quyền sắm kiểu Mỹ cung cấp cho người nắm giữ quyền thực hiện bất kỳ thời khắc nào cho tới và bao gồm cả công thức thời kì hết hạn.

 • Ví dụ 6: When we could regain our kingdom after the expiry of the time period of our banishment?

 • Dịch nghĩa: Lúc nào chúng ta lấy lại vương quốc của mình sau lúc hết thời hạn bị trục xuất?

Hết hạn tiếng anh là gì

Hết hạn tiếng anh là gì – Một số ví dụ Anh Việt cụ thể

 • Ví dụ 7: Copyrights haven’t expired, and won’t expire, as long as Congress is free to be purchased to increase them once more.

 • Dịch nghĩa: Bản quyền chưa hết hạn và sẽ ko hết hạn, miễn sao Quốc hội sở hữu thể tậu miễn phí để gia hạn lại.

 • Ví dụ 8: Public Area Day is an observance of when copyrights expire and works enter into the general public area

 • Dịch nghĩa: Ngày miền công cùng là ngày tuân theo thời khắc bản quyền hết hạn và những tác phẩm được đưa vào miền công cùng

 • Ví dụ 9: That it shall expire by its personal limitation, in say two or three years, until expertise calls for its re-enactment.

 • Dịch nghĩa: Rằng nó sẽ hết hạn theo giới hạn riêng của nó, nói cách khác là hai hoặc ba năm, trừ lúc kinh nghiệm yêu cầu tái sử dụng.

 • Ví dụ 10: The futures buying and selling is money settled on expiry date taking WTI crude or Brent crude settlement worth as reference.

 • Dịch nghĩa: Giao du tương lai được tính sổ bằng tiền mặt vào ngày hết hạn, lấy giá tính sổ dầu thô WTI hoặc dầu thô Brent làm tham chiếu.

Một số từ vựng liên quan

Bảng dưới là một số từ vựng tiếng anh khác liên quan tới nghĩa “Hết hạn” trong tiếng việt mà bạn sở hữu thể tham khảo thêm:

Từ vựng tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

Interval

Kỳ hạn

Quota

Hạn ngạch

Date of manufacture

Ngày gia công

Length

Thời hạn

Finish day

Cuối ngày

Used time

Thời kì sử dụng

Hết hạn tiếng anh là gì chắc sở hữu lẽ bạn đã sở hữu câu trả lời cho mình. Trong tiếng anh, sở hữu một từ và một cụm chỉ nghĩa “Hết hạn” đó là Expire và Outdated. Expire là một động từ được sử dụng phổ thông hơn và ngoài ra từ này còn sở hữu một số nghĩa khác như Tiêu tán, Tắt thở. Hy vọng với san sớt của bloghong.com, bạn đã nắm cho mình một số tri thức từ vựng và biết được trên bao phân bì gia công Hết hạn tiếng anh là gì.

Leave a Reply