HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN [Present Perfect Continuous] – Công Thức, Dấu Hiệu, Bài Tập Giải Chi Tiết

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – Present Perfect Continuous không phải là một thì quá xa lạ đối với những người học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Nhưng đây là một trong những thì được đánh giá khá là khó và ít sử dụng trong tiếng Anh. Hôm nay edutrip sẽ cùng bạn tìm hiểu về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này nhé.

Xem thêm:

I. Công Thức, Khái Niệm Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Theo lý thuyết trong sách English Grammar In use và Cambridge Grammar For IELTS, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là một thì dùng để diễn tả một hành đông, sự việc, hiện tượng trong quá khứ và vãn còn tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn thêm ở tương lai. Kể cả việc đó đã kết thúc nhưng kết quả của việc đó vẫn còn ảnh hưởng và lưu lại đến hiện tại.

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous)Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous)

 

Loại Câu
Công Thức
Ví Dụ

(+) Câu Khẳng Định

 • I/you/we/they + have + been + Ving
 • He/She/It + Has + been + Ving
 • I have been learning english for 5 years
 • he has bên living here for 12 years

(-) Câu Phủ Định

 • I/you/we/they + haven’t + been + Ving
 • He/She/It + Hasn’t + been + Ving

(haven’t = have not; hasn’t = has not)

 • My son hasn’t been going to school for 5 years
 • They haven’t been smoking for 5 months

(-) Câu Hỏi
have + I/you/we/they + been + Ving?
Has + He/She/It + been + Ving?

 • Have they been standing here for 3 hours?
 • Has she been waiting here for 2 hours?

(-) Câu Hỏi WH

 • WH + have + I/you/we/they + been + Ving?
 • WH + Has + He/She/It + been + Ving?

What have they been doing for the last 60 minutes?

How has she been staying here for 3 days?

II. Dấu Hiệu Nhận Biết – Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

 1. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trạng từ trong câu
Vị trí
Ví Dụ

 • All + thời gian (all the night, all the afternoon,…)

Thường xuyên đứng ở cuối câu

 • I have been studying all the night
 • ( Tôi đã học cả buổi sáng nay)
 • since + N (điểm/ mốc thời gian): từ khi
  (since he came, since June,…)
 • for + N (quãng thời gian): trong khoảng
  (for days, for months,…)

Thường xuất hiện ở đầu hoặc cuối câu

 • Since he arrived, she has been waiting studying.
  (Kể từ lúc anh ấy đến, cố ấy vẫn đang học)
 • My month has been cooking for 1 hour
  (Mẹ tôi đã và đang nấu ăn được 1 giờ rồi)

 

 • for the whole + N (N được dùng để chỉ thời gian)

Thường xuất hiện ở cuối câu

 • Richard has been staying at home for the whole day
  (Richard đã ở trong nhà cả ngày)
 • People in the room have been dancing for the whole night
  (Nhưng người trong phòng đã nhảy cả buổi tôi nay)

 

2. Phân biệt HIỆN TẠI HOÀN THÀNH và HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì Hiện Tại Hoàn Thành
Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Nhấn mạnh vào kết quả của hành động
Nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động

 • I have visited Vietnam 3 times
  (Tôi đã đến Việt Nam 3 lần)
 • I have been waiting for you all day
  (Tôi đã chờ bạn cả ngày đấy)

Được sử dụng theo 1 số dấu hiệu – công thức dưới đây
Được sử dụng theo 1 số dấu hiệu – công thức dưới đây

I have lived here

since

2005
I have been living here

for

5 years

He has played football

for

6 yeas.
He has been playing football

for all day

I have been to Hoi An

Twice

this year
I have been

staying

in Hoi An

for

2 days

I have

never

seen such a handsome boy

before

I’m so tired, I have been looking for my father

all night

She has

just

eaten her ice-cream
She has been cooking in the kitten

for

2 hours

I have not met my family

recently


I have been lying in this bed

for a whole

month

III. Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Vui lòng làm bài tập thì hiện tại hoàn thành với lời giải chi tiết: tại đây

Một số sách ngữ pháp bạn có thể tham khảo để luyện tập thêm:

English Grammar In Use 5th: Bộ 2 cuốn ngữ pháp nay hiện nay đang là bộ hot nhất hiện nay trên thị trường, được xuất bản bới Cambridge Univerciy Press với 150 chủ điểm ngữ pháp thông dung nhất. Bạn chỉ cần bộ 2 cuốn này là đủ ngữ pháp để sử dụng trong tiếng Anh.

 • Link Tải Sách Miễn Phí: English Grammar In Use 5th
 • Link Mua Sách Giá Siêu Rẻ: Tại Đây

Cambridge Grammar For IELTS: Bạn đang trong quá trình luyện thi IELTS và muốn tìm một cuốn ngữ pháp để nâng cao chuyên về IELTS? thì đây chính là cuốn sách bạn cần, sách cũng được xuất bản bởi Cambridge Grammar For IELTS.

 • Link Tải Sách Miễn Phí: Cambridge Grammar For IELTS 
 • Link Mua Sách Giá Siêu Rẻ: Tại Đây

Collins Grammar For IELTS: Ngoài các sách của cambridge thì collins cũng là một trong những tắc giả IELTS nổi tiếng. Cuốn sách ngữ pháp của collins sẽ giúp bạn học ngữ pháp theo chủ đề để bạn có thể thực hành trực tiếp.

Link Tải Sách Miễn Phí: Collins Grammar For IELTS
Link Mua Sách Giá Siêu Rẻ: Tại Đây

Trên dây là tổng hợp thông tin đầy đủ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Continuous bao gồm công thức, dấu hiệu nhận biết…. chúc bạn học tiếng Anh thật tốt và đạt kết quả cao trong quá trình học.